Janusz A. Włodarczyk, Architektura i muzyka, razem

2015-07-30 11:34 Tekst: Tadeusz Barucki
 Architektura i muzyka, razem
Autor: archiwum serwisu Janusz A. Włodarczyk, Architektura i muzyka, razem, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach 2015

To jedna z najważniejszych książek Janusza Włodarczyka. Dostrzec należy też przyczyniającą się do upowszechnienia w Polsce kultury architektonicznej działalność wydawniczą Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, z którą autor jest obecnie związany – recenzja Tadeusza Baruckiego.

Jako uważny czytelnik książek Janusza A. Włodarczyka – architekta, wykładowcy i publicysty – muszę zauważyć, że ewoluują one ostatnio z opracowań monotematycznych w kierunku zbiorów esejów, powiązanych oczywiście tematyką architektury. Przyznaje się do tego i sam autor, dodając do zasadniczego tytułu swojej najnowszej publikacji Architektura i muzyka, razem – a także i inne eseje, niekoniecznie muzyczne.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum