Architektura-murator - 2020-09
Autor: Jerzy Porębski z wykorzystaniem zdjęcia autorstwa Macieja Lulki <p>Jakie słowo jest dla ciebie na tyle ważne, że chcesz ocalić je dla przyszłości? Dla mnie tym słowem stała się ENERGIA, i tak, słyszę to słowo i swój głos wśród wielojęzycznego wielogłosu. Jest tutaj także przestrzeń, demokracja, cisza…. Dobiega końca instalacja Katarzyny Krakowiak It begins with one word. Choose your own w Pawilonie Miesa van der Rohe w Barcelonie, ale jej zapis pozostaje wciąż dostępny w internecie. Słuchanie polifonicznej kompozycji, przeplatających się, wybranych przez międzynarodową społeczność słów, w kontekście tego wyjątkowego i przeznaczonego kontemplacji i współpracy miejsca staje się lekcją uważności. W tym numerze „Architektury” zaledwie krótka recenzja wystawy, ale też wiele innych materiałów o trwaniu i ciągłości architektury (przebudowa Szkieletora, ośrodek w Jastrzębiu-Zdroju), a także wyborze własnych ścieżek, o czym w wywiadzie z Agatą Twardoch opowiada Aleksandra Wasilkowska. Ewa P. Porębska</p>
Architektura-murator 09/2020

Jakie słowo jest dla ciebie na tyle ważne, że chcesz ocalić je dla przyszłości? Dla mnie tym słowem stała się ENERGIA, i tak, słyszę to słowo i swój głos wśród wielojęzycznego wielogłosu. Jest tutaj także przestrzeń, demokracja, cisza…. Dobiega końca instalacja Katarzyny Krakowiak It begins with one word. Choose your own w Pawilonie Miesa van der Rohe w Barcelonie, ale jej zapis pozostaje wciąż dostępny w internecie. Słuchanie polifonicznej kompozycji, przeplatających się, wybranych przez międzynarodową społeczność słów, w kontekście tego wyjątkowego i przeznaczonego kontemplacji i współpracy miejsca staje się lekcją uważności. W tym numerze „Architektury” zaledwie krótka recenzja wystawy, ale też wiele innych materiałów o trwaniu i ciągłości architektury (przebudowa Szkieletora, ośrodek w Jastrzębiu-Zdroju), a także wyborze własnych ścieżek, o czym w wywiadzie z Agatą Twardoch opowiada Aleksandra Wasilkowska. Ewa P. Porębska

Spis treści Architektura 09/2020
przegląd

Polecamy najciekawsze wydarzenia nadchodzących miesięcy, m.in. nowe wystawy w Muzeum Architektury we Wrocławiu, Zachęcie i Muzeum Woli w Warszawie oraz Łódź Design Festiwal.

Przegląd najnowszych projektów i opracowań konkursowych, w tym miesiącu Aleksandra Wróbel, Kamil Owczarek i Agnieszka Witaszek, APA Wojciechowski, Konkret Architekci, Studio 1:1, Pas Projekt i Archenika.

W tym miesiącu dwie nowe książki o odbudowie Warszawy recenzują Hanna Faryna-Paszkiewicz i Grzegorz Stiasny.

Relacjonujemy najciekawsze wydarzenia ostatnich miesięcy: tym razem m.in. setne urodziny Marii Piechotki, projekt Katarzyny Krakowiak dla barcelońskiego pawilonu Miesa van der Rohe i wystawę Przekrój kino! w Zodiaku.

realizacje

To architektura świadomie skierowana do masowego odbiorcy, uwodząca go bujnością, żywiołowością, ale równocześnie edukująca i zaskakująca. O nowej realizacji biura RS+ Robert Skitek piszą Urszula Forczek-Brataniec i Oskar Grąbczewski.

Dom powstał w ramach konkursu, którego główną ideą było stworzenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, wzmacniającej więzi społeczne. O realizacji biura Major Architekci na Nowych Żernikach pisze Agnieszka Labus.

Osiedle Riverview powstało w obszarze wpisanym do rejestru zabytków i swym charakterem nawiązuje do historycznej zabudowy miejsca. O realizacji pracowni APA Wojciechowski pisze Monika Arczyńska.

Realizacja uwzględnia walory przyrodnicze rewitalizowanego obszaru, dziedzictwo górnicze, a także dawny uzdrowiskowy charakter miasta – pisze Justyna Swoszowska.

praktyka

W ramach przebudowy niedokończonego od lat 70. krakowskiego Szkieletora nadbudowano istniejącą wieżę, zachowując między innymi stalową konstrukcję. Zniszczone elementy, takie jak żelbetowe stropy, rozebrano. O wyzwaniach związanych z realizacją piszą Marek Dunikowski i Krzysztof Kliche.

Kamień naturalny do wnętrz i na zewnątrz. Oświetlenie – lampy wiszące, podłogowe i biurkowe.

Nowe produkty i specjalistyczne technologie dla architektów.

z okladki

Budynek ten to rebus – odgadywanie zasad nim rządzących jest zabawą. O realizacji Zbigniewa Jasińskiego pisze Marcin Kwietowicz. Zdjęcia: Maciej Lulko.

zawod architekt

Ważne jest dla mnie, by budynek nie tylko zachwycał, ale też rozwiązywał problemy, np. dysfunkcji, w które popada organizm miejski. O tym, do jakich przewartościowań w architekturze powinno dojść w wyniku pandemii koronawirusa, dyskretnym uroku prowincji i głównych zasadach projektowych z Dariuszem Hermanem rozmawia Maja Mozga-Górecka.

teoria i praktyka

Czym jest architektura? Jaką rolę powinna pełnić? Publikujemy esej prof. dr hab. inż. arch. Zbigniewa W. Paszkowskiego, Katedra Historii i Teorii Architektury, WBiA ZUT w Szczecinie Teoria a praktyka w architekturze współczesnej w Polsce.

konteksty

Interesują mnie strategie łączenia skrajnie odległych od siebie, a mimo to często komplementarnych funkcji i porządków. Odgórnego planu z oddolną energią chaosu. Warszawska architektka i artystka o własnych, innowacyjnych sposobach na miejską przestrzeń.

Praca w kamieniu pozwala współczesnemu architektowi dotknąć rzemiosła, zarówno w wydaniu tradycyjnym, jak i dzisiejszym, zaawansowanym technologicznie; wykorzystać właściwości tworzywa, ale i zmagać się z jego ograniczeniami. O dawnych i obecnych zastosowaniach tego ekskluzywnego materiału w architekturze piszą krakowscy projektanci Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak, chętnie używający go we własnych realizacjach.

W Stanach Zjednoczonych wskutek zderzeń z szybami, ginie rocznie ok. miliarda ptaków. Dla Polski takie badania nie zostały jeszcze opracowane. Wiemy natomiast, że u nas w wyniku kolizji ze szklanymi wiatami przystankowymi, czyli naprawdę niewielkimi elementami architektury, życie traci w ciągu roku ok. miliona osobników. Ewa Zyśk-Gorczyńska, doktor nauk biologicznych i prezeska Fundacji Szklane Pułapki, opowiada Tomaszowi Żylskiemu o tym, co można zrobić, by architektura była bardziej przyjazna ptakom.

z archiwum architektury

Niedawno pożegnaliśmy wybitnego architekta i urbanistę Krzysztofa Domaradzkiego. Znany jest głównie jako autor planów urbanistycznych dla eksponowanych miejsc stolicy, m.in. Traktu Królewskiego – Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, czy planów miejscowych, m.in. dla niezrealizowanej dzielnicy ambasad – placu Europy. W latach 70. XX w. Krzysztof Domaradzki pracował razem z Olgierdem R. Dziekońskim nad projektami urbanistycznymi dla małych miejscowości m.in. dla miasta ogrodu Utrata. W cyklu „Z archiwum” przypominamy artykuł Miasto-ogród Utrata z „Architektury” 4/1983, który uzupełnia rozmowa na temat możliwości realizacji tego założenia przeprowadzona przez początkującą redaktorkę „Architektury”, a dziś redaktor naczelną „Architektury-murator”. O komentarz poprosiliśmy współautora przedstawionej koncepcji Olgierda Romana Dziekońskiego.

kolumny studenckie

25 czerwca ogłoszono wyniki jubileuszowej XX edycji konkursu Architektura Betonowa – Gra Brył – Dom w Krajobrazie, będącego efektem współpracy Zakładu Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej Instytutu Projektowania Architektonicznego WA PK oraz Stowarzyszenia Producentów Cementu. Prezentujemy nagrodzone prace wraz z komentarzem jednego z jurorów, Tomasza Kozłowskiego.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum