Czytelnia

2020-11-25 11:38 Poleca Szymon Wojciechowski
Okładka Nowe Warunki Techniczne
Autor: il. archiwum architekta Nowe warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Murator 2018

W tym numerze książki poleca Szymon Wojciechowski, założyciel jednej z największych polskich pracowni – APA Wojciechowski, realizującej m.in. przebudowy zespołów poprzemysłowych i obiekty za wschodnią granicą Polski.

O czym marzą architekci

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum