BaseCamp Mamut / Wrocław

2022-04-22 14:33 Tekst: Maciej Dudkiewicz, Mikołaj Stępień, opracowanie: Anna Żmijewska
BaseCamp Mamut we Wroclawiu_Grupa 5 Architekci_NMS Architekci_01
Autor: Erbud 1 | Charakterystyczne wnętrze budynku produkcyjnego wykończone glazurowanymi kształtkami ceramicznymi

Ze względu na skomplikowaną strukturę dokumentacja projektu powstała w technologii BIM. Wykonano również skan 3D całego obiektu. Na podstawie otrzymanej chmury punktów opracowano inwentaryzację 2D oraz precyzyjny model stanu istniejącego - piszą o wrocławskiej realizacji Maciej Dudkiewicz i Mikołaj Stępień [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

Zakład piekarniczy Mamut we Wrocławiu to niegdyś jedna z największych w Europie fabryk pieczywa. Jej początki sięgają drugiej połowy XIX wieku. Obiekt funkcjonował do początku XXI wieku – w tym czasie był wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany.

Pracownia Grupa 5 Architekci odpowiada za opracowanie projektu adaptacji obejmującą przebudowę, remont oraz rozbudowę dwóch wpisanych do rejestru zabytkowych budynków: jednego od strony ul. Sienkiewicza oraz drugiego w głębi działki, wraz z ich łącznikiem. Nasze pierwsze przymiarki do przebudowy obiektu na dom studencki przypadły na rok 2017, kiedy kończyliśmy budowę pierwszego obiektu BaseCamp w Polsce – w Łodzi przy ul. Rewolucji – również w poprzemysłowym obiekcie. Wówczas mieliśmy już świadomość, jakiego rodzaju architektury oczekuje inwestor.

Czytaj też: Wydział Radia i Telewizji UŚ w Katowicach |

Próby opracowania obiektu zajmującego cały kwartał miejski otoczony z trzech stron ulicami jednoznacznie wskazywały na chłonność ponad tysiąca pokoi – co okazało się zbyt dużą liczbą. W związku z tym inwestor zadecydował się na podział obiektu na dwie części – akademik mieszczący 800 pokoi i rozległe przestrzenie wspólne zlokalizowane w budynkach historycznych i w nowo projektowanym skrzydle od strony południowej, wschodniej i północnej oraz hotel od strony zachodniej (według odrębnego opracowania).

W okresie, gdy przygotowywaliśmy projekt, na wyczyszczonej działce pozostały trzy obiekty wpisane do rejestru zabytków: obiekt frontowy – magazyn mąki, centralnie położony budynek produkcyjny oraz łącznik. Wszystkie pozostałe obiekty zostały wyburzone.

Pomimo że obiekt był pusty, bez starych urządzeń, zalegających mebli czy śmieci, jego struktura nadal była skomplikowana. Liczne zniszczenia lub wyburzenia wymagały inwentaryzacji, poprawnego opisu zakresu i wielkości robót budowlanych przewidzianych do wykonania. Ponadto z uwagi na poprzednie doświadczenia pracowni z obiektami istniejącymi, w tym zabytkami, pewne było, że dokumentacja powstanie jako generowana z modelu BIM.

Z warsztatowego punktu widzenia konieczna była szczegółowa inwentaryzacja architektoniczna oraz ekspertyzy stanu istniejącego, w tym konstrukcyjna, konserwatorska oraz cieplno-wilgotnościowa. Zdecydowaliśmy się na skan 3D całego obiektu. Na podstawie otrzymanej chmury punktów została opracowana inwentaryzacja 2D oraz stworzony precyzyjny model stanu istniejącego. Chmura punktów uwzględniała zabudowę sąsiednią oraz została ściśle skoordynowana z mapą do celów projektowych. Dzięki temu możliwe były precyzyjne analizy oddziaływania na obiekty sąsiednie, jak nasłonecznienie, przesłanianie, oddziaływanie na kominy sąsiadujących budynków. Elementy te posłużyły do stworzenia dokumentacji budowlanej oraz wykonawczej.

Przebudowa w tej skali spowodowała, że liczne informacje pozostawały rozsiane po wielu opracowaniach realizowanych przez ekspertów z wielu dziedzin. Skoordynowanie tych informacji oraz przejrzyste zaprezentowanie ich w formie zwięzłej dokumentacji stało się wyzwaniem samym w sobie. Realizacja tego zadania nie byłaby możliwa bez wspomnianego modelu BIM. Parametry modelu pozwalały nam stworzyć obszerną bazę danych na temat istniejącego obiektu, a także zawrzeć liczne informacje na temat sposobu postępowania z tkanką istniejącą. Oceniamy, że działania te pozwoliły ograniczyć zespół o kilka osób, ponadto dokumentacja była skoordynowana wewnętrznie (spójność danych zawartych na rzutach, przekrojach, elewacjach, zestawieniach), a także z opracowaniami zewnętrznymi, np. ekspertyzami, inwentaryzacjami itp.

Spis treści Architektura 05/2022
przegląd

Przegląd najciekawszych projektów i opracowań konkursowych, w tym miesiącu Projekt Praga, AMC - Andrzej M. Chołdzyński, BBGK Architekci i SAAW.

Recenzujemy najciekawsze publikacje i nowości wydawnicze, w tym miesiącu Hanna Faryna-Paszkiewicz recenzuje monografię „Henryk Hirszenberg (1885-1955) i środowisko żydowskich architektów Łodzi”, a Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak książkę „Plac jako zagadnienie urbanistyczne” [W WYDANIU CYFROWYM DO POBRANIA FRAGMENT KSIĄŻKI „PLAC JAKO ZAGADNIENIE URBANISTYCZNE”].

Relacjonujemy najciekawsze wydarzenia ostatnich miesięcy: tym razem m.in. wystawę V4 Family Houses 2021, rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze przestrzenie publiczne TUP i przyznanie nagrody Pritzkera Francisowi Kéré. Publikujemy też kolejny felieton założycielek inicjatywy Bal architektek.

realizacje

Zespół Tomasza Koniora podczas modernizacji Biblioteki Narodowej precyzyjnie przeanalizował mankamenty modernistycznego budynku, ale i uszanował jego autentyczność - piszą Krzysztof Mycielski i Marcin Szczelina [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

Na powojskowych, leśnych terenach Torunia powstała architektura wpisana w kontekst miejsca, w której można odnaleźć wczesne idee modernistyczne - o realizacji osiedle Naturia pracowni Kuryłowicz & Associates pisze Agnieszka Błażko [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

W trakcie projektowania budynku wielorodzinnego zgrabnie posłużono się metodą kształtowania jego elewacji poprzez negatyw i pozytyw - pisze o realizacji Braniborska 44 Anna Miśniakiewicz [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

Osiedle smukłych, kameralnych szeregowców na obrzeżach Krakowa jest odzwierciedleniem marzenia o własnym domku na przedmieściach - pisze Grzegorz Stiasny o projekcie Biura Projektów Lewicki Łatak [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

Charakter wnętrz obiektów buduje relacja z połaciami spadzistych dachów, wprowadzone betonowe elementy i odsłonięcie ceglanej konstrukcji – pisze o realizacji pracowni PORT Hubert Trammer [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

technika

Skomplikowana tektonika dachu wymagała zaprojektowania kratownicy o unikalnej geometrii węzłów i dużej dokładności wykonania prefabrykowanych elementów. O technicznych aspektach realizacji Centrum Sztuk Performatywnych Yang Liping w Chinach pisze Wiktor Kowalski [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

konteksty

W obliczu wojny w Ukrainie polscy architekci, tak jak całe społeczeństwo, zareagowali błyskawicznie, oferując uchodźcom pomoc i wsparcie na różnych polach, od zaangażowania w budowę tymczasowych schronień, przez aranżację przestrzeni dla dzieci, po zatrudnienie w biurach

praktyka

Ze względu na skomplikowaną strukturę dokumentacja projektu powstała w technologii BIM. Wykonano również skan 3D całego obiektu. Na podstawie otrzymanej chmury punktów opracowano inwentaryzację 2D oraz precyzyjny model stanu istniejącego - piszą o wrocławskiej realizacji Maciej Dudkiewicz i Mikołaj Stępień [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

Nowe produkty i specjalistyczne technologie dla architektów.

Odporne płytki ceramiczne na tarasy i balkony.

kolumny studenckie

W ramach cyklu Wydziały Architektury w Polsce prezentujemy Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.

Kamienne tablice na ścianach budynku przypominają o bogatej historii miejsca, która sięga 1915 roku, czyniąc tym samym WA PW wydziałem o najdłuższej tradycji w Polsce. O tym, dlaczego warto studiować architekturę na Politechnice Warszawskiej piszą Hanna Batyńska, Michał Rychlewski i Marianna Golińska.

zawód architekt

W czasach tak gwałtownych zmian klimatycznych w procesie budowlanym powinno się z większą troską traktować przyrodę. O dystansie do modernizmu, wyzwaniach na najbliższą przyszłość i potrzebie ochrony zieleni z Dominikiem Korosiem rozmawia Maja Mozga-Górecka.

z archiwum architektury

W cyklu Z archiwum przypominamy artykuł Wojciecha Onitzcha - Konkurs na gmach Biblioteki Narodowej w Warszawie - zamieszczony w „Architekturze” nr 11/1963. O komentarz do tej unikalnej publikacji poprosiliśmy Martę Sękulską-Wrońską – partnera w pracowni WXCA, prezes OW SARP.

teoria i praktyka

Czym jest architektura? Jaką rolę powinna pełnić? Publikujemy esej dr. hab. inż. arch. Łukasza Wojciechowskiego z Katedry Architektury Użyteczności Publicznej, Podstaw Projektowania i Kształtowania Środowiska na Politechnice Wrocławskiej.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum