Obserwatorium / Niepołomice

2021-02-19 11:59 Autor: Maciej Hawrylak, zdjęcia: Wojciech Kryński
Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne 1
Autor: Wojciech Kryński 1 | Widok części hotelowej od strony północnej

Pomimo trudnego tematu rozbudowy i ograniczonego budżetu architektom udało się umiejętnie połączyć nową bryłę z istniejącym planetarium. O nowej realizacji Biura Projektów Lewicki Łatak pisze Maciej Hawrylak.

Niepołomice to niewielkie miasto w województwie małopolskim położone na wschód od Krakowa, w którym zlokalizowane są liczne obiekty miejskiej infrastruktury w tym także powstałe w latach 60. XX wieku Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne. Położenie obiektu bardzo blisko Rynku Niepołomic zapewnia łatwy dostęp do funkcji dydaktycznej adresowanej głównie do młodzieży.

Biuro Projektów Lewicki Łatak jest znane z rozwiązań umiejętnie łączących stare z nowym. To zapewne stało za zaproszeniem zespołu do tak trudnego tematu, jakim jest rozbudowa MOA, mając na uwadze jeszcze jedno wyzwanie – bardzo ograniczony budżet. Niewielu potrafi przekuć takie ograniczenia w sukces. Oni wielokrotnie dowiedli, że potrafią.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum