Osiedle Rubikon w Warszawie

Osiedle RUBIKON w Warszawie 1
Autor: Daniel Rumiancew Po prawej elewacje bloku widoczne od strony ulicy Bluszczańskiej. Budynek, otoczony zielenią wyniesiony jest ponad poziom ulicy i oddzielony od niej murkiem oporowym ze starannie zaprojektowanym ogrodzeniem. Z lewej strony blok mieszkalny Rubikonu zrealizowany wcześniej przez innych projektantów

Podstawowym założeniem projektu było utworzenie pomiędzy budynkami przestrzeni publicznej z roślinnością, ogrywając łanowy układ zabudowy dobrze dobranymi proporcjami, horyzontalnymi elewacjami i trójkątną kompozycją zieleni Architekturę osiedla cechuje elegancja wyrażona przez geometryczny układ roślinności biegnącej przez całą długość działki, a także dobrze dobrane proporcje budynków oraz horyzontalne podziały spokojnych elewacji – o realizacji biura Kruszewski Architekci pisze Jerzy S. Majewski.

Historyczny Rubikon to rzeka, która była niegdyś granicą między Italią a Galią Przedalpejską. Gdy w 49 roku przekroczył ją Juliusz Cezar ze swoją armią, wiedział, że już nie ma dla niego odwrotu. Warszawska kolonia Rubikon oraz kilkoro innych osiedli zrealizowanych w pobliżu sprawiają, że nic już nie powstrzyma zmian zachodzących na terenie dawnych Siekierek. Pola orne, ogródki działkowe i domki sklecone po wojnie z cegły rozbiórkowej ustępują nowej zabudowie wielo- i jednorodzinnej.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum