Arboreta dziś – Tomasz Żylski

2018-05-30 14:00 Tekst: Tomasz Żylski
arboretum
Autor: archiwum serwisu Pawilon na terenie Narodowego Arboretum Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie, proj. Studio MB, 2017

Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej społeczeństwa rośnie też popularność arboretów i ogrodów botanicznych. Współczesne parki tego typu coraz częściej pełnią nie tylko funkcje naukowo-badawcze, ale również rekreacyjne, stanowiąc alternatywę dla turystyki masowej – pisze Tomasz Żylski

Arboretum – albo inaczej park dendrologiczny – to wydzielony teren z kolekcją drzew i krzewów różnych gatunków, mogący stanowić odrębną jednostkę lub część ogrodu botanicznego. Arboreta, niegdyś zakładane głównie ze względu na walory estetyczne i badanie zdolności aklimatyzacyjnych egzotycznych roślin, dziś pełnią jednocześnie funkcje naukowe i turystyczne. Zwykle mają charakter ogólnodostępnych parków, przy których działają placówki badawcze zajmujące się gromadzeniem danych na temat różnych aspektów życia drzew, tworzeniem nowych odmian i tzw. banków genów. Zdaniem Roberta Tomusiaka z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, w Polsce pierwsza kolekcja dendrologiczna powstała wokół Zamku Królewskiego w Warszawie, a pierwszy ogród botaniczny urządzono przy Uniwersytecie Jagiellońskim (1783). Z kolei najstarszym, działającym do dziś typowym parkiem dendrologicznym jest arboretum w Kórniku, założone w 1826 roku przez hrabiego Tytusa Działyńskiego. Obecnie w naszym kraju znajdują się 42 arboreta i ogrody botaniczne, w większości należące do szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk lub innych instytucji publicznych. Według międzynarodowej organizacji Botanic Gardens Conservation International, na całym świecie istnieje natomiast ok. 3000 arboretów i ogrodów botanicznych.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum