Biomateriały przyszłości – grzybnia

2022-02-23 13:27 Tekst: Sandra Przepiórkowska, Jakub Świdziński, Aleksandra Śliwa
Hy-Fi – pawilon
Autor: Fot. Amy Barkow/The Living 1 | Hy-Fi – pawilon zrealizowany w ramach konkursu dla młodych architektów nowojorskiego Museum of Modern Art, proj. The Living, 2014

Potencjał wykorzystania grzybni w architekturze jest olbrzymi i wykracza daleko poza spektrum materiałów izolacyjnych i akustycznych oraz służących do tymczasowych zastosowań – piszą badacze z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Czy zatem szybko rosnące i całkowicie biodegradowalne mycelium może okazać się podstawowym budulcem dla nowej, ekologicznej architektury przyszłości?

Zmiany klimatyczne oraz nasilający się kryzys zarządzania odpadami zmuszają do działania rządy, planistów i architektów. Sektor budowlany odpowiada za 36% końcowego zużycia energii i 39% emisji dwutlenku węgla, z czego 11% stanowi efekt produkcji stali, cementu i szkła. Sytuacja skłania projektantów do poszukiwania alternatyw dla materiałów stosowanych do tej pory w budownictwie i architekturze. Można tu wyróżnić dwie skrajne tendencje. Pierwsza z nich ma swoją genezę w laboratoriach chemicznych, gdzie naukowcy za pomocą nowoczesnych technologii starają się stworzyć ekologiczne materiały odpowiadające postępującej urbanizacji i gwałtownemu wzrostowi demograficznemu. Z drugiej strony pojawia się idea powrotu do źródeł i do materiałów pochodzenia biologicznego – pierwotnych i zrównoważonych, wywodzących się i kończących cykl życia w naturze. Szczególnie dobrze dostosowane do zasad zrównoważonego rozwoju wydają się materiały niskich technologii (ang. low-tech), które cechują się prostszą metodą wytwarzania i przetwarzania, ale również bardziej zrównoważonymi sposobami utylizacji i szerokimi możliwościami ponownego użycia. Takie produkty budowlane wpisują się w kołowe cykle naturalnego obiegu (a tym samym w jeden z celów zrównoważonego rozwoju UE i ONZ – Gospodarkę Obiegu Zamkniętego). Ich przeciwieństwem są materiały wysokich technologii (ang. high-tech), których rozkład zwykle liczy się w setkach lat, a proces produkcji jest nieporównywalnie bardziej szkodliwy.

Czytaj też: Jak oczyścić świat? |

Wydaje się, że na pograniczu obu trendów znajduje się jeszcze jedna alternatywa – to grzybnia (ang. mycelium). Hodowana w laboratorium, ale pochodzenia naturalnego i współistniejąca z człowiekiem od tysięcy lat. Grzybnia to część grzybów, która jest odpowiedzialna za ich funkcje życiowe, a w swojej zbitej formie nadaje im kształty powszechnie kojarzone z tymi organizmami. Zbudowana jest z wielu rozgałęzionych strzępek, tworzących swobodnie splątaną strukturę szkieletową. Postać wyrastających nitek upodabnia grzybnię do nanomateriałów, które dzięki swojej budowie prezentują szczególne właściwości fizyczne. Grzybnia może być hodowana na odpowiednio dobranych substratach i pożywkach. Z czasem są one oplatane i penetrowane przez włókna o średnicach rzędu 10 µm. Po samodzielnym wzroście w odpowiednich warunkach, przy dobraniu właściwych składników, mycelium może być wysuszone oraz poddane obróbce termicznej i chemicznej. Wskutek tych procesów otrzymujemy materiał, który w dużej mierze powstał samoczynnie. Ograniczamy w ten sposób koszty nie tylko ekonomiczne, ale i środowiskowe. Docelowa forma osuszonej grzybni wraz z substratem, w której niekontrolowany rozrost jest już niemożliwy, ma obiecujące właściwości termiczne i akustyczne. Właściwości fizyczne grzybni są uzależnione od szeregu czynników: gatunku grzyba, rodzaju substratu i podłoża, zastosowanych materiałów uzupełniających, technologii obróbki, warunków wzrostu, sposobu osuszania oraz użytej podkonstrukcji bądź okładziny. Materiały izolacyjne na bazie mycelium osiągają wartości współczynnika przenikania ciepła U porównywalne z popularnie stosowanymi wyrobami, np. styropianem i styrodurem czy wełną mineralną, szklaną bądź skalną. Niektóre z nich charakteryzują się jednak parametrami termalnymi na poziomie specjalistycznych produktów, takich jak piana fenolowa, pianki PUR i PIR lub szkło spienione. Podobieństwo do konwencjonalnych materiałów dotyczy także formy oferowanych elementów – od pianek elastycznych (MycoFlex™) i sztywnych (Myco Foam), do twardych paneli (MycoComposite™, Mogu Acoustics), kompozytów (Myco Board), a nawet płytek podłogowych (Mogu Floor Tiles, Mogu Floor Flex).

Spis treści Architektura 03/2022
przegląd

Relacjonujemy najciekawsze wydarzenia ostatnich miesięcy: tym razem m.in. wystawę na temat EU Mies Award i towarzyszącą jej dyskusję.

Przegląd najciekawszych projektów i opracowań konkursowych, w tym miesiącu Bujnowski Architekci, Grupa Budowlana Meritum, Grupa 5 Architekci, EMA Studio, BDR Architekci i WWAA.

Recenzujemy najciekawsze publikacje i nowości wydawnicze, w tym miesiącu Aleksander Krajewski pisze o książce „Zabawy architektoniczne. Wychowanie przez budowanie” Ańy Komorowskiej, a Michał Stangel o „Architecture 2050 – a Chilean, Lebanese and Polish Perspective” [W WYDANIU CYFROWYM DO POBRANIA FRAGMENT KSIĄŻKI „ZABAWY ARCHITEKTONICZNE. WYCHOWANIE PRZEZ BUDOWANIE”].

realizacje

Projektanci zaproponowali architekturę praktyczną, uniwersalną i odważną w synchronizowaniu się ze współczesnością – o dwóch realizacjach Medusa Group piszą Agnieszka Kalinowska-Sołtys oraz Andrzej Duda.

Pozostawienie konstrukcji i ogólnego układu obiektu było bardzo rozsądną decyzją z uwagi na ograniczenie odpadów i optymalizację użycia zasobów – o realizacji Kseni Piątkowskiej pisze Monika Arczyńska.

Zaletą nowo powstałego budynku jest wpisanie w lokalny kontekst i udany dialog elewacji z otoczeniem – o realizacji ANTA Architekci pisze Katarzyna Gucałło.

wnętrza

Ekspozycja detalu pochodzącego z łódzkich budowli z XIX i XX wieku jest katalogiem motywów stanowiących o tożsamości architektonicznej miasta – o realizacji Nizio Design International pisze Jerzy S. Majewski [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

technika

Odwrócona forma wymagała zaprojektowania potężnych fundamentów o grubości dochodzącej nawet do 2 metrów i powierzchni blisko 10 tys. m2 – o realizacji OPEN pisze Wiktor Kowalski [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

teoria i praktyka

Czym jest architektura? Jaką rolę powinna pełnić? Publikujemy esej dr inż. arch. Agnieszki Labus z Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej.

konteksty

Potencjał wykorzystania grzybni w architekturze jest olbrzymi i wykracza daleko poza spektrum materiałów izolacyjnych i akustycznych oraz służących do tymczasowych zastosowań – piszą badacze z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Czy zatem szybko rosnące i całkowicie biodegradowalne mycelium może okazać się podstawowym budulcem dla nowej, ekologicznej architektury przyszłości?

praktyka

Dzięki zastosowaniu nowej metody wzmocnienia konstrukcji i budowie stropów w systemie upside down udało się skrócić czas realizacji oraz zredukować ilość stali potrzebnej do wzmocnienia budynku – o wyzwaniach związanych z realizacją biurowca L’UNI pisze Zbigniew Maćków [W WYDANIU CYFROWYM WIĘCEJ ZDJĘĆ Z BUDOWY].

Nowe produkty i specjalistyczne technologie dla architektów

Nowe meble i dekoracje polskich projektantów i firm

kolumny studenckie

Studia architektoniczne oferuje ponad 20 uczelni w kraju. Przez najbliższy rok będziemy prezentować poszczególne wydziały w nowym cyklu: Wydziały Architektury w Polsce. W tym miesiącu Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Program studiów został pomyślany tak, aby każdego roku próbować swoich sił na innym polu projektowym – o tym, dlaczego warto studiować architekturę na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, pisze ambasadorka „A-m” – Adrianna Nowakowska.

Kwestia własności wzbudza w naszym kraju silne, a często również skrajne emocje. Trudno jest powstrzymać się od posiadania prywatnej opinii na ten temat, dlatego Ogólnopolskie Spotkania Studentów Architektury OSSA 2021 Nasze od samego początku przebiegały w atmosferze żywej wymiany myśli. Prezentujemy relację z warsztatów, które odbyły się w październiku 2021 roku we Wrocławiu.

z archiwum architektury

W naszym cyklu przypominamy materiał „Polscy architekci w świecie” z „Architektury” nr 2/1981, będący podsumowaniem dyskusji, która odbyła się w paryskiej Stacji Naukowej PAN. Wzięło w niej udział grono polskich architektów, z których większość wyemigrowała do Paryża w latach 60. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o doświadczeniach wynikających z konfrontacji polskiej szkoły architektonicznej z realiami francuskimi. O komentarz do tej archiwalnej publikacji poprosiliśmy Roberta Koniecznego – architekta, który w ostatnich latach dwukrotnie prezentował swoje projekty we Francji: z okazji przyjęcia w poczet Francuskiej Akademii Architektury we wrześniu 2019 roku, a także na wystawie Moving Architecture w Galerie d’Architecture, zainaugurowanej w listopadzie 2021 roku.

zawód architekt

Wolę zajmować się budynkami, które przywracamy do życia, recyklingiem w architekturze. To podejście bardziej ekologiczne. O realizacji Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie z Ksenią Piątkowską rozmawia Maja Mozga-Górecka.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum