Typology: Hong Kong, Rome, New York, Buenos Aires

2018-05-30 14:00 Tekst: Grzegorz Stiasny
b
Autor: archiwum serwisu

W opinii autorów, Emanuela Christa i Christopha Gantenbeina, światy architektury i urbanistyki są ze sobą tożsame. Nie można projektować budynków w mieście bez uwzględnienia jego charakteru, nastroju i panujących tam zwyczajów. Dobór przykładów jest subiektywny, lecz pogrupowane są one w typy charakterystyczne dla nastroju zabudowy tych miejsc – recenzja Grzegorza Stiasnego.

Emanuel Christ i Christoph Gantenbein z Bazylei to autorzy projektów rozbudowy muzeów w Zurychu, Bazylei i Kolonii. Jako wykładowcy politechniki w Zurychu prowadzą ciekawe badania nad miejskimi typologiami. Ich owocem są kolejne albumowe tomy, stanowiące analizę zabudowy światowych miast poprzez charakterystyczny dla nich sposób kształtowania budynków.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum