Politechnika Śląska

2021-06-24 14:35 Tekst: Patryk Prychodko, opracowanie: Weronika Konior
WA PŚ 1
Autor: WA PŚ 1 | Budynek A Wydziału Architektury PŚ

Studia architektoniczne oferuje ponad 20 uczelni w kraju. Przez najbliższy rok będziemy prezentować poszczególne wydziały w nowym cyklu: Wydziały Architektury w Polsce.

Język wykładowy: polski, angielski

Praktyki: Podczas trwania studiów inżynierskich studenci odbywają obowiązkową praktykę rysunkową (w okresie wakacyjnym) oraz architektoniczną (15 tygodni) w ramach 7. semestru, który jest wolny od zajęć dydaktycznych. Dzięki temu, poza podstawowym okresem pracy, studenci mają możliwość wykorzystać ten czas na dodatkowy rozwój, dłuższą praktykę czy udział w konkursach i projektach badawczych tuż przed realizacją projektu inżynierskiego.

Na naszym wydziale istnieje możliwość odbycia praktyki zarówno w kraju, jak i za granicą w ramach programu Erasmus+ z formą dofinansowania, dzięki czemu studenci zdobywają doświadczenie w najlepszych biurach architektonicznych w Polsce i na świecie. Politechnika Śląska pomaga znaleźć miejsce pracy poprzez udostępnianie ogłoszeń i naborów dzięki licznym współpracom w branży. Dopuszcza się również odbycie praktyki zawodowej podczas projektów naukowo-badawczych prowadzonych na uczelni.

Współpraca: Wydział Architektury jest partnerem wielu uczelni zagranicznych, m.in. w Niemczech, Francji, Szwecji, Włoszech, Holandii, Turcji, Portugalii i Hiszpanii. Program nauczania jest porównywany z uczelniami krajowymi, a następnie na tej podstawie korygowany, w ramach współpracy Dziekanów Wydziałów Architektury, Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych oraz międzynarodowych programów współpracy działających w ramach EAAE. Wydział prowadzi stałą współpracę w ramach organizacji: EAAE – European Association for Architectural Education, ECLAS – European Council of Landscape Architecture Schools, Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung. Na Wydziale Architektury odbywa się współpraca krajowa wspomagająca proces dydaktyczno-naukowy z takimi partnerami, jak organizacje zawodowe i twórcze, instytucje samorządowe, prasa branżowa, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, przedstawiciele przemysłu i producenci (SARP, „Architektura-murator”, „Builder”, BIMobject, Saint-Gobain, PWIK Gliwice).

Wyjazdy studyjne: Nasi studenci biorą udział w wielu wyjazdach, warsztatach czy konferencjach krajowych i międzynarodowych (wyjazd do Melle w Niemczech oraz udział w wydarzeniu Awards ceremony + exhibition of the Design that Educates Awards 2019 wraz z warsztatami na temat architektury parametrycznej, V Forum Green Smart City, Śląski Festiwal Nauki, DREAM Silesia, VII Ogólnopolska Konferencja Arch-Eco, warsztaty Centrum Alzheimera w Warszawie, innoHub senior (w) przyszłości).

Wyjazdy zagraniczne: W każdym roku kilkudziesięciu studentów i pracowników realizuje wymianę we współpracy z 26 uczelniami partnerskimi w Europie oraz Turcji w ramach programu Erasmus+. Obecnie największym zainteresowaniem studentów cieszą się: Portugalia, Dania, Włochy i Bułgaria. Jednocześnie nasz wydział gości wielu studentów zagranicznych z krajów partnerskich oraz z kontynentu azjatyckiego. Możliwość skorzystania z wymiany międzynarodowej należy planować co najmniej podczas semestru poprzedzającego wyjazd. Całość odbywa się pod opieką koordynatora ds. programu Erasmus+.

Spis treści Architektura 07/2021
przegląd

Recenzujemy najciekawsze nowe książki poświęcone architekturze. W tym miesiącu Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak oceniają publikację „On i ja. O architekturze i Le Corbusierze” Jerzego Sołtana, a Hanna Faryna-Paszkiewicz „Stare kolekcje – nowa architektura. O problemach modernizacji kolekcjonerskich muzeów sztuki” Anny i Artura Jasińskich.

Relacjonujemy najciekawsze wydarzenia ostatnich miesięcy: tym razem kolejne dyskusje w ramach Miastoranka, uroczystość wręczenia Honorowej Nagrody SARP 2020 oraz nagroda UIA dla Piotra Lewickiego i Kazimierza Łataka.

Tym razem zaproszeni przez redakcję goście dyskutowali na temat priorytetów: jakie były, są, a jakie będą? Spotkanie z udziałem Urszuli Forczek-Brataniec, Macieja Miłobędzkiego i Zbigniewa Maćkowa poprowadziła dziennikarka Anna Dudzińska.

Przegląd najciekawszych projektów i opracowań konkursowych, w tym miesiącu Bujnowski Architekci, Projekt Praga, M.O.C. Architekci, Kuryłowicz & Associates, medusa group, RS Architektura Krajobrazu i SIM Architekci.

Jedną z moich ulubionych kreskówek był Pinky i Mózg. Serial o dwóch myszach laboratoryjnych. Mózg jest wszechwiedzącym geniuszem. Pinky natomiast jest idiotą potykającym się o własne nogi. Codziennie zadaje pytanie: Móżdżku, co będziemy robić dziś w nocy? To samo co zawsze, Pinky – odpowiadał Mózg poważnie: Opanowywać ŚWIAT! Tak właśnie widzę architektów: jesteśmy jak te myszy w klatce i codziennie, gdy ktoś nas pyta, czym się zajmujemy, odpowiadamy z powagą: Projektujemy świat – pisze Aleksander Krajewski.

kolumny studenckie

Studia architektoniczne oferuje ponad 20 uczelni w kraju. Przez najbliższy rok będziemy prezentować poszczególne wydziały w nowym cyklu: Wydziały Architektury w Polsce.

Politechnika Śląska ma status uczelni badawczej, dzięki czemu studenci mają dodatkowe możliwości uczestnictwa w projektach naukowo-badawczych – o tym, dlaczego warto studiować architekturę na Politechnice Śląskiej pisze Patryk Prychodko.

realizacje

Podwarszawskiemu Otwockowi przywrócono jedną z najbardziej charakterystycznych budowli, a doświadczenia z procesu renowacji mogą posłużyć kolejnym zabytkom unikalnego stylu świdermajer – o realizacji Grupy 5 Architekci piszą Ewa Kuryłowicz oraz Jerzy Szczepanik-Dzikowski [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

Rytm masywnej kolumnady komunikuje funkcję publiczną obiektu. Można się w nim doszukiwać echa reprezentacyjnej architektury międzywojnia. O realizacji pracowni BDR Architekci pisze Marcin Kwietowicz [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

Budynek biurowo-hotelowy dzięki zdyscyplinowanej i lapidarnej formie oraz lokalizacji jest ważnym znakiem w przestrzeni warszawskiego Mokotowa. O realizacji JEMS Architekci pisze Jerzy S. Majewski.

technika

Wyzwaniem formalnym oraz technicznym było połączenie odtworzonej formy zabytkowego budynku z minimalistycznym betonowym cylindrem wypełniającym centralną część dziedzińca. O nowej realizacji Tadao Ando w Paryżu pisze Radosław Stach [W WYDANIU CYFROWYM WYWIAD Z TADAO ANDO ORAZ FILMY Z RÓŻNYCH ETAPÓW REALIZACJI].

konteksty

Pandemia pokazała, że możliwa jest zmiana priorytetów dotyczących funkcjonowania miast i ich przestrzeni publicznych. Przyglądając się nowym trendom i proponowanym rozwiązaniom, przedstawiamy osobistą perspektywę autora – 15 miesięcy z życia urbanisty Michała Stangla w czasach pandemicznych obostrzeń.

Architekci zbytnio otaczają się profesjonalnymi makietami i technicznymi rysunkami, żeby zbliżyć się do ludzi, tak jak ja to robię – na spontanie, przebierając się na przykład za cegłę. Artystka Iza Rutkowska w rozmowie z Agatą Twardoch o współprojektowaniu polskich miast wraz z ich mieszkańcami, dawniej i w czasach pandemii [W WYDANIU CYFROWYM WIZUALIZACJE NOWYCH PROJEKTÓW IZY RUTKOWSKIEJ].

warsztat

Kompozycja przestrzenna budynków odpowiada lokalnemu kontekstowi. Forma przesuniętych bloków jest wynikiem wypiętrzającego się układu prostopadłościennych brył Muzeum Śląskiego i siedziby NOSPR. O wyzwaniach związanych z realizacją piszą Przemo Łukasik i Łukasz Zagała [W WYDANIU CYFROWYM ROZSZERZONA WERSJA ARTYKUŁU ORAZ DODATKOWE ZDJĘCIA].

praktyka

Standardy higieniczne w toaletach i łazienkach ogólnodostępnych powinny być jak najwyższe. Jest to szczególnie ważne zwłaszcza teraz, w rzeczywistości COVID-owej [W WYDANIU CYFROWYM WIĘCEJ PRZYKŁADÓW ROZWIĄZAŃ HIGIENICZNYCH].

Nowe produkty i specjalistyczne technologie dla architektów.

Wszystko, co potrzebne w praktycznej, ponadczasowej i ekologicznej łazience.

zawód architekt

Bardzo wiele rzeczy na styku architektury i życia w architekturze wymaga redefinicji, m.in. te związane z klimatem. O relacjach architektury z przyrodą, i funkcjonowaniu w ramach wielkiego aparatu biznesowo-urzędniczo-technokratycznego z Maciejem Miłobędzkim rozmawia Maja Mozga-Górecka.

teoria i praktyka

Czym jest architektura? Jaką rolę powinna pełnić? Publikujemy esej dr inż. arch. Alicji Maciejko z Instytutu Architektury i Urbanistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

z archiwum architektury

Jak zmieniała się polska urbanistyka w latach 80.? W numerze 3/1987 „Architektury” odpowiedzi na to pytanie poszukiwała Ewa P. Porębska – wówczas redaktorka tego czasopisma. Ta publikacja sprzed ponad 30 lat to nie tylko opis rozwijających się w tamtym czasie tendencji. To także zapis czasu przełomu – zmian zachodzących w projektowaniu tkanki miejskiej, będących elementem głębszych przemian społeczno-kulturowych. To również przykład silnego wpływu na rozwój polskiej myśli urbanistycznej organizowanych wówczas konkursów. Jak zawarte w artykule tezy brzmią w roku 2021? Jak opisane zjawiska mają się do dzisiejszych wyzwań? Tą refleksją obecna redaktor naczelna „Architektury-murator” dzieli się w napisanym współcześnie komentarzu, który publikujemy razem z artykułem [TYLKO W WYDANIU CYFROWYM].

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum