Hotel Puro w Warszawie

2019-10-24 13:34 Tekst: Krzysztof Mycielski Zdjęcia: Juliusz Sokołowski
Hotel Puro w Warszawie 2
Autor: Juliusz Sokołowski Płaskie, pozbawione światłocienia elewacje hotelu są kompozycją pól lakierowanej stalowej blachy, tafli dużych okien oraz ukrytych za stalową siatką uchylnych paneli umożliwiających naturalną wentylację pokoi hotelowych. Jedynym elementem łamiącym ten rytm jest taras wycięty w narożniku ostatniej kondygnacji

Płaska, rytmiczna i lśniąca elewacja cofnięta w głąb pierzei ulicy Widok stanowi tło dla okolicznych obiektów. Regularną kompozycję przełamuje taras, który zaciera różnicę wysokości z sąsiednią przedwojenną kamienicą. O nowej realizacji Jemsów pisze Krzysztof Mycielski.

Ulica Widok, przy której powstała ta inwestycja stanowi fenomen charakterystyczny dla warszawskiego Śródmieścia. Z jej niejednolitej zabudowy, ciągnącej się na długości zaledwie trzystu metrów, wyczytać można zmienne dzieje powojennej urbanistyki. W latach pięćdziesiątych zwarta niegdyś dziewiętnastowieczna ulica rozerwana została na swoim wschodnim końcu socrealistycznym założeniem ulicy Kruczej. Niewiele ponad dekadę później od jej zachodniej strony zrealizowano funkcjonalistyczną zabudowę Ściany Wschodniej. Ofiarą obu ścierających się urbanistycznych doktryn padło tu kilkanaście starych kamienic. Środkowy odcinek ulicy częściowo ocalał – kilka historycznych budynków doczekało się po latach ochrony konserwatorskiej i dziś, pomimo współczesnego otoczenia, stanowią o nobliwym charakterze tego miejsca.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum