Wola Retro / Warszawa

2020-04-23 14:28 Tekst: Jerzy S. Majewski, zdjęcia: Daniel Chrobak
Budynek usługowo – biurowy RETRO OFFICE HOUSE 1
Autor: Daniel Chrobak 1 | Zabudowa kompleksu jest kaskadowa. Na zapleczu zabytkowego budynku wyrasta obiekt wzniesiony na rzucie litery L o zmiennej wysokości

Zespół biurowy tworzą poddany renowacji zabytkowy budynek projektu Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcy oraz nowy gmach w głębi posesji. O nowej realizacji Kuryłowicz & Associates pisze Jerzy S. Majewski.

Nie jestem zwolennikiem wznoszenia wysokich obiektów na tyłach remontowanych, zabytkowych budynków. Układ urbanistyczny założeń kompleksu Wola Retro został jednak określony w decyzji o warunkach zabudowy jeszcze przed przystąpieniem do prac projektowych przez pracownię Kuryłowicz & Associates. Sposób w jaki zrealizowali oni całość, świadczy o dużej kulturze projektowej architektów. Renowacja 80-letniego gmachu dawnej Centrali Zaopatrywania Instytucji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zaprojektowanego przez Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcę, wpisuje się w nurt przywracania walorów architektonicznych budynkom z czasów II Rzeczpospolitej. Ten stojący u zbiegu ulic Skierniewickiej i Siedmiogrodzkiej pierwotnie pełnił funkcję biurowo-magazynową. Obecnie to komercyjny biurowiec z powierzchniami do wynajęcia.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum