Wokół katowickiej Strefy Kultury

2022-02-23 13:35 Opinie: Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Andrzej Duda, zdjęcia: Tomasz Zakrzewski / archifolio.pl
Strefa Kultury w Katowicach
Autor: Tomasz Zakrzewski / archifolio.pl 1 | Widok na Strefę Kultury – obszar kulturalno-rozrywkowy w północnej części Katowic. Obiekty osadzone są na terenie dawnej kopalni Katowice. Po prawej trzy bloki Pierwszej Dzielnicy, po lewej w oddali zespół.KTW

Projektanci zaproponowali architekturę praktyczną, uniwersalną i odważną w synchronizowaniu się ze współczesnością – o dwóch realizacjach Medusa Group piszą Agnieszka Kalinowska-Sołtys oraz Andrzej Duda.

Centrum Katowic bez planu

Realizacja Strefy Kultury na terenie dawnej kopalni Katowice miała być okazją do wykreowania nowego centrum miasta. Obarczona była jednak grzechem pierworodnym: powstawała bez nadrzędnego masterplanu.

Historia zagospodarowania terenów po dawnej kopalni KWK Katowice skupia prawie wszystkie główne problemy planowania przestrzennego w Polsce. Rozpoczyna się w 2006 roku, gdy władze miasta podjęły decyzję o realizacji na tym obszarze tzw. Strefy Kultury z nową siedzibą Muzeum Śląskiego (proj. Riegler Riewe Architekten, A-m” 03/2014). Z czasem powstały tu kolejne spektakularne obiekty: budynek Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (proj. Konior Studio, „A-m” 12/2014) i Międzynarodowe Centrum Kongresowe (proj. JEMS Architekci, „A-m” 08/2015). Choć każdy z osobna zdążył już zapisać się w historii polskiej architektury, to samo założenie wciąż bywa krytykowane. W lokalnych mediach od początku pojawiały się głosy, że nagromadzenie w jednym miejscu tylu nowych, istotnych dla miasta budynków publicznych było błędem i że w ten sposób można by ożywić kilka innych katowickich dzielnic. Strefa Kultury to łabędzi śpiew urbanistyki modernistycznej. Mamy do czynienia z kolejnym elementem układu przestrzennego centrum Katowic realizowanego zgodnie z zasadą strefowania funkcji. Na terenie dawnej kopalni wznoszą się teraz pomniki architektoniczne o dużym znaczeniu marketingowym dla władz regionu i miasta, ale mniejszym dla codziennego życia mieszkańców – mówił „A-m” w 2015 roku architekt i urbanista Paweł Jaworski.

Czytaj też: Nowa dzielnica? - o nowej siedzibie NOSPR-u Michał Stangel |

Na przestrzeni lat architekci i społecznicy wielokrotnie podejmowali kwestię braku zróżnicowanej oferty, która zachęcałaby mieszkańców, by przychodzili tu nie tylko z okazji koncertów czy imprez masowych. Eksperci zwracali jednocześnie uwagę na wszechobecne w Strefie samochody, zajmujące miejsca na dwóch dużych parkingach przy budynku NOSPR i Muzeum Śląskim. W 2020 roku, po ponad dekadzie funkcjonowania założenia, władze Katowic postanowiły w końcu rozwiązać ten problem. Na zlecenie urzędu miasta, SARP i Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zorganizowały dwuetapowy konkurs na kubaturowy parking w Strefie Kultury. Zwyciężyło konsorcjum biur ARPA Jerzego Gurawskiego i SKI Studio Błażeja Szurkowskiego. Obiekt na 1300 aut ma powstać na ponad 1,5-hektarowej działce na północ od budynku NOSPR, między ulicami Góreckiego, Haralda, Olimpijską i placem Kilara. Według ostatniego harmonogramu inwestycja powinna się zakończyć pod koniec 2023 roku. Jako główny powód kolejnych kłopotów ze Strefą urbaniści wskazują brak nadrzędnego masterplanu. Projekty otoczenia poszczególnych gmachów wykonywali ich autorzy we współpracy z wybranymi przez siebie projektantami zieleni. Władze miasta dysponowały co prawda projektem planu zagospodarowania dla tego miejsca, ale nie zdecydowały się go uchwalić. Konkurs na opracowanie jeszcze w 2002 roku wygrało biuro Franta i Franta. To olbrzymi, ponad 100-hektarowy teren, niesłychanie ważny, położony w centrum. Część pokopalniana zajmowała jakieś 40 procent. Niestety, urzędnicy zrobili po swojemu – i muzeum, NOSPR oraz centrum kongresowe powstały bez planu, w oparciu o sukcesywnie wydawane złe decyzje o warunkach zabudowy. Każdy z tych obiektów „żyje własnym życiem”, nie tworząc spójnej, przyjaznej i ciekawej przestrzeni publicznej, a to przecież nowe centrum Katowic – mówił w 2018 „A-m” Piotr Franta. Przestrzegał też przed zabudową wysoką na działkach sąsiadujących z Muzeum Śląskim od północy. Tam oczywiście można coś postawić, ale raczej niskiego, kameralnego. Bardziej horyzontalny układ niż wertykalny – tłumaczył, nawiązując do koncepcji prezentowanych w tym numerze trzech 12-kondygnacyjnych bloków autorstwa biura medusa group.

Czytaj też: Znikające muzeum. Roman Rutkowski o Muzeum Śląskim w Katowicach |

Budynki powstały w ramach I etapu tzw. Pierwszej Dzielnicy: nowego osiedla planowanego na pięciohektarowej działce między ulicą Góreckiego i Nadgórników przez firmę TDJ Estate. O inwestycji zrobiło się głośno w 2018 roku za sprawą ówczesnej dyrektor Muzeum Śląskiego Alicji Knast, która zaapelowała do prezydenta Katowic o jej wstrzymanie, argumentując, że tak wysokie obiekty, dodatkowo usytuowane na wzniesieniu, ok. trzech metrów powyżej terenu placówki, bezpowrotnie zniszczą perspektywę widokową muzealnego zespołu. Kilkumiesięczna medialna dyskusja doprowadziła jedynie do tego, że władze miasta przygotowały projekt kolejnego planu zagospodarowania dla południowej części Bogucic, dopuszczającego wszystkie gabaryty zabudowy zaplanowane przez TDJ Estate, a ponadto możliwość realizacji stumetrowych obiektów powyżej Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Dokument został uchwalony w 2020 roku.

Spis treści Architektura 03/2022
przegląd

Relacjonujemy najciekawsze wydarzenia ostatnich miesięcy: tym razem m.in. wystawę na temat EU Mies Award i towarzyszącą jej dyskusję.

Przegląd najciekawszych projektów i opracowań konkursowych, w tym miesiącu Bujnowski Architekci, Grupa Budowlana Meritum, Grupa 5 Architekci, EMA Studio, BDR Architekci i WWAA.

Recenzujemy najciekawsze publikacje i nowości wydawnicze, w tym miesiącu Aleksander Krajewski pisze o książce „Zabawy architektoniczne. Wychowanie przez budowanie” Ańy Komorowskiej, a Michał Stangel o „Architecture 2050 – a Chilean, Lebanese and Polish Perspective” [W WYDANIU CYFROWYM DO POBRANIA FRAGMENT KSIĄŻKI „ZABAWY ARCHITEKTONICZNE. WYCHOWANIE PRZEZ BUDOWANIE”].

realizacje

Projektanci zaproponowali architekturę praktyczną, uniwersalną i odważną w synchronizowaniu się ze współczesnością – o dwóch realizacjach Medusa Group piszą Agnieszka Kalinowska-Sołtys oraz Andrzej Duda.

Pozostawienie konstrukcji i ogólnego układu obiektu było bardzo rozsądną decyzją z uwagi na ograniczenie odpadów i optymalizację użycia zasobów – o realizacji Kseni Piątkowskiej pisze Monika Arczyńska.

Zaletą nowo powstałego budynku jest wpisanie w lokalny kontekst i udany dialog elewacji z otoczeniem – o realizacji ANTA Architekci pisze Katarzyna Gucałło.

wnętrza

Ekspozycja detalu pochodzącego z łódzkich budowli z XIX i XX wieku jest katalogiem motywów stanowiących o tożsamości architektonicznej miasta – o realizacji Nizio Design International pisze Jerzy S. Majewski [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

technika

Odwrócona forma wymagała zaprojektowania potężnych fundamentów o grubości dochodzącej nawet do 2 metrów i powierzchni blisko 10 tys. m2 – o realizacji OPEN pisze Wiktor Kowalski [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

teoria i praktyka

Czym jest architektura? Jaką rolę powinna pełnić? Publikujemy esej dr inż. arch. Agnieszki Labus z Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej.

konteksty

Potencjał wykorzystania grzybni w architekturze jest olbrzymi i wykracza daleko poza spektrum materiałów izolacyjnych i akustycznych oraz służących do tymczasowych zastosowań – piszą badacze z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Czy zatem szybko rosnące i całkowicie biodegradowalne mycelium może okazać się podstawowym budulcem dla nowej, ekologicznej architektury przyszłości?

praktyka

Dzięki zastosowaniu nowej metody wzmocnienia konstrukcji i budowie stropów w systemie upside down udało się skrócić czas realizacji oraz zredukować ilość stali potrzebnej do wzmocnienia budynku – o wyzwaniach związanych z realizacją biurowca L’UNI pisze Zbigniew Maćków [W WYDANIU CYFROWYM WIĘCEJ ZDJĘĆ Z BUDOWY].

Nowe produkty i specjalistyczne technologie dla architektów

Nowe meble i dekoracje polskich projektantów i firm

kolumny studenckie

Studia architektoniczne oferuje ponad 20 uczelni w kraju. Przez najbliższy rok będziemy prezentować poszczególne wydziały w nowym cyklu: Wydziały Architektury w Polsce. W tym miesiącu Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Program studiów został pomyślany tak, aby każdego roku próbować swoich sił na innym polu projektowym – o tym, dlaczego warto studiować architekturę na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, pisze ambasadorka „A-m” – Adrianna Nowakowska.

Kwestia własności wzbudza w naszym kraju silne, a często również skrajne emocje. Trudno jest powstrzymać się od posiadania prywatnej opinii na ten temat, dlatego Ogólnopolskie Spotkania Studentów Architektury OSSA 2021 Nasze od samego początku przebiegały w atmosferze żywej wymiany myśli. Prezentujemy relację z warsztatów, które odbyły się w październiku 2021 roku we Wrocławiu.

z archiwum architektury

W naszym cyklu przypominamy materiał „Polscy architekci w świecie” z „Architektury” nr 2/1981, będący podsumowaniem dyskusji, która odbyła się w paryskiej Stacji Naukowej PAN. Wzięło w niej udział grono polskich architektów, z których większość wyemigrowała do Paryża w latach 60. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o doświadczeniach wynikających z konfrontacji polskiej szkoły architektonicznej z realiami francuskimi. O komentarz do tej archiwalnej publikacji poprosiliśmy Roberta Koniecznego – architekta, który w ostatnich latach dwukrotnie prezentował swoje projekty we Francji: z okazji przyjęcia w poczet Francuskiej Akademii Architektury we wrześniu 2019 roku, a także na wystawie Moving Architecture w Galerie d’Architecture, zainaugurowanej w listopadzie 2021 roku.

zawód architekt

Wolę zajmować się budynkami, które przywracamy do życia, recyklingiem w architekturze. To podejście bardziej ekologiczne. O realizacji Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie z Ksenią Piątkowską rozmawia Maja Mozga-Górecka.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum