Rewitalizacja placu Powstańców Warszawy

2018-07-27 15:17
Rewitalizacja placu Powstańców Warszawy
Autor: archiwum serwisu Autorzy starali się podkreślić dwie osie kompozycyjne: między Prudentialem i kamienicą Wedla oraz między ul. Sienkiewicza i Warecką, na przecięciu których zaplanowali tzw. Plac Muzyki

Biuro Mycielski Architecture & Urbanism opracowało koncepcję zagospodarowania jednego z głównych placów Warszawy.

Pod koniec ubiegłego roku Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy wspólnie z pracownią MAU i firmą Mediatorzy.pl zorganizowało warsztaty charrette dotyczące przyszłości placu. Na tej podstawie architekci przygotowali wstępną koncepcję zagospodarowania, która zakłada też realizację planowanego tu od lat podziemnego parkingu. Zgodnie z życzeniem mieszkańców, dominująca dotąd funkcja tranzytowa ustąpić ma potrzebom pieszych i rowerzystów. Przewiduje się znaczne uspokojenie ruchu i wprowadzenie priorytetu dla komunikacji publicznej.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum