Architektura-murator - 2019-11
Autor: Jerzy Porębski z wykorzystaniem logo 25-lecia „Architektury-murator” projektu Edgara Bąka <p>W ciągu 25 lat od powstania „Architektury-murator” nie tylko opublikowaliśmy ponad 300 numerów miesięcznika, ale też zorganizowaliśmy ponad 100 wydarzeń – konkursów, wystaw, środowiskowych dyskusji. Na symbolicznej osi czasu pokazujemy w tym numerze jedynie te pierwsze, często pionierskie – jak konkurs Życie w Architekturze, spotkanie wszystkich laureatów Honorowej Nagrody SARP, <br />konfrontacje Młodzi do Łodzi czy kolekcja dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Z okazji 25 urodzin przygotowaliśmy szereg dodatkowych publikacji, plebiscyt na Osobowości 25-lecia, a nawet budowę symbolicznych Obiektów Niemożliwych (więcej na stronie www.architektura25.pl). Jubileusz zwieńczy dyskusja poświęcona przyszłości. Jakie są najważniejsze wyzwania współczesności i jak może/powinna odpowiadać na nie architektura? Relację z panelu, który poprowadzi jeden z najwybitniejszych współczesnych artystów, Mirosław Bałka, z udziałem Marthy Thorne – dyrektorki Pritzker Architecture Prize, Ivana Blasiego – kuratora nagród i programów Fundacji im. Miesa van der Rohe, Giovanny Carnevali – dyrektor wykonawczej ds. projektowania urbanistycznego w mieście NEOM w Arabii Saudyjskiej oraz Denisa Leontieva, współzałożyciela i CEO Strelka KB w Moskwie, zaprezentujemy w grudniu w Internecie i w styczniu na łamach miesięcznika. A potem? Kolejne wyzwania, których architekturze nigdy nie zabraknie. Ewa P. Porębska</p>
Architektura-murator 11/2019

W ciągu 25 lat od powstania „Architektury-murator” nie tylko opublikowaliśmy ponad 300 numerów miesięcznika, ale też zorganizowaliśmy ponad 100 wydarzeń – konkursów, wystaw, środowiskowych dyskusji. Na symbolicznej osi czasu pokazujemy w tym numerze jedynie te pierwsze, często pionierskie – jak konkurs Życie w Architekturze, spotkanie wszystkich laureatów Honorowej Nagrody SARP, konfrontacje Młodzi do Łodzi czy kolekcja dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Z okazji 25 urodzin przygotowaliśmy szereg dodatkowych publikacji, plebiscyt na Osobowości 25-lecia, a nawet budowę symbolicznych Obiektów Niemożliwych (więcej na stronie www.architektura25.pl). Jubileusz zwieńczy dyskusja poświęcona przyszłości. Jakie są najważniejsze wyzwania współczesności i jak może/powinna odpowiadać na nie architektura? Relację z panelu, który poprowadzi jeden z najwybitniejszych współczesnych artystów, Mirosław Bałka, z udziałem Marthy Thorne – dyrektorki Pritzker Architecture Prize, Ivana Blasiego – kuratora nagród i programów Fundacji im. Miesa van der Rohe, Giovanny Carnevali – dyrektor wykonawczej ds. projektowania urbanistycznego w mieście NEOM w Arabii Saudyjskiej oraz Denisa Leontieva, współzałożyciela i CEO Strelka KB w Moskwie, zaprezentujemy w grudniu w Internecie i w styczniu na łamach miesięcznika. A potem? Kolejne wyzwania, których architekturze nigdy nie zabraknie. Ewa P. Porębska

Spis treści Architektura 11/2019
przegląd

Najciekawsze wydarzenia nadchodzących miesięcy, m.in. plebiscyt towarzyszący konkursowi o Nagrodę Architektoniczną Prezydenta m.st. Warszawy, wystawy Duńskie miasta przyszłości w Gdyni i Tożsamość polskiej architektury oraz konferencja Element Urban Talks w Krakowie.

Relacjonujemy najciekawsze wydarzenia ostatnich miesięcy: wystawy EU Mies Award Polska, Gdynia i Tel Awiw, dyskusje Postmodern Architecture and Political Change – Poland and Beyond oraz ircular Economy · in Construction, szóstą edycję Regat Architektów i kampanię społecznościową #ArchitekciDlaKlimatu.

Przegląd najnowszych projektów i opracowań konkursowych, w tym miesiącu Radek Guzowski Architekt, Dedeco, 94 Studio,NM architekci, Punkt Zero i PIG Architekci.

W tym numerze Michał Stangel recenzuje dla nas publikację „Piękno i energia: współczesny model budowania dzielnic mieszkaniowych w Europie”, a Grzegorz Stiasny książkę „Archipelag CIAM. Listy Heleny Syrkus”.

konteksty

Kim jest architekt w Polsce roku 2019? Na czym polega zmiana, którą przeszedł ten zawód w ostatnich 30 latach? W jakim obszarze swojej działalności architekci odnieśli największy sukces, a w jakim dotkliwą porażkę ? Co mają do zaoferowania społeczeństwu? I co będą robić w przyszłości ? O społecznej roli architekta i postrzeganiu tej profesji dyskutują zaproszeni przez nas architekci i badacze reprezentujący kilka generacji, które miały szansę uczestniczyć w wielkiej przemianie polskiej architektury po roku 1989: Olgierd Roman Dziekoński, Paweł Jaworski, Wojciech Kotecki, Agnieszka Labus, Michał Wiśniewski, Szymon Wojciechowski i Marta Żakowska.

realizacje

Kiedyś kupiecka, dziś górnicza — gmina Łęczna odkrywa ruiny zapomnianej historii miasta. Dzięki środkom unijnym zrewaloryzowano ogród dawnego zespołu parkowo-pałacowego oraz zabezpieczono pozostałości zabudowań folwarcznych. O realizacji piszą Piotr Hardecki, Hubert Trammer i Tomasz Michalak, a o historii Podzamcza Tomasz Żylski.

W Łęcznej nie ma już prawie śladów po dawnych właścicielach : Firlejach, Potockich, Branickich czy Sapiehach. Rewaloryzacja założenia na Podzamczu próbuje przywrócić pamięć o szlacheckim rodowodzie miasta, zapewniając mieszkańcom egalitarną przestrzeń w otoczeniu zieleni – o historii założenia pisze Tomasz Żylski.

Płaska, rytmiczna i lśniąca elewacja cofnięta w głąb pierzei ulicy Widok stanowi tło dla okolicznych obiektów. Regularną kompozycję przełamuje taras, który zaciera różnicę wysokości z sąsiednią przedwojenną kamienicą. O nowej realizacji Jemsów pisze Krzysztof Mycielski.

W mieście liczącym nieco ponad 20 tysięcy mieszkańców biblioteka odgrywa istotną rolę — zdaje się budowlą wyrazistą, a przy tym opartą na uniwersalnym języku architektury oraz dobrze wpisującą się w lokalny kontekst – o nowej realizacji biura H2 architekci pisze Jerzy S. Majewski.

Podstawowym założeniem projektu było utworzenie pomiędzy budynkami przestrzeni publicznej z roślinnością, ogrywając łanowy układ zabudowy dobrze dobranymi proporcjami, horyzontalnymi elewacjami i trójkątną kompozycją zieleni Architekturę osiedla cechuje elegancja wyrażona przez geometryczny układ roślinności biegnącej przez całą długość działki, a także dobrze dobrane proporcje budynków oraz horyzontalne podziały spokojnych elewacji – o realizacji biura Kruszewski Architekci pisze Jerzy S. Majewski.

Wyjątkowe ukształtowanie terenu umożliwiło z jednej strony ukrycie rezydencji pod naturalnym fałdem ziemnym, przedłużonym porośniętym roślinnością dachem, z drugiej zaś otwarcie widoku na pobliskie jezioro. O domu zaprojektowanym przez pracownię Mobius Architekci pisze Dawid Hajok.

praktyka

Ważną częścią założenia było zachowanie historycznych budynków Browarów Warszawskich i jednocześnie przystosowanie ich do nowej funkcji. Architekci zdecydowali się pozostawić na istniejących fragmentach ślady różnych epok, które ukazują kolejne fazy życia obiektu. O wyzwaniach warsztatowych podczas realizacji wielofunkcyjnego kompleksu na warszawskiej Woli pisze Marek Moskal.

Najciekawsze zagadnienie techniczne : samonośna konstrukcja zbudowana ze 154 wzajemnie przenikających się ciągów schodów o łącznej długości ponad 1,6 km składających się z 75 indywidualnych stalowych elementów typu dog-bone. Jedną z najnowszych realizacji Heatherwick Studio analizuje pod względem technicznym Radosław Stach.

Nowe produkty i specjalistyczne technologie dla architektów.

Meble drewniane i tapicerowane, tapety oraz oświetlenie.

kolumny studenckie

Publikujemy relację z międzynarodowych warsztatów studenckich Mood for Wood, które odbyły się w dniach 19-29 lipca 2019 roku w Poznaniu. Hasło tegorocznej edycji brzmiało Common Habitat.

zawód

Przestrzeń jest dobrem luksusowym. Jeżeli inwestor stawia wysokie wymagania, zakłada bogaty program, oczekując oryginalnego efektu, to jest na to gotowy – o realizacji wielkoskalowych rezydencji, świadomości ekologicznej zamożnych klientów i kreatywnej interpretacji zapisów prawa miejscowego z Przemysławem Olczykiem rozmawia Maja Mozga-Górecka.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum