INX Design Hotel w Krakowie

2018-04-26 12:09 Tekst: Dawid Hajok
INX Design Hotel w Krakowie
Autor: Wojciech Kryński Zgodnie z decyzją konserwatora zabytków podłużna działka wymagała podziału fasady na dwie, pozornie odrębne części

Tektonika elewacji, podziały okienne i materiały czytelnie odwzorowują historyczne wartości wschodnich obrzeży Kazimierza. Dzięki doświadczeniu autorów czytamy je z lekkością architektonicznych opowiadań uznanego krakowianisty Michała Rożka. O nowym budynku Biura Projektów Lewicki Łatak pisze Dawid Hajok.

Działka, na której stanął nowy obiekt nigdy nie była bowiem zabudowana czynszowymi kamienicami. Na szczęście architekci biegle opanowali sztukę kompromisu, łagodząc to, co w muzyce określa się mianem fałszu, umiejętnością akcentowania oktaw. Klarowny stał się dzięki temu podział fasady od ul. Starowiślnej, wyznaczony szerokościami otworów okiennych w stosunku 2:1. Okna w ścianie szczytowej rozmieszczono według na pozór zupełnie innego porządku. Architekci z charakterystyczną dla siebie przekorą przełamują ustanowiony na froncie porządek, na rzecz swobodnego eklektyzmu, zachowując jednak ten sam rytm „oktaw” 2:1. Rozkład bocznych podziałów okiennych nastąpił bowiem w oparciu o plan wyznaczony wymiarami przyjętej jednostki hotelowej o szerokości 3 m. Otwory rozmieszczono na elewacji w odstępach stanowiących połowę lub kwartę tej wartości, doświetlając każdy ze 118 pokoi. Nieprzypadkowy jest też dobór okładziny na elewacjach. Wykorzystano tu podkrakowski wapień, charakterystyczny dla całego Kazimierza. Polerowany lub piaskowany kamień w zależności od potrzeb podkreśla elegancję hotelowego foyer lub prestiż samej inwestycji.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum