Politechnika Warszawska

2022-04-22 14:31 Tekst: Marianna Golińska, Michał Rychlewski, opracowanie: Kateryna Reshetniak
PW - metryka 1
Autor: Krzysztof Koszewski 1 | Gmach WAPW

W ramach cyklu Wydziały Architektury w Polsce prezentujemy Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.

Praktyki: W trakcie trwania studiów magisterskich jednolitych i I stopnia student ma obowiązek odbyć trzy praktyki: rysunkową w formie pleneru rysunkowego (po I roku), urbanistyczną i inwentaryzacyjną (po II roku) – organizowane przez wydział. Dodatkowo, zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta, w programie jest półroczna praktyka projektowa w biurze architektonicznym (VII lub VIII semestr).

Współpraca: Wydział współpracuje z m.in., Chalmers University of Technology, École Nationale Supérieure D’Architecture de Paris-La-Villette, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Napoli Federico II, Technische Universität Darmstadt, Technische Universität München, Universidad Politécnica de Madrid, University of Detroit Mercy, VIA University College, Aarchus Waterford Institute of Technology

Wyjazdy zagraniczne: Wydział oferuje szeroką gamę wyjazdów zagranicznych organizowanych w ramach programu Erasmus +, Erasmus + Praktyki, a także Athens Week. Wydział współpracuje także z University of Detroit Mercy w zakresie wymiany studenckiej. Wyjazdy zagraniczne odbywają się także przy okazji międzynarodowego projektu PBL: AEC Global Teamwork na Stanford University oraz w ramach umów bilateralnych PW (m.in. National Taipei University, Beijing University of Technology, National Taiwan University of Science and Technology, North China University of Technology, University of Ulsan)

Warsztaty/wydarzenia: Na wydziale odbywają się różnorodne wydarzenia organizowane z inicjatywy studenckiej, m.in. przez Samorząd Studentów, Stowarzyszenie Akademickie oraz koła naukowe. Należą do nich: plebiscyt Mies+ WAPW na najbardziej pociągającą ideę projektową, w ramach którego studenci mogą głosować na wybrane projekty spośród prac semestralnych stworzony w toku studiów; wykłady z cyklu „o architekturze”, na które zapraszani są architekci z całego świata; warsztaty A-Akademia; zerówka - wyjazd integracyjny dla nowo przyjętych studentów; fuksówka – impreza otrzęsinowa z motywem przewodnim; warsztaty CAD Jak Dla Mnie Bombka, w ramach których projektowane są bombki przyozdabiające potem wydziałową choinkę. W poprzednich latach z inicjatywy studenckiej odbywały się również wydarzenia, takie jak: Bal Architekta, wieczory gier planszowych oraz pikniki w Otwartej Pracowni Jazdów. Wydział co roku organizuje konkurs na najlepsze dyplomy oraz wystawę tych najciekawszych.

Kursy, szkolenia: Wydział prowadzi Letnią Szkołę Rysunku i Akwareli oraz warsztaty dla młodzieży licealnej. Ponadto zaangażowany jest także w działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Warszawskiej.

Wybrane przedmioty: W programie studiów główną rolę odgrywają kursy poświęcone projektowaniu architektury i urbanistyki. Towarzyszą im przedmioty wspomagające, takie jak: teoria i historia architektury, urbanistyki i sztuki, podstawy techniczne i ekonomiczne projektowania, ekonomika procesu inwestycyjnego, nauki przyrodnicze i społeczne, twórczość artystyczna oraz techniki warsztatowe. Chlubą wydziału są również przedmioty wykorzystujące techniki komputerowe i informacyjne: projekt interdyscyplinarny BIM, integracja procesów projektowania, techniki informacyjne, cyfrowe techniki geometryczne, informacyjne środowisko przestrzenne.

Wybrani nauczyciele akademiccy: Na wydziale jest zatrudnionych ok. 140 nauczycieli akademickich, w tym 20 profesorów. W śród nich znajdziemy takie nazwiska jak: prof. dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka, prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Ryńska, prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek, prof. dr hab. inż. Hanna Michalak, prof. dr hab. inż. arch. Danuta Kłosek-Kozłowska, prof. dr. hab. inż. Wiesław Rokicki, mgr inż. arch. Maciej Miłobędzki, mgr inż. arch. Krzysztof Mycielski, dr inż. arch. Jerzy Grochulski, dr inż. arch. Marcin Goncikowski, mgr inż. arch. Paweł Grodzicki, mgr inż. arch. Piotr Bujnowski, dr inż. arch. Tomasz Majda.

Koła naukowe: Na wydziale z inicjatywy studentów powstało 8 kół:– KN Architektury Kryzysu Klimatycznego - budujące świadomość o architekturze niskoemisyjnej pośród studentów i uczniów; – KN Architektury Rodzimej - przypominające o istocie tradycji i dziedzictwa w architekturze; – KN Architektury Informacyjnej - badające zastosowanie nowoczesnych technologii w architekturze i tematyce okołobranżowej; – KN Architektury Strukturalnej - łączące piękno inżynierii i liczb z estetyką i funkcjonalnością architektoniczną; – KN Wzornictwa Przemysłowego - skupia miłośników designu implementując go w rozwiązaniach architektonicznych; – KN Architektury Jutra - kształtujące ideę miast przyszłości; – KN Rysunku WAPW - rozwijające studyjne spojrzenie na powstające obiekty i prezentację idei; – KN Socjologii, Psychologii i Antropologii Miasta - poruszające społeczności do wspólnej budowy struktur przyjaznych życiu codziennemu.

Akredytacje: Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej uzyskał akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wyróżnieniem.

Struktura organizacyjna: Jednostki naukowo-dydaktyczne: – Katedra Projektowania Architektonicznego; – Katedra Projektowania, Konstrukcji, Budownictwa i Infrastruktury Technicznej;– Katedra Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego; – Katedra Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej; – Zakład Architektury Polskiej; – Zakład Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki; – Zakład Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego; – Zakład Projektowania i Teorii Architektury; – Samodzielna Pracownia Projektowania Elementów Budynku.

Spis treści Architektura 05/2022
przegląd

Przegląd najciekawszych projektów i opracowań konkursowych, w tym miesiącu Projekt Praga, AMC - Andrzej M. Chołdzyński, BBGK Architekci i SAAW.

Recenzujemy najciekawsze publikacje i nowości wydawnicze, w tym miesiącu Hanna Faryna-Paszkiewicz recenzuje monografię „Henryk Hirszenberg (1885-1955) i środowisko żydowskich architektów Łodzi”, a Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak książkę „Plac jako zagadnienie urbanistyczne” [W WYDANIU CYFROWYM DO POBRANIA FRAGMENT KSIĄŻKI „PLAC JAKO ZAGADNIENIE URBANISTYCZNE”].

Relacjonujemy najciekawsze wydarzenia ostatnich miesięcy: tym razem m.in. wystawę V4 Family Houses 2021, rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze przestrzenie publiczne TUP i przyznanie nagrody Pritzkera Francisowi Kéré. Publikujemy też kolejny felieton założycielek inicjatywy Bal architektek.

realizacje

Zespół Tomasza Koniora podczas modernizacji Biblioteki Narodowej precyzyjnie przeanalizował mankamenty modernistycznego budynku, ale i uszanował jego autentyczność - piszą Krzysztof Mycielski i Marcin Szczelina [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

Na powojskowych, leśnych terenach Torunia powstała architektura wpisana w kontekst miejsca, w której można odnaleźć wczesne idee modernistyczne - o realizacji osiedle Naturia pracowni Kuryłowicz & Associates pisze Agnieszka Błażko [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

W trakcie projektowania budynku wielorodzinnego zgrabnie posłużono się metodą kształtowania jego elewacji poprzez negatyw i pozytyw - pisze o realizacji Braniborska 44 Anna Miśniakiewicz [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

Osiedle smukłych, kameralnych szeregowców na obrzeżach Krakowa jest odzwierciedleniem marzenia o własnym domku na przedmieściach - pisze Grzegorz Stiasny o projekcie Biura Projektów Lewicki Łatak [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

Charakter wnętrz obiektów buduje relacja z połaciami spadzistych dachów, wprowadzone betonowe elementy i odsłonięcie ceglanej konstrukcji – pisze o realizacji pracowni PORT Hubert Trammer [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

technika

Skomplikowana tektonika dachu wymagała zaprojektowania kratownicy o unikalnej geometrii węzłów i dużej dokładności wykonania prefabrykowanych elementów. O technicznych aspektach realizacji Centrum Sztuk Performatywnych Yang Liping w Chinach pisze Wiktor Kowalski [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

konteksty

W obliczu wojny w Ukrainie polscy architekci, tak jak całe społeczeństwo, zareagowali błyskawicznie, oferując uchodźcom pomoc i wsparcie na różnych polach, od zaangażowania w budowę tymczasowych schronień, przez aranżację przestrzeni dla dzieci, po zatrudnienie w biurach

praktyka

Ze względu na skomplikowaną strukturę dokumentacja projektu powstała w technologii BIM. Wykonano również skan 3D całego obiektu. Na podstawie otrzymanej chmury punktów opracowano inwentaryzację 2D oraz precyzyjny model stanu istniejącego - piszą o wrocławskiej realizacji Maciej Dudkiewicz i Mikołaj Stępień [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

Nowe produkty i specjalistyczne technologie dla architektów.

Odporne płytki ceramiczne na tarasy i balkony.

kolumny studenckie

W ramach cyklu Wydziały Architektury w Polsce prezentujemy Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.

Kamienne tablice na ścianach budynku przypominają o bogatej historii miejsca, która sięga 1915 roku, czyniąc tym samym WA PW wydziałem o najdłuższej tradycji w Polsce. O tym, dlaczego warto studiować architekturę na Politechnice Warszawskiej piszą Hanna Batyńska, Michał Rychlewski i Marianna Golińska.

zawód architekt

W czasach tak gwałtownych zmian klimatycznych w procesie budowlanym powinno się z większą troską traktować przyrodę. O dystansie do modernizmu, wyzwaniach na najbliższą przyszłość i potrzebie ochrony zieleni z Dominikiem Korosiem rozmawia Maja Mozga-Górecka.

z archiwum architektury

W cyklu Z archiwum przypominamy artykuł Wojciecha Onitzcha - Konkurs na gmach Biblioteki Narodowej w Warszawie - zamieszczony w „Architekturze” nr 11/1963. O komentarz do tej unikalnej publikacji poprosiliśmy Martę Sękulską-Wrońską – partnera w pracowni WXCA, prezes OW SARP.

teoria i praktyka

Czym jest architektura? Jaką rolę powinna pełnić? Publikujemy esej dr. hab. inż. arch. Łukasza Wojciechowskiego z Katedry Architektury Użyteczności Publicznej, Podstaw Projektowania i Kształtowania Środowiska na Politechnice Wrocławskiej.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum