Pawilon edukacyjny

2020-11-25 11:38 Opinie: Ewa P. Porębska, Magdalena Staniszkis, zdjęcia: Marcin Czechowicz
Pawilon edukacyjny Kamień na Golędzinowie w Warszawie 1
Autor: Marcin Czechowicz 1 | Pawilon znajduje się między nabrzeżem Wisły a ulicą Wybrzeże Puckie

Architektura budynku odpowiada na misję, jaką budynek ma pełnić w całościowym programie ochrony naturalnego środowiska przyrodniczego Wisły. O nowej realizacji krakowskiego studia eM4 Pracownia Architektury Brataniec piszą Ewa P. Porębska i Magdalena Staniszkis, a o historii inwestycji - Tomasz Żylski.

O historii powstania pawilonu - Tomasz Żylski

O rewitalizacji praskiego brzegu Wisły pisaliśmy w „A-m” wielokrotnie. Ta skromna inwestycja, polegająca w głównej mierze na uprządkowaniu zieleni i wytyczeniu w 2011 roku 8-kilometrowego szlaku spacerowego, łączącego trzy miejskie plaże między mostem Łazienkowskim a mostem Grota-Roweckiego, zapoczątkowała proces „przywracania rzeki miastu”. Wijąca się przez półdziki brzeg malownicza ścieżka z czasem została przedłużona, wiodąc do mostu Siekierkowskiego na południu i – poprzez kładkę nad Kanałem Żerańskim – aż do Jabłonny na północy. Po niemal dekadzie od rozpoczęcia prac na tym krajobrazowym trakcie oddano do użytku także pawilon edukacyjny według projektu eM4 Pracowni Architektury Brataniec. Konkurs na koncepcję obiektu władze Warszawy zorganizowały we współpracy ze stołecznym SARP-em jeszcze w 2016 roku. Budowę niewielkiego pawilonu, służącego edukacji przyrodniczej, przewidziano w ramach projektu „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”, realizowanego z funduszy unijnych przez urząd miasta we współpracy ze Stowarzyszeniem Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum