Architektura-murator - 2020-04
Autor: Jerzy Porębski z wykorzystaniem zdjęcia autorstwa Macieja Lulki <p>Więc trzeba było 75 lat i dystansu pokoleń, by przywrócić emocjonalnie architektoniczny etos odbudowy stolicy. Odkąd pamiętam, działalność BOS-u budziła żywe, głównie polityczne spory. Choć na warszawskiej uczelni (przynajmniej w czasach moich studiów) odbudowa Warszawy uznawana była za wzorcową, z czasem fala krytyki narosła. Tymczasem Grzegorz Piątek w książce Najlepsze miasto świata „wchodzi w rolę adwokata” (jak to ujęła Hanna Faryna-Paszkiewicz w publikowanej w tym numerze „Architektury-murator” recenzji) - i robi to przekonywująco i z rozmachem. Zamieszczone obok recenzji omówienie książki o polskich projektantach w Syrii wprowadza dodatkowy, bardzo aktualny kontekst. Ewa P. Porębska</p>
Architektura-murator 04/2020

Więc trzeba było 75 lat i dystansu pokoleń, by przywrócić emocjonalnie architektoniczny etos odbudowy stolicy. Odkąd pamiętam, działalność BOS-u budziła żywe, głównie polityczne spory. Choć na warszawskiej uczelni (przynajmniej w czasach moich studiów) odbudowa Warszawy uznawana była za wzorcową, z czasem fala krytyki narosła. Tymczasem Grzegorz Piątek w książce Najlepsze miasto świata „wchodzi w rolę adwokata” (jak to ujęła Hanna Faryna-Paszkiewicz w publikowanej w tym numerze „Architektury-murator” recenzji) - i robi to przekonywująco i z rozmachem. Zamieszczone obok recenzji omówienie książki o polskich projektantach w Syrii wprowadza dodatkowy, bardzo aktualny kontekst.
Ewa P. Porębska

Spis treści Architektura 04/2020
przegląd

W tym numerze Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak recenzują dla nas książkę „Polscy architekci i urbaniści w Syrii”, a Hanna Faryna-Paszkiewicz „Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944-1949”.

Najciekawsze wydarzenia nadchodzących miesięcy, m.in. konkursy DETAIL Prize, Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza, konkurs na projekt ekspozycji Muzeum Lubomirskich we Wrocławiu czy wystawę Tu Muranów.

Relacjonujemy najciekawsze wydarzenia ostatnich miesięcy: wystawa Domy jednorodzinne w krajach Grupy Wyszehradzkiej i konkurs Architecture that Reacts 2020.

Przegląd najnowszych projektów i opracowań konkursowych, w tym miesiącu Toprojekt, M.O.C. Architekci, Arch-Deco, Plus3 Architekci, Heinle, Wischer und Partner Architekci i Nizio Design International.

Martha Thorne to jedna z bardziej wpływowych współczesnych architektek. Od 2005 roku jest dyrektorem wykonawczym Pritzker Architecture Prize. Do Polski przyjechała w listopadzie 2019 roku na zaproszenie redakcji „Archiektury-murator”, by wziąć udział w dyskusji zamykającej obchody 25-lecia naszego miesięcznika. W czasie swojego pobytu w Warszawie udzieliła wywiadu „Dziennikowi Zachodniemu”, do którego odnoszą się publikowane tu wypowiedzi.

realizacje

Krakowskie muzeum w nowej odsłonie jest realizacją wyrafinowaną i stonowaną – to warunki dla ponadczasowości, o które w architekturze zawsze chodzi najbardziej. O przebudowie Muzeum Czartoryskich piszą Ewa Kuryłowicz i Jerzy S. Majewski, publikujemy też założenia Kazimierza Łataka i Piotra Lewickiego, współautora ekspozycji Maksymiliana Majocha konstruktora Krzysztofa Przybyły, a także przypominamy historię kolekcji.

Budynek wyróżniają detale, które odnoszą się do historii miejsca. Elewację zdobią szare płytki, nawiązujące do dawnej nazwy ulicy: Cegielniana. O nowej realizacji Inicjatywy projektowej pisze Katarzyna Gucałło.

Dwa nowo oddane do użytku budynki w zespole OFF Piotrkowska zaprojektowano z zachowaniem genius loci i spuścizny materialnej miasta. O nowej realizacji NOW Biura Architektonicznego i zw Architekci pisze Jerzy S. Majewski.

Betonowa konstrukcja, horyzontalna forma i struktura kładki podporządkowane zostały założeniu minimalnej ingerencji w krajobraz. O nowej realizacji Grupy Projektowej isba pisze Urszula Forczek-Brataniec.

praktyka

Oparta na przestrzennej kratownicy fasada składa się z dwóch półprzezroczystych warstw – wewnętrznej wykonanej z portugalskiego marmuru oraz zewnętrznej – z odlewanego szkła. O realizacji Hariri Pontarini Architects pisze Radosław Stach.

Przebudowa szkoły muzycznej na warszawskim Mokotowie polegała zarówno na modernizacji istniejącego budynku, jak i zaprojektowaniu sali koncertowej z pomieszczeniami administracyjnymi dydaktycznymi i technicznymi. O wyzwaniach związanych z realizacją piszą Tomasz Konior i Dominik Koroś.

Regały na książki, oświetlenie do czytania, siedziska do nauki i relaksu.

Nowe produkty i specjalistyczne technologie dla architektów.

teoria i praktyka

Czym jest architektura? Jaką rolę powinna pełnić? Publikujemy esej Bolesława Stelmacha, profesora Politechniki Łódzkiej, dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, założyciela pracowni Stelmach i Partnerzy.

z okładki

Piramidy – 17 domów wypoczynkowo-rehabilitacyjnych to symbole otaczającego krajobrazu: wody, drzew i gór. O realizacji Henryka Buszki, Aleksandra Franty i Tadeusza Szewczyka pisze Ryszard Nakonieczny. Zdjęcia: Maciej Lulko.

konteksty

Z zapałem godnym lepszej sprawy dążymy do budowania w miejscach ekstremalnych, kolonizując obszary dotąd nietknięte stopą człowieka. Szukamy lokalizacji pod ziemią, pod wodą, na szczytach gór, lub jeszcze bardziej niezwykłych. Z czego to wynika? Głównie – z ciekawości, niekiedy – z rzeczywistej potrzeby, zawsze – z wyjątkowego uporu. Oskar Grąbczewski przygląda się realizacjom, które ze względu na swoją trudną lokalizację, przesuwają granice naszej wiedzy i możliwości technicznych.

Urbanistyka, w przeciwieństwie do na przykład fizyki, to dziedzina, w której mamy niewiele niepodważalnych naukowych faktów. Czynnik ludzki jest tu niezwykle istotny. Podczas organizowanej przez nas gry w miasto ludzie łatwiej mogą zrozumieć, że pewne przyjęte z góry założenia mogą być krzywdzące, i że tak naprawdę jest im do siebie bliżej niż mogliby przypuszczać. Architektka i założycielka firmy konsultingowej Play the City o wyższości „grania w miasto” nad jego planowaniem.

Polski klimat nastręcza wyjątkowych trudności przy tworzeniu elewacji pokrytych roślinnością. Proces realizacji innowacyjnego systemu pod nazwą Polska Zielona Ściana, w którym dzięki wieloletnim badaniom udało się uzyskać wertykalną bioróżnorodność i wysoką retencję wody, opisuje koordynatorka jego wdrożenia do architektury, Małgorzata Łaskarzewska.

wnętrza

Wnętrze biblioteki w liceum powstało zgodnie z podstawową zasadą partycypacji. W jej przebieg zaangażowani byli studenci ASP wraz z architektem, uczniowie i kadra szkoły. O realizacji zespołu projektowego Wydziału Architektury Wnętrz warszawskiej ASP pisze Iga Knysak.

kolumny studenckie

Rozstrzygnięto drugą edycję ogólnopolskiego konkursu na najlepsze projekty magisterskie, w których ukazane zostały walory drewna. Nagrody przyznano zarówno autorom, jak i promotorom prac.

zawód architekt

Dla architekta jest szczególnie ważne, gdy widzi, że jego budynek działa, a nie jest tylko, mówiąc z przekąsem, „ikoną” – o współpracy z konserwatorem zabytków, projektowaniu dla osób z niepełnosprawnościami i przestrzeniach publicznych w Polsce z Piotrem Lewickim rozmawia Maja Mozga-Górecka.

z archiwum architektury

Tym razem z archiwum „Architektury” wybraliśmy materiał o rytmach. Rytm jest istotnym elementem kształtowania kompozycji i należy od wieków do architektonicznych kanonów. Dziś dominuje szczególnie w elewacjach wielkoskalowej zabudowy mieszkalnej. Warto zauważyć, że zadany przez architekta rytm w rzeczywistym odbiorze nie jest stały – poddaje się bowiem rytmom natury, zmianom dnia i nocy, przesunięciom światła i cienia. Widać to szczególnie na zdjęciach. O komentarz poprosiliśmy więc jednego z najwybitniejszych fotografów – Nicolasa Grospierre’a, specjalizującego się szczególnie w fotografii architektury modernistycznej. A jak widzi rytm architektury? O tym specjalnie dla nas napisał zamieszczony na tej stronie wiersz.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum