The City of Tomorrow: Sensors, Networks, Hackers, and the Future of Urban Life

2018-07-27 15:15 Tekst: Damian Przybyła
The City of Tomorrow: Sensors, Networks, Hackers, and the Future of Urban Life
Autor: archiwum serwisu Carlo Ratti, Matthew Claudel, The City of Tomorrow: Sensors, Networks, Hackers and the Future of Urban Life, Audible Studios 2016

Książka Carlo Rattiego i Matthew Claudela to podróż przez miasto przyszłości – z wciągającą narracją oraz z dużą liczbą praktycznych pomysłów i wskazówek. To podróż napawająca optymizmem i inspirująca do dalszego zgłębiania wiedzy na temat przytoczonych scenariuszy – recenzja Damiana Przybyła.

Choć książka Carlo Rattiego i Matthew Claudela mówi o przyszłości architektury i urbanistyki, nie znajdziemy w niej typowych „spekulacji” dotyczących przyszłości. Te, zdaniem autorów, obarczone są percepcyjnymi błędami i prowadzą do zniekształconych wniosków, w których wizje jutra snujemy przez pryzmat dzisiejszej wiedzy.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum