Co się wydarzyło

2022-02-23 13:36
Wystawa EU Mies Award
Autor: Fot. Artur Wosz/serwis prasowy Wystawa była otwarta od grudnia do lutego, aranżacja: mut_pracownia architektury

Relacjonujemy najciekawsze wydarzenia ostatnich miesięcy: tym razem m.in. wystawę na temat EU Mies Award i towarzyszącą jej dyskusję.

EU Mies Award – polskie nominacje

EU Mies van der Rohe Award to najważniejsza nagroda architektoniczna na starym kontynencie, od 2001 roku oficjalna nagroda Unii Europejskiej. Nobilitująca jest już sama nominacja, której w każdym kraju dokonują instytucje i organizacje zawodowe oraz powołani przez barcelońską fundację Miesa van der Rohe eksperci. W bieżącej edycji polskie realizacje nominował SARP, a także Ewa P. Porębska, redaktor naczelna „A-m”, Hubert Trammer, nauczyciel akademicki i uczestnik Okrągłego Stołu Nowego Europejskiego Bauhausu oraz Marcin Szczelina, redaktor naczelny magazynu „Architecture Snob”. O miano najlepszej europejskiej realizacji odpowiadającej wyzwaniom naszych czasów ubiegała się tym samym rekordowa liczba 25 obiektów z Polski. Do 13 lutego można je było oglądać w warszawskim pawilonie Zodiak na wystawie EU Mies van der Rohe Award 2022 – polskie nominacje. A dodatkowo poznać idee, którymi kierowali się ich autorzy w zestawieniu z opiniami nominujących ekspertów. Zależało nam na tym, aby zwiedzający mogli przeanalizować, czy intencje architektów i kierunki projektowe zawarte w ich pracach są odczytywane zgodnie z zamierzeniami. Aby mogli prześledzić wielowymiarowość projektów i umieścić to w szerszym, zarysowanym na wystawie kontekście – rodzimych realizacji z poprzednich lat czy wszystkich laureatów – tłumaczyli organizatorzy.

Czytaj też: Pobierz publikację o polskich realizacjach biorących udział w konkursie o europejską nagrodę architektoniczną im. Mies van der Rohe |

Kuratorką ekspozycji była architektka Magdalena Maciąg, pełnomocniczka zarządu warszawskiego oddziału SARP do spraw programowych Zodiaku, która do współpracy merytorycznej zaprosiła Ivana Blasiego z fundacji Miesa van der Rohe, Ewę P. Porębską, Marcina Szczelinę i Huberta Trammera. 15 grudnia wspólnie z reprezentującym SARP Grzegorzem Stiasnym wzięli oni udział w otwartej dyskusji, podczas której starali się odpowiedzieć na pytanie, czym właściwie jest dobra architektura i dlaczego Parlament Europejski angażuje się w jej promowanie, a także, jak polskie projekty prezentują się na tle europejskim. Uczestnicy byli zgodni, co do tego, że – przynajmniej w kontekście nagrody – definicja dobrej architektury zmienia się. Oglądając laureatów z poprzednich edycji, bardzo wyraźnie widać, że pewne priorytety na przestrzeni lat ulegały zmianie – mówiła Ewa P. Porębska, która w 2013 roku jako pierwszy przedstawiciel Polski znalazła się w jury nagrody Miesa van der Rohe. Przypominała, że nominacje zgłaszają nie tylko organizacje zawodowe czy prestiżowe instytucje architektoniczne, ale też niezależni eksperci, bo priorytetem fundacji jest zebrać w jednym miejscu realizacje reprezentujące jak największe spektrum współczesnych wartości. Kryteria oceny architektury się zmieniają, bo również nasze potrzeby stale ulegają przewartościowaniu. Ostatnio, jak zauważył Dietmar Eberle, mierzymy się z dwoma głównymi wyzwaniami: kryzysem mieszkaniowym i katastrofą klimatyczną. I na tym koncentruje się też współczesna architektura. Dzisiejsze kryteria oceny w odniesieniu do architektury, którą kiedyś podziwialiśmy niekoniecznie zdają egzamin – tłumaczył Marcin Szczelina. Ivan Blasi zwrócił z kolei uwagę, by nie zapominać nie tylko o kontekście historycznym, ale też geograficznym czy społecznym. Jak mówił, Muzeum Guggenheima w Bilbao wzniesiono w ramach kompleksowego programu rewitalizacji, tymczasem bardzo często pomija się ten aspekt, oceniając budynek jedynie jako wartą naśladowania ikonę.

Spis treści Architektura 03/2022
przegląd

Relacjonujemy najciekawsze wydarzenia ostatnich miesięcy: tym razem m.in. wystawę na temat EU Mies Award i towarzyszącą jej dyskusję.

Przegląd najciekawszych projektów i opracowań konkursowych, w tym miesiącu Bujnowski Architekci, Grupa Budowlana Meritum, Grupa 5 Architekci, EMA Studio, BDR Architekci i WWAA.

Recenzujemy najciekawsze publikacje i nowości wydawnicze, w tym miesiącu Aleksander Krajewski pisze o książce „Zabawy architektoniczne. Wychowanie przez budowanie” Ańy Komorowskiej, a Michał Stangel o „Architecture 2050 – a Chilean, Lebanese and Polish Perspective” [W WYDANIU CYFROWYM DO POBRANIA FRAGMENT KSIĄŻKI „ZABAWY ARCHITEKTONICZNE. WYCHOWANIE PRZEZ BUDOWANIE”].

realizacje

Projektanci zaproponowali architekturę praktyczną, uniwersalną i odważną w synchronizowaniu się ze współczesnością – o dwóch realizacjach Medusa Group piszą Agnieszka Kalinowska-Sołtys oraz Andrzej Duda.

Pozostawienie konstrukcji i ogólnego układu obiektu było bardzo rozsądną decyzją z uwagi na ograniczenie odpadów i optymalizację użycia zasobów – o realizacji Kseni Piątkowskiej pisze Monika Arczyńska.

Zaletą nowo powstałego budynku jest wpisanie w lokalny kontekst i udany dialog elewacji z otoczeniem – o realizacji ANTA Architekci pisze Katarzyna Gucałło.

wnętrza

Ekspozycja detalu pochodzącego z łódzkich budowli z XIX i XX wieku jest katalogiem motywów stanowiących o tożsamości architektonicznej miasta – o realizacji Nizio Design International pisze Jerzy S. Majewski [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

technika

Odwrócona forma wymagała zaprojektowania potężnych fundamentów o grubości dochodzącej nawet do 2 metrów i powierzchni blisko 10 tys. m2 – o realizacji OPEN pisze Wiktor Kowalski [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

teoria i praktyka

Czym jest architektura? Jaką rolę powinna pełnić? Publikujemy esej dr inż. arch. Agnieszki Labus z Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej.

konteksty

Potencjał wykorzystania grzybni w architekturze jest olbrzymi i wykracza daleko poza spektrum materiałów izolacyjnych i akustycznych oraz służących do tymczasowych zastosowań – piszą badacze z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Czy zatem szybko rosnące i całkowicie biodegradowalne mycelium może okazać się podstawowym budulcem dla nowej, ekologicznej architektury przyszłości?

praktyka

Dzięki zastosowaniu nowej metody wzmocnienia konstrukcji i budowie stropów w systemie upside down udało się skrócić czas realizacji oraz zredukować ilość stali potrzebnej do wzmocnienia budynku – o wyzwaniach związanych z realizacją biurowca L’UNI pisze Zbigniew Maćków [W WYDANIU CYFROWYM WIĘCEJ ZDJĘĆ Z BUDOWY].

Nowe produkty i specjalistyczne technologie dla architektów

Nowe meble i dekoracje polskich projektantów i firm

kolumny studenckie

Studia architektoniczne oferuje ponad 20 uczelni w kraju. Przez najbliższy rok będziemy prezentować poszczególne wydziały w nowym cyklu: Wydziały Architektury w Polsce. W tym miesiącu Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Program studiów został pomyślany tak, aby każdego roku próbować swoich sił na innym polu projektowym – o tym, dlaczego warto studiować architekturę na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, pisze ambasadorka „A-m” – Adrianna Nowakowska.

Kwestia własności wzbudza w naszym kraju silne, a często również skrajne emocje. Trudno jest powstrzymać się od posiadania prywatnej opinii na ten temat, dlatego Ogólnopolskie Spotkania Studentów Architektury OSSA 2021 Nasze od samego początku przebiegały w atmosferze żywej wymiany myśli. Prezentujemy relację z warsztatów, które odbyły się w październiku 2021 roku we Wrocławiu.

z archiwum architektury

W naszym cyklu przypominamy materiał „Polscy architekci w świecie” z „Architektury” nr 2/1981, będący podsumowaniem dyskusji, która odbyła się w paryskiej Stacji Naukowej PAN. Wzięło w niej udział grono polskich architektów, z których większość wyemigrowała do Paryża w latach 60. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o doświadczeniach wynikających z konfrontacji polskiej szkoły architektonicznej z realiami francuskimi. O komentarz do tej archiwalnej publikacji poprosiliśmy Roberta Koniecznego – architekta, który w ostatnich latach dwukrotnie prezentował swoje projekty we Francji: z okazji przyjęcia w poczet Francuskiej Akademii Architektury we wrześniu 2019 roku, a także na wystawie Moving Architecture w Galerie d’Architecture, zainaugurowanej w listopadzie 2021 roku.

zawód architekt

Wolę zajmować się budynkami, które przywracamy do życia, recyklingiem w architekturze. To podejście bardziej ekologiczne. O realizacji Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie z Ksenią Piątkowską rozmawia Maja Mozga-Górecka.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum