Czytelnia

2021-03-25 14:42 Michał Stangel, Tomasz Fudala
Łukasz Stanek, Architecture in Global Socialism. Eastern Europe, West Africa, and the Middle East in the Cold War
Autor: il. serwis prasowy Łukasz Stanek, Architecture in Global Socialism. Eastern Europe, West Africa, and the Middle East in the Cold War, Princeton University Press 2020

Recenzujemy najciekawsze ostatnio wydane publikacje. W tym miesiącu Michał Stangel pisze o książce „Architektura energoaktywna po 2021”, Tomasz Fudala omawia pracę „Architecture in Global Socialism. Eastern Europe, West Africa, and the Middle East in the Cold War”, a Grzegorz Stiasny i Agata Twardoch „Jesteśmy wreszcie we własnym domu”.

Architektura energoaktywna

Zgodnie z globalnymi trendami problematyka architektury energooszczędnej i ekologicznej upowszechnia się również Polsce. Przejawem tego jest m.in. działalność takich organizacji, jak Zespół ds. Rozwoju Zrównoważonego SARP czy Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego albo akcje typu #ArchitekcidlaKlimatu. Temat stał się naglący także w związku z obowiązującą od 2021 roku zmianą warunków technicznych i zaostrzeniem wymogów efektywności energetycznej dla nowo powstających budynków. Ważna i aktualna jest zatem publikacja, w której 12 autorów podjęło się systematyzacji i popularyzacji zagadnienia architektury energoaktywnej, czyli ukierunkowanej na minimalizację i racjonalizację zużycia energii. Jak pisze we wstępie inicjatorka i redaktorka wydawnictwa Anna Bać, zawiera ono kwintesencję tego, co architekt powinien wiedzieć o światowych tendencjach w projektowaniu klimatycznym i niskoenergożernym, wymogach prawnych związanych z energią od roku 2021 w Polsce i Unii Europejskiej oraz o możliwościach i uwarunkowaniach ich spełniania. Publikacja składa się z dwu tomów. Pierwszy, Zagadnienia architektoniczno-budowlane, rozpoczyna wprowadzenie do architektury energoaktywnej autorstwa Anny Bać. W dalszej kolejności Henryk Kwapisz charakteryzuje uwarunkowania i konsekwencje aktualnej polityki energetycznej Polski i Unii Europejskiej dla branży budowlanej. Katarzyna Zielonko-Jung systematyzuje środki architektoniczne, których stosowanie może pozytywnie wpłynąć na procesy energetyczne, przy okazji klasyfikując również mające na nie wpływ elementy elewacji. Łukasz Nowak omawia znaczenie lokalizacji obiektu na działce oraz odpowiednie kształtowanie jego formy, a Jarosław Figaszewski zagadnienia graficznej prezentacji kwestii energetycznych. Najbardziej rozbudowany jest ostatni rozdział, w którym Piotr Kuczia przedstawia temat wpływu rozwiązań energoaktywnych na architekturę. W przekrojowy sposób pokazuje, jak znajdują one swoje odbicie w układzie funkcjonalnym, konstrukcji i formie: od domów jednorodzinnych, przez szkoły, po obiekty administracyjne i produkcyjne. Piotr Kuczia od lat z powodzeniem uprawia i propaguje architekturę ekologiczną i energoaktywną, a w publikacji opisuje głównie projekty własnego autorstwa. To cenny zapis doświadczeń z pierwszej ręki. Być może architekci i studenci powinni zaczynać lekturę właśnie od tego ostatniego rozdziału. Najpierw zainspirować się, by potem pogłębiać i systematyzować niezbędną podbudowę teoretyczną. W drugim tomie opisano najważniejsze zagadnienia instalacyjno-projektowe, a także zastosowania BIM w projektowaniu oraz w procesie inwestycyjnym oraz narzędzia symulacyjne. Poruszono również temat powiązania efektywności energetycznej i ekonomicznej budynków z metodami oceny cyklu ich życia. Anna Bać we wstępie dedykuje publikację studentom architektury, którzy w niedalekiej przyszłości będą kreować naszą przestrzeń oraz szerokiemu gronu osób zajmujących się budownictwem: planistom, decydentom, projektantom, użytkownikom, żeby świadomie gospodarowali zużyciem energii i zasobów naturalnych dla dobra przyszłych pokoleń. Wrocławskie wydawnictwo to doskonałe źródło wiedzy, podanej łatwym językiem i dobrze opracowanej. Publikacja dostępna jest bezpłatnie w formacie pdf w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej. Michał Stangel

Czytaj też: Warunki techniczne 2021: co nowego? Jakie zmiany wprowadzają nowe warunki techniczne |

Spis treści Architektura 04/2021
realizacje

Z zewnątrz to architektura tła kontynuująca strukturę, skalę i rytmy zabytkowego gmachu dawnego sierocińca, wewnątrz – świat pełen detali akustycznych podporządkowanych muzyce i ciszy. O realizacji Konior Studio piszą Dariusz Herman i Jerzy S. Majewski.

Dzięki rewitalizacji tereny do tej pory „ukryte” na skraju wielkiej dzielnicy mieszkaniowej Ursynów zostały przywrócone do czytelnej struktury miasta. O realizacji biura festgrupa pisze Grzegorz Stiasny.

Projekt to próba przeniesienia idei klubu studenckiego z czasów PRL-u we współczesność. Jest więc tu miejsce i na scenę, i browar, i sale dla biznesu. O realizacji biura Stożek Architekci pisze Marcin Brataniec.

wnętrza

Autorzy wystawy postawili na dotarcie do widzów w drodze prowadzenia narracji konceptualnie, pozostawiając im jednak miejsce na refleksje. O realizacji biur Ralph Appelbaum Associates, Inc., WXCA i Platige Image pisze Ewa Kuryłowicz.

przegląd

Recenzujemy najciekawsze ostatnio wydane publikacje. W tym miesiącu Michał Stangel pisze o książce „Architektura energoaktywna po 2021”, Tomasz Fudala omawia pracę „Architecture in Global Socialism. Eastern Europe, West Africa, and the Middle East in the Cold War”, a Grzegorz Stiasny i Agata Twardoch „Jesteśmy wreszcie we własnym domu”.

Relacjonujemy najciekawsze wydarzenia ostatnich miesięcy: tym razem m.in. wirtualny wernisaż krakowskiej odsłony wystawy Architektura muzyką przestrzeni, zainicjowanie projektu Nowy Europejski Bauhaus i najnowsze odcinki cyklu Street Cloud Miastoranek.

Przegląd najnowszych projektów i opracowań konkursowych, w tym miesiącu KWK Promes, MODOarchitektura, Regio, Arch-Deco, TOYA DESIGN i Q2Studio.

teoria i praktyka

Czym jest architektura? Jaką rolę powinna pełnić? Publikujemy esej dr inż. arch. Ady Kwiatkowskiej z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.

technika

Charakterystyczna fasada, nawiązująca formą do tkaniny z chińskim haftem, została wykonana z trójkątnych paneli z perforowanej i pełnej blachy aluminiowej. O realizacji Steven Chilton Architects pisze Radosław Stach.

kolumny studenckie

Studia architektoniczne oferuje ponad 20 uczelni w kraju. Przez najbliższy rok będziemy prezentować je w nowym cyklu: Wydziały Architektury w Polsce. W tym miesiącu Politechnika Wrocławska.

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej to jedna z wiodących szkół architektury w Polsce i ważny ośrodek naukowy. Kształcenie studentów prowadzi się w ramach dwóch akredytowanych kierunków: architektury oraz gospodarki przestrzennej. Wyróżnikiem Wydziału są zróżnicowane i zindywidualizowane programy studiów II stopnia z szeroką ofertą kursów wybieralnych. O studiach na uczelni pisze ambasadorka „A-m” Aleksandra Szczębara.

Prezentujemy relację z warsztatów online, prowadzonych przez BBGK Architekci, a także portugalskie biuro Bak Gordon Arquitectos i hiszpańskie MEDIOMUNDO arquitectios.

Po raz pierwszy w historii międzynarodowego konkursu STARTforHISTORY aż dwie nagrody zdobyli Polacy. Studentka architektury na Politechnice Krakowskiej - Kinga Szczudlik wygrała 7. edycję tego konkursu. Trzecie miejsce przypadło zespołowi studentów z Politechniki Poznańskiej Marcie Flak, Adamowi Poniży, Mikołajowi Ziomkowi.

wzornik

Meble i oświetlenie do przestrzeni biurowych i prywatnych.

zawód architekt

Wywodzę się ze szkoły, dla której architektura to perfekcyjne rzemiosło. Nie mają dla mnie znaczenia przeszkody techniczne. O związkach architektury ze sztuką i nowych realizacjach z Jerzym Stożkiem rozmawia Maja Mozga-Górecka.

warsztat

Ważnym elementem projektu jest zieleń, którą wykorzystano zarówno na dziedzińcu, jak i dachu, gdzie zaplanowano m.in. przestrzeń rekreacyjną oraz ogród publiczny. O wyzwaniach związanych z realizacją pisze Bartosz Michalski.

konteksty

Z powodu pandemii drastyczne spadki w liczbie zwiedzających zanotowały nawet największe muzea na świecie. Luwr odwiedziło o 72% mniej gości niż w roku 2019, a Rijksmuseum o 75%. Jak muzea radzą sobie w trudnym czasie covidowych lockdownów? I w jaki sposób w związku z tym zmienią się w przyszłości?

przybornik

Nowe produkty i specjalistyczne technologie dla architektów.

z archiwum architektury

Z archiwum „Architektury” przypominamy artykuł architektki Marii Piechotki z nr 3/1964, stanowiący podsumowanie lat 1959-1963 w polskiej architekturze mieszkaniowej. Był to okres, kiedy na coraz większą skalę starano się wprowadzać tzw. uprzemysłowienie i typizację budownictwa, ale też zaczęły się zarysowywać wyraźnie związane z tym problemy. Odnosząc się do takich kwestii, jak ograniczenia materiałowe i wykonawcze, niski standard nowo projektowanych zespołów czy rozpraszanie się zabudowy, warszawska projektantka – współtwórczyni zespołu osiedli Bielany i systemu wielkopłytowego W70 – podkreśla rolę architektów w procesie wypracowywania nowoczesnych rozwiązań dla mieszkalnictwa.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum