Janusz Sepioł

2022-12-22 22:09 Rozmawiała: Maja Mozga-Górecka
Janusz Sepioł
Autor: fot. archiwum prywatne Janusz Sepioł

Projektowanie budynków to „architektura netto”, ja działam w sferze „architektury brutto”

Sześć lat temu pisał Pan: „regionalne planowanie przestrzenne znajduje się w koncepcyjnej pustce, nie wiemy jak to robić”. Dziś ta ocena jest podobna?

Wiem już, jak tę pustkę zapełnić, ale państwo polskie przerwało prace nad reformą planowania regionalnego. Tradycyjnie owo planowanie koncentrowało się na wielkiej infrastrukturze. Dziś te zagadnienia regulują „specustawy”, działające ponad czy obok planów zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie samorząd wojewódzki, jako podmiot planowania, dysponuje ogromnymi środkami, głównie unijnymi, czyli jego instrumentarium jest finansowe, a nie planistyczne. Środki te winny być wydawane z większą świadomością konsekwencji przestrzennych. Trzeba twórczo patrzeć na różne rejony, dostrzec ich oryginalny potencjał i uruchomić go. Dobremu deweloperowi wystarczy, że spojrzy na teren i wie, co się na nim sprawdzi. Planista regionalny powinien działać podobnie, tylko w większej skali i stwierdzać: ten obszar nadaje się na intensyfikację rolnictwa, a na tamtym trzeba wzmocnić rozwój małych miast. Tymczasem strategie rozwoju są pisane przez ekonomistów i socjologów. Zapełnieniem koncepcyjnej pustki byłoby planowanie zintegrowane, w którym strategia rozwoju regionu będzie miała bardziej rozbudowany aspekt przestrzenny i w warstwie analitycznej, i w koncepcyjnej. Planowanie strategiczne i regionalne tworzyłyby jeden, bogatszy dokument. W dwóch niezależnych strategie są merytorycznie ubogie, oderwane od lokalności, a plany regionalne nierealizowane, słabo powiązane z projektami i działaniami.

Spis treści Architektura 01/2023
przegląd

Relacjonujemy najciekawsze wydarzenia ostatnich miesięcy: tym razem m.in. szesnastą edycję konkursu TUP na najlepiej zagospodarowane przestrzenie publiczne w kraju, a także konkursy „Zabytek – nie zapomnij! Denkmal – denk mal dran!" oraz Lider Dostępności.

Apolonia Browarska podsumowuje ubiegłoroczny festiwal MIASTOmovie, a Bal architektek pisze o udziale kobiet w projektowaniu pawilonów Serpentine.

Przegląd najciekawszych projektów i opracowań konkursowych, w tym miesiącu: Foster + Partners i Kuryłowicz & Associates, JAZ+Architekci, rmk.a Roderyk Milik Architektura, MAQ, BE DDJM Architekci, HRA Architekci, JSK Architekci, Ultra Architects i Q2 Studio oraz Archiplan Studio.

Recenzujemy najciekawsze publikacje i nowości wydawnicze. W tym miesiącu Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak omawiają książkę Mario Botty „Nikt nie rodzi się architektem”, a Hanna Faryna-Paszkiewicz „Gdynię obiecaną” Grzegorza Piątka.

realizacje

Budynek, mimo swej skali, jest bardzo przyjazny. Wtopił się w otoczenie, jakby tam stał od lat. Z zielonego dachu widać panoramę skarpy warszawskiej z zupełnie nowej perspektywy – piszą Dorota Sibińska i Marcin Szczelina o projekcie Kuryłowicz & Associates [W WYDANIU CYFROWYM WIĘCEJ ZDJĘĆ].

Forma budynku jest prosta i czysta w wyrazie architektonicznym, zaś użyty materiał nawiązuje do złotego okresu miasta, kiedy produkowano tu ceramikę – o projekcie PPA podczaszy pracownia architektury pisze Joanna Kabrońska [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

Autorom biurowca udało się zapewnić przestrzenność i lekkość konstrukcji, która została wsparta na żelbetowych słupach tworzących głęboki podcień – projekt pracowni Artur Jasiński i Wspólnicy Biuro Architektoniczne komentuje Jerzy S. Majewski [W WYDANIU CYFROWYM WIĘCEJ ZDJĘĆ].

technika

Prosta forma budynku bazuje na regularnych kwadratowych modułach, rozmieszczonych symetrycznie w ortogonalnej siatce alejek, w których zaprojektowano różne funkcje – o meksykańskiej realizacji, autorstwa pracowni Estudio MMX pisze Wiktor Kowalski [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

teoria i praktyka

O konieczności poszanowania wolności w architekturze pisze dr hab. inż. arch. Mirosław Orzechowski, prof. PW, z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

warsztat

Ideą projektu stało się zachowanie specyficznego nastroju miejsca, które utraciło swą podstawę użytkową. Architektowi zależało na podtrzymaniu trwania substancji w zastanym momencie i ekspozycji tej, którą oszczędziły czas i historia – o projekcie pracowni ARÉ Stiasny/Wacławek pisze Grzegorz Stiasny [W WYDANIU CYFROWYM WIĘCEJ ZDJĘĆ].

przybornik

Nowe produkty i specjalistyczne technologie dla architektów

wzornik

Ceramika łazienkowa

kolumny studenckie

Prezentujemy wyniki IV edycji ogólnopolskiego konkursu Drewno w Architekturze. Jury nominowało 11 prac, a po wnikliwej analizie przyznało trzy nagrody oraz dwa wyróżnienia.

Prezentujemy wyniki XXIII edycji Dorocznego Ogólnopolskiego Konkursu Architektura Betonowa. Nadesłano 30 prac dyplomowych z 10 wydziałów architektury.

zawód architekt

Projektowanie budynków to „architektura netto”, ja działam w sferze „architektury brutto”

konteksty

Wystawa #Archikolaże Ewy P. Porębskiej jest krytyczną refleksją nad współczesną architekturą. To także opowieść o ideałach, postawach projektantów i zmianach architektonicznych priorytetów.

z archiwum architektury

O refleksje na temat artykułu „Na 25-lecie Architektury”, autorstwa Henryka Buszki, opublikowanego w numerze 11/1972 „Architektury” poprosiliśmy Ryszarda Nakoniecznego [TYLKO W WYDANIU CYFROWYM].

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum