Teoria i praktyka według Ady Kwiatkowskiej

2021-03-25 14:42

Czym jest architektura? Jaką rolę powinna pełnić? Publikujemy esej dr inż. arch. Ady Kwiatkowskiej z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Koegzystencja teorii i praktyki w architekturze oznacza kruchą równowagę między wiedzą a ignorancją, racjonalnością a intuicją, rozumieniem a odczuwaniem, logiką a wyobraźnią, abstrakcją a asocjacją, treścią a formą, słowem a obrazem. W akcie kreacji to, co racjonalne łączy się z tym, co intuicyjne, prowadząc do objawienia się nowej rzeczywistości (Lakoff). Ale czy można spodziewać się ciągłych błysków objawień w wielokrotnym akcie tworzenia: „Jeśli myślicie w ten sam sposób, w jaki zawsze myśleliście, to będziecie czynić to samo, co zawsze czyniliście” (Einstein). Przerwanie pętli auto-kopiowania wymaga przechodzenia na wyższe poziomy świadomości abstrakcyjnej i asocjacyjnej. Jednak nie jest to już w pełni możliwe, gdyż w epoce informacyjnej dokonała się eksterioryzacja ludzkiego umysłu na zewnątrz – na komputerowy świat cyfrowy, eliminujący z procesu tworzenia intuicję. Wspólne drogi teorii i praktyki rozchodzą się.

Teoria - abstrakcje: Sakralizacja nauki oraz maszynowy język komunikacji wzmacniają rolę informacji (treść). Myślenie naukowe dominuje nad myśleniem refleksyjnym. Proces unaukowienia architektury przyśpiesza. Biblioteka Babel wypełnia się traktatami o rozpoznaniu wzorca architektury, „na jedną rozsądną linijkę [...] przypadają mile bezsensownych kakofonii, słownych gmatwanin i niedorzeczności” (Borges). Koniec intuicji i wolnej woli. Ich wzorzec jest rozpoznany, ich mit obalony. Fikcje naukowe są kodowane i przekładane na język algorytmów, wprawiając maszyny von Neumanna w ruch. Rzeczywistość architektoniczna staje się zoptymalizowana i przetwarzana.

Praktyka - asocjacje: Ikonizacja kultury masowej oraz graficzny potencjał programów komputerowych wzmacniają rolę obrazu (forma). Od kultury pisma do kultury postpiśmiennej, od słów które „urzeczawiają” do obrazów, które „poruszają” (Dukaj). Inflacja - dewaluacja obrazów, form i symulakr przyśpiesza (Baudrillard). Odczuwanie dominuje nad rozumieniem. Ekscytacja, wzruszenie, oszołomienie. Koniec racjonalności i treści. Bezsens pytania o sens formy w pustce semantycznej. Entropia zwycięża. Rzeczywistość architektoniczna staje się zobrazowana i przeżywana.

Blackout: Syndrom odłączenia. Tabula rasa

Spis treści Architektura 04/2021
realizacje

Z zewnątrz to architektura tła kontynuująca strukturę, skalę i rytmy zabytkowego gmachu dawnego sierocińca, wewnątrz – świat pełen detali akustycznych podporządkowanych muzyce i ciszy. O realizacji Konior Studio piszą Dariusz Herman i Jerzy S. Majewski.

Dzięki rewitalizacji tereny do tej pory „ukryte” na skraju wielkiej dzielnicy mieszkaniowej Ursynów zostały przywrócone do czytelnej struktury miasta. O realizacji biura festgrupa pisze Grzegorz Stiasny.

Projekt to próba przeniesienia idei klubu studenckiego z czasów PRL-u we współczesność. Jest więc tu miejsce i na scenę, i browar, i sale dla biznesu. O realizacji biura Stożek Architekci pisze Marcin Brataniec.

wnętrza

Autorzy wystawy postawili na dotarcie do widzów w drodze prowadzenia narracji konceptualnie, pozostawiając im jednak miejsce na refleksje. O realizacji biur Ralph Appelbaum Associates, Inc., WXCA i Platige Image pisze Ewa Kuryłowicz.

przegląd

Recenzujemy najciekawsze ostatnio wydane publikacje. W tym miesiącu Michał Stangel pisze o książce „Architektura energoaktywna po 2021”, Tomasz Fudala omawia pracę „Architecture in Global Socialism. Eastern Europe, West Africa, and the Middle East in the Cold War”, a Grzegorz Stiasny i Agata Twardoch „Jesteśmy wreszcie we własnym domu”.

Relacjonujemy najciekawsze wydarzenia ostatnich miesięcy: tym razem m.in. wirtualny wernisaż krakowskiej odsłony wystawy Architektura muzyką przestrzeni, zainicjowanie projektu Nowy Europejski Bauhaus i najnowsze odcinki cyklu Street Cloud Miastoranek.

Przegląd najnowszych projektów i opracowań konkursowych, w tym miesiącu KWK Promes, MODOarchitektura, Regio, Arch-Deco, TOYA DESIGN i Q2Studio.

teoria i praktyka

Czym jest architektura? Jaką rolę powinna pełnić? Publikujemy esej dr inż. arch. Ady Kwiatkowskiej z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.

technika

Charakterystyczna fasada, nawiązująca formą do tkaniny z chińskim haftem, została wykonana z trójkątnych paneli z perforowanej i pełnej blachy aluminiowej. O realizacji Steven Chilton Architects pisze Radosław Stach.

kolumny studenckie

Studia architektoniczne oferuje ponad 20 uczelni w kraju. Przez najbliższy rok będziemy prezentować je w nowym cyklu: Wydziały Architektury w Polsce. W tym miesiącu Politechnika Wrocławska.

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej to jedna z wiodących szkół architektury w Polsce i ważny ośrodek naukowy. Kształcenie studentów prowadzi się w ramach dwóch akredytowanych kierunków: architektury oraz gospodarki przestrzennej. Wyróżnikiem Wydziału są zróżnicowane i zindywidualizowane programy studiów II stopnia z szeroką ofertą kursów wybieralnych. O studiach na uczelni pisze ambasadorka „A-m” Aleksandra Szczębara.

Prezentujemy relację z warsztatów online, prowadzonych przez BBGK Architekci, a także portugalskie biuro Bak Gordon Arquitectos i hiszpańskie MEDIOMUNDO arquitectios.

Po raz pierwszy w historii międzynarodowego konkursu STARTforHISTORY aż dwie nagrody zdobyli Polacy. Studentka architektury na Politechnice Krakowskiej - Kinga Szczudlik wygrała 7. edycję tego konkursu. Trzecie miejsce przypadło zespołowi studentów z Politechniki Poznańskiej Marcie Flak, Adamowi Poniży, Mikołajowi Ziomkowi.

wzornik

Meble i oświetlenie do przestrzeni biurowych i prywatnych.

zawód architekt

Wywodzę się ze szkoły, dla której architektura to perfekcyjne rzemiosło. Nie mają dla mnie znaczenia przeszkody techniczne. O związkach architektury ze sztuką i nowych realizacjach z Jerzym Stożkiem rozmawia Maja Mozga-Górecka.

warsztat

Ważnym elementem projektu jest zieleń, którą wykorzystano zarówno na dziedzińcu, jak i dachu, gdzie zaplanowano m.in. przestrzeń rekreacyjną oraz ogród publiczny. O wyzwaniach związanych z realizacją pisze Bartosz Michalski.

konteksty

Z powodu pandemii drastyczne spadki w liczbie zwiedzających zanotowały nawet największe muzea na świecie. Luwr odwiedziło o 72% mniej gości niż w roku 2019, a Rijksmuseum o 75%. Jak muzea radzą sobie w trudnym czasie covidowych lockdownów? I w jaki sposób w związku z tym zmienią się w przyszłości?

przybornik

Nowe produkty i specjalistyczne technologie dla architektów.

z archiwum architektury

Z archiwum „Architektury” przypominamy artykuł architektki Marii Piechotki z nr 3/1964, stanowiący podsumowanie lat 1959-1963 w polskiej architekturze mieszkaniowej. Był to okres, kiedy na coraz większą skalę starano się wprowadzać tzw. uprzemysłowienie i typizację budownictwa, ale też zaczęły się zarysowywać wyraźnie związane z tym problemy. Odnosząc się do takich kwestii, jak ograniczenia materiałowe i wykonawcze, niski standard nowo projektowanych zespołów czy rozpraszanie się zabudowy, warszawska projektantka – współtwórczyni zespołu osiedli Bielany i systemu wielkopłytowego W70 – podkreśla rolę architektów w procesie wypracowywania nowoczesnych rozwiązań dla mieszkalnictwa.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum