Piwnice Pałacu Kazimierzowskiego

2021-05-25 14:30 Opracowanie: Weronika Konior
Piwnice Pałacu Kazimierzowskiego 1
Autor: dzięki uprzejmości Ryszarda Nakoniecznego 1 | Gala ogłoszenia wyników; fot. dzięki uprzejmości Ryszarda Nakoniecznego

Prezentujemy wyniki konkursu na projekt rewitalizacji zabytkowych piwnic Pałacu Kazimierzowskiego w Warszawie wraz z zagospodarowaniem otoczenia kampusu Uniwersytetu Warszawskiego [W WYDANIU CYFROWYM PEŁNE OPISY AUTORSKIE, DODATKOWE PLANSZE KONKURSOWE I KOMENTARZE CZŁONKÓW JURY].

Piwnice Pałacu Kazimierzowskiego: konserwacja, modernizacja, rewitalizacja to temat konkursu studenckiego zrealizowanego w semestrze zimowym 2020/2021 w ramach przedmiotu zintegrowane moduły projektowania konserwatorskiego, nauczanego w ramach studiów magisterskich II stopnia kierunku Architektura na Politechnice Śląskiej. Przedmiot ten prowadzony jest przez Zespół Badawczo-Dydaktyczny Historii Architektury i Konserwacji Zabytków, działający w ramach Katedry Teorii, Projektowania i Historii Architektury na Wydziale Architektury PŚ. Konkurs dotyczył wykonania koncepcyjnego projektu rewitalizacji zabytkowych piwnic Pałacu Kazimierzowskiego w Warszawie wraz z zagospodarowaniem otoczenia kampusu Uniwersytetu Warszawskiego.

W Pałacu Kazimierzowskim, będącym obecnie siedzibą Rektoratu Uniwersytetu Warszawskiego, znajdują się unikatowe piwnice, tworzące wielokondygnacyjną podziemną strukturę, której początki datuje się na połowę XVII wieku. Paradoksalnie jednak piwnice wciąż czekają na „odkrycie” i odpowiednie do swej wartości wykorzystanie.

Wspólna inicjatywa władz Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego oraz powstającego właśnie Centrum Badań nad Kulturą Warszawy, a także władz Politechniki Śląskiej doprowadziła do realizacji konkursu. Jest on zapowiedzią dalszych wspólnych działań w zakresie badań oraz rewitalizacji bezcennych piwnic.

Dzięki zaangażowaniu studentów oraz nauczycieli akademickich będących opiekunami naukowymi prac konkursowych, a także dzięki współpracy i wsparciu merytorycznemu ze strony naszych warszawskich partnerów projekty zostały wykonane na wysokim poziomie. W przedstawionych pracach zauważyć można dwa nieco odmienne podejścia badawczo-projektowe. Pierwsze - „konserwatorskie” - skupione jest szczególnie na badaniach konserwatorskich piwnic oraz zagadnieniach dostosowania obiektu do nowych funkcji. Podejście drugie -„kontekstualne” - włącza w prowadzone analizy konserwatorskie szeroki kontekst urbanistyczny i kulturowy miejsca. Jak widać w przedstawionych pracach, oba podejścia wzajemnie się uzupełniają, a wyniki zakończonego konkursu pokazują, iż autorom udało się znakomicie uchwycić balans pomiędzy wyobraźnią twórczą a realizmem wynikającym z rzetelnego i poprawnego pod względem konserwatorskim podejścia projektowego

Warto nadmienić, iż w semestrze zimowym 2020/2021, równolegle z konkursem warszawskim, odbyły się w ramach naszego przedmiotu plebiscyty w dwóch innych grupach tematycznych. Jedna obejmowała opracowanie projektowe rewitalizacji obiektów poprzemysłowych dawnych papierni: Ceprano i Isola del Liri w regionie Lacjum we Włoszech, a druga dotyczyła adaptacji obiektów dziedzictwa architektonicznego Górnego Śląska, w tym nieczynnego domu przedpogrzebowego na cmentarzu żydowskim w Tarnowskich Górach oraz zabytkowych obiektów wieży wodnej w Gliwicach.

Coroczne działania dydaktyczno-badawcze w zakresie konserwacji i rewitalizacji obiektów zabytkowych to wieloletnia praktyka realizowana przez Zespół Badawczo-Dydaktyczny Historii Architektury i Konserwacji Zabytków. Prowadzimy prace badawcze in situ, a także prace doktorskie, magisterskie oraz działania dydaktyczno-aplikacyjne połączone z konkursami studenckimi z zakresu projektowania konserwatorskiego.

Od 2014 r. realizujemy szeroko zakrojony program międzynarodowy dotyczący badań i projektów rewitalizacji miejsc i obiektów architektonicznych stanowiących cenne dziedzictwo kulturowe, wybranych regionów Europy, w tym: Lacjum i Toskanii we Włoszech, Górnego Śląska czy pogranicza polsko-czesko-niemieckiego na terenie Górnych Łużyc. Naszymi stałymi partnerami są w tym zakresie zagraniczne i polskie uczelnie wyższe, gminy, stowarzyszenia i instytucje kultury. Wśród licznych stałych partnerów programu należy wymienić: University of Cassino and Southern Lazio, University of Pisa, Appasiferrati Association w Rzymie, gminy, w tym: San Pietro Infine, Ceprano, Minturno, Arpino, Isola del Liri, Zgorzelec, Visnova, Wisła, Żory, Zabrze, a także Zabytkową Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach, wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO czy Krainę Domów Przysłupowych Górnych Łużyc.

prof. dr hab. inż. arch Magdalena Żmudzińska-Nowak

Posiedzenie komisji konkursowej odbyło się 4 lutego 2021 r. w formie zdalnej na platformie Zoom. W jury zasiedli: prof. dr hab. Ewa Krogulec, Uniwersytet Warszawski; prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska, Uniwersytet Warszawski; Ewa P. Porębska, redaktor naczelna miesięcznika „Architektura-murator”; prof. dr hab. Jakub Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków; dr hab. Hubert Kowalski, dyrektor Muzeum UW; dr inż. arch. Hubert Trammer, architekt, pracownik Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki; Michał Krasucki, Stołeczny Konserwator Zabytków; Łukasz Pawłowski, zastępca dyrektora, Gabinet Prezydenta, Urząd m.st. Warszawy; Jerzy Majewski, dziennikarz i varsavianista. Sekretarzem konkursu był mgr inż. arch. Jakub Bródka, Politechnika Śląska.

Do udziału w konkursie zgłoszono piętnaście prac. Czternaście propozycji konkursowych zostało opracowanych w zespołach dwuosobowych, jedna praca – w pojedynkę. Komisja zdecydowała o przyznaniu dwóch pierwszych nagród, jednej drugiej oraz trzech równoważnych wyróżnień honorowych. Wyniki konkursu zostały ogłoszone 3 marca podczas gali transmitowanej online.

(red.)

Spis treści Architektura 06/2021
przegląd

W tym miesiącu laureaci Pritzker Prize 2021, inicjatywa Bal architektek oraz Street Cloud wobec pandemii.

Pierwsze spotkanie pt. Nasz przyjaciel Demiurg, poświęcone rolom architekta we współczesnym świecie, odbyło się 20 kwietnia. Gośćmi Ewy P. Porębskiej, która poprowadziła dyskusję, byli: Dorota Sibińska z xystudio, Robert Konieczny z KWK PROMES i Szymon Wojciechowski z APA Wojciechowski Architekci.

Recenzujemy najciekawsze nowe książki poświęcone architekturze. W tym miesiącu Piotr Lewicki oraz Kazimierz Łatak oceniają publikację „Tożsamość zapisana architekturą i muzyką – Filharmonia Pomorska” pod redakcją Marty A. Urbańskiej i Marioli Grochowiny, a Grzegorz Stiasny pisze o „Archiprzewodniku z serią zachwytów” Roberta Koniecznego i Tomasza Malkowskiego. [W WYDANIU CYFROWYM DO POBRANIA JEDEN Z ROZDZIAŁÓW KSIĄŻKI „TOŻSAMOŚĆ ZAPISANA ARCHITEKTURĄ I MUZYKĄ”].

Przegląd najciekawszych projektów i opracowań konkursowych, w tym miesiącu Draft, Lumioo, Projekt Officyna i AMP, Ostrowscy Architekci, SUD Architekt Polska, xystudio, Rysy Architekci oraz UGO Architecture.

technika

Pod względem rozwiązań technicznych na szczególną uwagę zasługuje konstrukcja półprzeźroczystej fasady oraz wielokrzywiznowego zadaszenia. O realizacji Steven Holl Architects pisze Radosław Stach [W WYDANIU CYFROWYM SZKICE AUTORSKIE ORAZ WIĘCEJ ZDJĘĆ Z REALIZACJI].

warsztat

Zapisy w planie miejscowym wymuszały stworzenie bryły nawiązującej formą do tradycyjnej zabudowy opartej na trójpodziale – podmurówka, parter i dach. Architektom udało się zaprojektować współczesną odsłonę tego klasycznego układu. O swojej najnowszej realizacji pisze Robert Konieczny.

realizacje

Jednym z najistotniejszych założeń projektu szkoły była koncepcja „otwierania architektury”, na przekór tendencjom do zamykania i kontrolowania tego typu budynków – o najnowszej realizacji pracowni Macieja Siudy, zespole szkolno-przedszkolnym na warszawskim Ursynowie, piszą Sonia Prószyńska i Grzegorz Stiasny. Przypominamy też założenia konkursu na projekt szkoły [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA I RYSUNKI].

Zaproponowana przez architektów forma nie kojarzy się z instytucją hierarchiczną, lecz jest materializacją zasad otwartości i dostępności. O realizacji pracowni xystudio pisze Magdalena Pios [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA I RYSUNKI].

Budynek – niewątpliwie współczesny i nowoczesny – bardziej inspiruje i otwiera przed użytkownikami możliwości, niż epatuje swoim wyrazem. O nowej realizacji pracowni Grid architekci pisze Marek Sietnicki [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA I RYSUNKI].

konteksty

Wbrew początkowym obawom związanym z COVID-19 kryzys prawie ominął branżę budowlaną. Pandemia, która jest z nami już ponad rok, zaczyna implikować jednak nowe tendencje na rynku nieruchomości. O to, jaki mają one wpływ na projektowanie, pytamy przedstawicieli największych polskich biur architektonicznych.

praktyka

Sentyment do elewacji ceramicznych sprawia, że wykonuje się je dzisiaj na wielu obiektach, nie tylko tych nawiązujących do XIX-wiecznego stylu industrialnego. O cegle jako materiale elewacyjnym pisze Radosław Murat.

Nowe tapety i lampy. To właśnie one zdobią wnętrza.

Nowe produkty i specjalistyczne technologie dla architektów.

zawód architekt

Kiedy projektowaliśmy CAL, myśleliśmy o miejscu łatwo dostępnym, przestrzeni oddanej do dyspozycji mieszkańców, do której każdy może wejść. O projekcie Domu Kultury Krzemień, a także innych realizacjach pracowni Grid architekci z Arturem Tobołą rozmawia Maja Mozga-Górecka.

teoria i praktyka

Czym jest architektura? Jaką rolę powinna pełnić? Publikujemy esej prof. dr hab. inż. arch. Magdaleny Żmudzińskiej-Nowak z Katedry Teorii, Projektowania i Historii Architektury Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.

kolumny studenckie

Studia architektoniczne oferuje ponad 20 uczelni w kraju. Przez najbliższy rok będziemy prezentować poszczególne wydziały w nowym cyklu: Wydziały Architektury w Polsce.

Dzięki laboratoriom diagnostyczno-pomiarowym i systemowi BMS budynek Wydziału Architektury stanowi swego rodzaju obiekt badawczy, w którym studenci mają okazję doświadczać, jak funkcjonują najnowocześniejsze systemy technologiczne – o tym, dlaczego warto studiować architekturę na Politechnice Poznańskiej pisze Klaudia Grześkowiak.

Prezentujemy wyniki konkursu na projekt rewitalizacji zabytkowych piwnic Pałacu Kazimierzowskiego w Warszawie wraz z zagospodarowaniem otoczenia kampusu Uniwersytetu Warszawskiego [W WYDANIU CYFROWYM PEŁNE OPISY AUTORSKIE, DODATKOWE PLANSZE KONKURSOWE I KOMENTARZE CZŁONKÓW JURY].

8 lutego 2021 roku poznaliśmy wyniki pierwszej edycji konkursu dla studentów II roku Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej „Elektromobilność – dom albo gra z sześcianem”. Konkurs jest efektem współpracy Katedry Projektowania Architektonicznego WA PK oraz Firmy Go+EAuto [TYLKO W WYDANIU CYFROWYM].

Prezentujemy wyniki konkursu o Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego. Nagrodę główną otrzymał Adrian Matuszewski z Politechniki Krakowskiej, ale jury przyznało też pięć wyróżnień [TYLKO W WYDANIU CYFROWYM].

z archiwum architektury

W kontekście publikowanych w tym numerze nowoczesnych szkół warto przypomnieć dziś nieco zapomniane, a w latach 70. XX wieku wręcz innowacyjne, jak na polskie warunki, projekty autorstwa zespołów Jana Mrozińskiego, Piotra Matuszewskiego oraz Aleksandra Kałasy, zrealizowane na terenie warszawskiego Ursynowa Północnego. Szkoły te były elementem specjalnie opracowanego systemu „wychowania, oświaty i czasu wolnego” dla tej dzielnicy. W archiwalnym artykule „Architektury” z 1981 roku poznać możemy zarówno założenia systemu oświatowego dla dzielnicy, jak i założenia programowe czy techniczne przykładowej szkoły [TYLKO W WYDANIU CYFROWYM].

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum