Zagospodarowanie Starego Rynku w Słupsku

2018-11-05 14:34
Zagospodarowanie Starego Rynku w Słupsku
Autor: archiwum serwisu Wzdłuż południowej pierzei rynku ma powstać podcień w formie niezależnej, oddylatowanej od istniejącego budynku konstrukcji porośniętej zielenią

W konkursie na nowe zagospodarowanie Starego Rynku w Słupsku zwyciężyła inicjatywa projektowa z War-szawy.

Przedmiotem konkursu zorganizowanego przez słupski SARP w imieniu Zarządu Infrastruktury Miejskiej było zaproponowanie koncepcji zagospodarowania Starego Rynku wraz z kwartałem zabudowy ograniczonym ulicami: Grodzka, Piekiełko, Zamenhofa. Uczestnicy mieli uwzględnić zarówno rekreacyjne funkcje przestrzeni, jak i możliwość wykorzystywania jej na różnego rodzaju wydarzenia plenerowe. Zwycięzcy projektanci utrzymali historyczny układ posadzki i uzupełnili go o współczesne elementy małej architektury w postaci fontanny, zadaszeń oraz oświetlenia. Postawili też na ograniczenie ruchu samochodowego, dopuszczając na części ulic także ruch pieszy. Zaproponowali zastosowanie stalowych pinezek, rozmieszczonych wzdłuż zakładanego toru jazdy, które dodatkowo będą pełniły funkcję oznaczeń dla osób niewidomych i niedowidzących. Wzdłuż południowej pierzei rynku, zgodnie zapisami planu miejscowego, zaprojektowali podcień w formie niezależnej, oddylatowanej od istniejącego budynku konstrukcji porośniętej ekstensywną zielenią. Jury doceniło rzetelny opis koncepcji, wynikający z wnikliwej analizy powiązań urbanistycznych.

Zakończenie realizacji: 2020

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum