The Deliberative Practitioner

2018-06-29 1:28 Tekst: Łukasz Pancewicz
The Deliberative Practitioner
Autor: archiwum serwisu

John Forester, który sam był negocjatorem, znaczenia realnej partycypacji poszukuje w praktycznym wymiarze działań. Teza Forestera zakłada, że siłą rzeczy partycypacja jest żywym i interaktywnym procesem, który nie może skupiać się tylko na kwestiach technicznych. To działanie pragmatyczne, gdzie obok kompetencji ważne są zarówno umiejętności polityczne, jak i wrażliwość społeczna: umiejętność empatii i zrozumienia różnych interesów i postaw – recenzja Łukasza Pancewicza.

Choć partycypacja w planowaniu nie jest już w Polsce nowością, rzadko czyta się o jej codziennym wymiarze oraz dylematach zajmujących się nią fachowców. John Forester, który sam był negocjatorem, właśnie w praktycznym wymiarze działań poszukuje znaczenia realnej partycypacji i definiuje, na czym polega demokratyczne podejmowanie decyzji.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum