Maintenance Architecture

2018-05-30 14:00 Tekst: Agnieszka Dąbrowska
f
Autor: archiwum serwisu

Publikacja Hilary Sample to zbiór krótkich esejów o „zabiegach pielęgnacyjnych”, jakim poddawana jest nowoczesna architektura oraz ich znaczeniu dla podtrzymania zarówno jej substancji, jak i idealnego obrazu. Spojrzenie na kwestę od strony technicznej, ale również kulturowej z uwzględnieniem wątków klasowych i feministycznych – recenzja Agnieszki Dąbrowskiej.

Według nowego raportu ONZ dotyczącego środowiska do 2060 roku zrealizujemy 230 mld metrów kwadratowych nowej architektury, co stanowić będzie odpowiednik całego obecnego zasobu budynków. Niestety związana z sektorem budowlanym emisja dwutlenku węgla wciąż rośnie – o blisko 1% rocznie (za: 2030 E-News, 16.04.2018). W tym kontekście temat utrzymania i konserwacji istniejących już budynków, który podejmuje w swojej książce nowojorska architektka i współzałożycielka biura MOS Architects Hilary Sample, nabiera wagi.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum