Międzynarodowy sukces studentów z Polski w konkursie STARTforHISTORY

2021-03-25 11:47 Weronika Konior
I miejsce
Autor: Kinga Szczudlik I miejsce Autor: Kinga Szczudlik Nazwa uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Wydział: Wydział Architektury Rok akademicki: 2020/2021 Opieka naukowa: Promotor: dr hab. inż. arch. Jolanta Sroczyńska, prof. PK; Recenzent: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka

Po raz pierwszy w historii międzynarodowego konkursu STARTforHISTORY aż dwie nagrody zdobyli Polacy. Studentka architektury na Politechnice Krakowskiej - Kinga Szczudlik wygrała 7. edycję tego konkursu. Trzecie miejsce przypadło zespołowi studentów z Politechniki Poznańskiej Marcie Flak, Adamowi Poniży, Mikołajowi Ziomkowi.

Idea konkursu STARTforHISTORY

Konkursy z serii STARTforHISTORY dedykowane są wybranym miejscom o dużym znaczeniu historycznym i kulturowym. Organizatorzy pragną tym sposobem zainicjować generalną dyskusję nad znaczeniem miejsc historycznych jako obszaru pamięci wykorzystywanego i kontynuowanego przez współczesność. Zadaniem uczestników konkursów jest zazwyczaj stworzenie nowoczesnego obiektu, wpisanego w historyczny kontekst wybranego miejsca, który może zapewnić jego atrakcyjny rozwój, wzmacniając zarazem swą tożsamość.

7 edycja STARTforHISTORY

Tematem 7 edycji konkursu był projekt nowego centrum w Galeto Museum Park we Włoszech. W miejscu tym znajduje się opuszczony i częściowo zrujnowany klasztorny kompleks z XII w. Zadaniem uczestników było zaprojektowanie na wolnej działce (w obrębie murów kompleksu) pawilonu, który pozwoliłby na rozszerzenie obecnej kulturalnej oferty miejsca. Kinga Szczudlik, studentka architektury na Politechnice Krakowskiej wygrała tegoroczną edycję, Manuel Fernandez Catalina oraz Natalia Alvarez Alonso z Hiszpanii zajęli drugie miejsce, a trzecie miejsce przypadło zespołowi studentów z Politechniki Poznańskiej Marcie Flak, Adamowi Poniży, Mikołajowi Ziomkowi.

I miejsce, autor: Kinga Szczudlik

Zwycięski projekt Kingi Szczudlik prezentował rozwiązanie kompleksowe, łączące w sobie funkcję współczesnego centrum wystawowego, połączonego z salą audytoryjną, salami warsztatowymi, recepcyjnym centrum turystycznym oraz dwupoziomową salą konsumpcyjną. Tak szeroka oferta programowa przygotowana była z myślą o zwiększeniu ruchu turystycznego, ale też o wzbogaceniu oferty kierowanej do lokalnej społeczności. Nowe obiekty mogą bowiem być wykorzystywane przez mieszkańców (lokalne święta, imprezy prywatne, aktywizacja twórczości rękodzielniczej, sprzedaż lokalnych produktów, obsługa ruchu turystycznego).Podstawową trudnością w projektowaniu było stworzenie nowoczesnej bryły, tak wpisanej w średniowieczne otoczenie, aby stanowić swego rodzaju kontynuację zastanego specyficznego języka architektonicznego, tworzonego przez reguły klasztorne zakonu wilhelmitów. Analiza zasad i proporcji rodzimych klasztorów z tamtego okresu czasu pozwoliła autorce na kreatywne ustawienie zarówno proporcji nowych brył jak i rozkładu funkcji w projektowanym Centrum. Kompaktowe bryły nowego kompleksu, powtarzają tradycyjny układ klasztorny wraz z jego charakterystycznymi dziedzińcami. Inspiracją dla elewacji były charakterystyczne, białe, zwiewne szaty zakonników tego klasztoru. Szklane kubiki o konstrukcji stalowej pokrywa więc podwójna elewacja z panelami mlecznego szkła i siatki aluminiowej, które ułożono w formie nieregularnej harmonijki przyczepionej na podkonstrukcji stalowej. Elewacja jest podcięta w przyziemiu, dzięki czemu obiekt sprawia wrażenie unoszącego się nad ziemią (ghost structure). Na podkonstrukcji tej zamontowano oświetlenie systemowe, umożliwiające uzyskanie ciekawych efektów estetycznych.

Spis treści Architektura 04/2021
realizacje

Z zewnątrz to architektura tła kontynuująca strukturę, skalę i rytmy zabytkowego gmachu dawnego sierocińca, wewnątrz – świat pełen detali akustycznych podporządkowanych muzyce i ciszy. O realizacji Konior Studio piszą Dariusz Herman i Jerzy S. Majewski.

Dzięki rewitalizacji tereny do tej pory „ukryte” na skraju wielkiej dzielnicy mieszkaniowej Ursynów zostały przywrócone do czytelnej struktury miasta. O realizacji biura festgrupa pisze Grzegorz Stiasny.

Projekt to próba przeniesienia idei klubu studenckiego z czasów PRL-u we współczesność. Jest więc tu miejsce i na scenę, i browar, i sale dla biznesu. O realizacji biura Stożek Architekci pisze Marcin Brataniec.

wnętrza

Autorzy wystawy postawili na dotarcie do widzów w drodze prowadzenia narracji konceptualnie, pozostawiając im jednak miejsce na refleksje. O realizacji biur Ralph Appelbaum Associates, Inc., WXCA i Platige Image pisze Ewa Kuryłowicz.

przegląd

Recenzujemy najciekawsze ostatnio wydane publikacje. W tym miesiącu Michał Stangel pisze o książce „Architektura energoaktywna po 2021”, Tomasz Fudala omawia pracę „Architecture in Global Socialism. Eastern Europe, West Africa, and the Middle East in the Cold War”, a Grzegorz Stiasny i Agata Twardoch „Jesteśmy wreszcie we własnym domu”.

Relacjonujemy najciekawsze wydarzenia ostatnich miesięcy: tym razem m.in. wirtualny wernisaż krakowskiej odsłony wystawy Architektura muzyką przestrzeni, zainicjowanie projektu Nowy Europejski Bauhaus i najnowsze odcinki cyklu Street Cloud Miastoranek.

Przegląd najnowszych projektów i opracowań konkursowych, w tym miesiącu KWK Promes, MODOarchitektura, Regio, Arch-Deco, TOYA DESIGN i Q2Studio.

teoria i praktyka

Czym jest architektura? Jaką rolę powinna pełnić? Publikujemy esej dr inż. arch. Ady Kwiatkowskiej z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.

technika

Charakterystyczna fasada, nawiązująca formą do tkaniny z chińskim haftem, została wykonana z trójkątnych paneli z perforowanej i pełnej blachy aluminiowej. O realizacji Steven Chilton Architects pisze Radosław Stach.

kolumny studenckie

Studia architektoniczne oferuje ponad 20 uczelni w kraju. Przez najbliższy rok będziemy prezentować je w nowym cyklu: Wydziały Architektury w Polsce. W tym miesiącu Politechnika Wrocławska.

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej to jedna z wiodących szkół architektury w Polsce i ważny ośrodek naukowy. Kształcenie studentów prowadzi się w ramach dwóch akredytowanych kierunków: architektury oraz gospodarki przestrzennej. Wyróżnikiem Wydziału są zróżnicowane i zindywidualizowane programy studiów II stopnia z szeroką ofertą kursów wybieralnych. O studiach na uczelni pisze ambasadorka „A-m” Aleksandra Szczębara.

Prezentujemy relację z warsztatów online, prowadzonych przez BBGK Architekci, a także portugalskie biuro Bak Gordon Arquitectos i hiszpańskie MEDIOMUNDO arquitectios.

Po raz pierwszy w historii międzynarodowego konkursu STARTforHISTORY aż dwie nagrody zdobyli Polacy. Studentka architektury na Politechnice Krakowskiej - Kinga Szczudlik wygrała 7. edycję tego konkursu. Trzecie miejsce przypadło zespołowi studentów z Politechniki Poznańskiej Marcie Flak, Adamowi Poniży, Mikołajowi Ziomkowi.

wzornik

Meble i oświetlenie do przestrzeni biurowych i prywatnych.

zawód architekt

Wywodzę się ze szkoły, dla której architektura to perfekcyjne rzemiosło. Nie mają dla mnie znaczenia przeszkody techniczne. O związkach architektury ze sztuką i nowych realizacjach z Jerzym Stożkiem rozmawia Maja Mozga-Górecka.

warsztat

Ważnym elementem projektu jest zieleń, którą wykorzystano zarówno na dziedzińcu, jak i dachu, gdzie zaplanowano m.in. przestrzeń rekreacyjną oraz ogród publiczny. O wyzwaniach związanych z realizacją pisze Bartosz Michalski.

konteksty

Z powodu pandemii drastyczne spadki w liczbie zwiedzających zanotowały nawet największe muzea na świecie. Luwr odwiedziło o 72% mniej gości niż w roku 2019, a Rijksmuseum o 75%. Jak muzea radzą sobie w trudnym czasie covidowych lockdownów? I w jaki sposób w związku z tym zmienią się w przyszłości?

przybornik

Nowe produkty i specjalistyczne technologie dla architektów.

z archiwum architektury

Z archiwum „Architektury” przypominamy artykuł architektki Marii Piechotki z nr 3/1964, stanowiący podsumowanie lat 1959-1963 w polskiej architekturze mieszkaniowej. Był to okres, kiedy na coraz większą skalę starano się wprowadzać tzw. uprzemysłowienie i typizację budownictwa, ale też zaczęły się zarysowywać wyraźnie związane z tym problemy. Odnosząc się do takich kwestii, jak ograniczenia materiałowe i wykonawcze, niski standard nowo projektowanych zespołów czy rozpraszanie się zabudowy, warszawska projektantka – współtwórczyni zespołu osiedli Bielany i systemu wielkopłytowego W70 – podkreśla rolę architektów w procesie wypracowywania nowoczesnych rozwiązań dla mieszkalnictwa.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum