Nauczanie on-line

2020-06-25 11:36
Nauczanie on-line 5
Autor: Klaudia Grześkowiak 3, 5 | Zajęcia z teorii i historii sztuki, fot. Klaudia Grześkowiak

Weronika Konior, redaktor Kolumn Studenckich „Architektury-murator” rozmawia ze studentami siedmiu wydziałów architektury w Polsce o nauczaniu on-line w czasach pandemii.

11 marca Ministerstwo Nauki zawiesiło zajęcia dydaktyczne na uczelniach, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID-19. W celu ograniczenia skutków czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu, rozporządzenie Ministra Nauki pozwoliło zastąpić tradycyjne nauczanie zajęciami prowadzonymi zdalnie - nawet jeżeli ten sposób prowadzenia zajęć nie został przewidziany w programie kształcenia. Uczelnie w krótkim czasie musiały przygotować się do kształcenia na odległość. O to, jak wygląda system zdalnego nauczania w rzeczywistości, zapytaliśmy studentów architektury, nowych ambasadorów „Architektury-murator”.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum