Wiata PKP / Szczecin Pogodno

2020-10-27 16:54 Tekst: Tomasz Sachanowicz Zdjęcia: Maciej Lulko
Wiata PKP / Szczecin Pogodno 1
Autor: Maciej Lulko 1 | Przystanek to część wyłączonej z ruchu kolejowego linii Szczecin Główny – Trzebież w tle Most Akademicki

Wartość tego obiektu wyraża się w jedności architektury i konstrukcji oraz innowacyjnym zastosowaniu popularnej technologii. O szczecińskiej realizacji Danuty Lisieckiej i Henryka Kowalczyka pisze Tomasz Sachanowicz. Zdjęcia: Maciej Lulko.

Przystanek kolejowy Szczecin Pogodno jest częścią wyłączonej z ruchu pasażerskiego linii Szczecin Główny – Trzebież. Znajduje się na peronie wyspowym zlokalizowanym między parkiem a pasmem ogródków działkowych oddzielających tory od terenów kompleksu sportowego stadionu Pogoni. Od północy przystanek skomunikowany jest schodami z Mostem Akademickim, po którym wiedzie ulica Adama Mickiewicza, jedna z arterii szczecińskiej dzielnicy Pogodno. Zabudowę przystanku wzniesiono w roku 1973 wedle projektu architektki Danuty Lisieckiej i konstruktora Henryka Kowalczyka.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum