Modernizacja Teatru Ochoty w Warszawie

2015-07-30 11:19 Tekst: Magdalena Wrzesień
Teatr Ochoty w Warszawie
Autor: archiwum serwisu Budynek Teatru Ochoty, widok od strony ulicy Mikołaja Reja; ponad pawilonem część mieszcząca pion windowy oraz pracownie; fot. Bartek Barczyk

Teatr Ochoty to najmniejsza scena stolicy, ale też znany ośrodek edukacji teatralnej. W ramach inwestycji przy obiekcie powstał przeszklony pawilon z kawiarnią i przestrzenią ekspozycyjną, który otwiera się na okoliczną zieleń – o budynku i roli, jaką odgrywa dziś w życiu mieszkańców pisze Magdalena Wrzesień.

Teatr Ochoty przy ulicy Reja jest jedną z najmniejszych instytucji tego typu w Warszawie, a zarazem jedną z dwóch na terenie dzielnicy – nieopodal, w budynku dawnego kina autorstwa Mieczysława Pipreka, funkcjonuje prywatny Och-Teatr prowadzony przez fundację Krystyny Jandy. Siedzibą Teatru Ochoty jest z kolei pochodzący z 1936 roku dom Zrzeszenia Organizacji Oświatowo-Kulturalnych, którego historia łączy się z dynamicznym rozwojem tej części Warszawy przypadającym na lata 20. i 30. XX wieku. Wówczas wytyczono między innymi pobliski plac Narutowicza oraz powstały nawiązujące do historycznych form osiedla – Kolonia Lubeckiego i Staszica. Tuż obok budynku wzniesiono gmach Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych według projektu Stefana Tomorowicza i Jana Zabłockiego (dziś siedzibę ma tu Ministerstwo Środowiska), a po przeciwnej stronie ulicy Wawelskiej – Kierownictwa Marynarki Wojennej autorstwa Rudolfa Świerczyńskiego i Stefana Bryły. Oba miały być częścią Dzielnicy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego planowanej w rejonie Pola Mokotowskiego.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum