Centrum edukacji w Czechowicach-Dziedzicach

2018-05-30 14:00
czechowice dziedzice
Autor: archiwum serwisu W ramach inwestycji przewidziano odtworzenie drzewostanu oraz budowę schodów terenowych i ścieżek. zabezpieczone zostaną też ruiny dawnego dworu Wilczków z XVI wieku

W Czechowicach-Dziedzicach powstanie Centrum Edukacji Ekologicznej według konkursowego projektu Konior Studio.

Koncepcję wyłoniono w zamkniętym konkursie zorganizowanym w 2015 roku przez władze miasta. Uczestnicy mieli przedstawić propozycję zagospodarowania ruin XVIwiecznego dworu Wilczków w rejonie ulic Kotulińskiego i Kopernika wra z z nową bryłą mieszczącą lokalny ośrodek promocji bioróżnorodności. Założono, że nowy obiekt powinien być wpisany w istniejący układ urbanistyczny założenia dworskiego i wykorzystywać walory krajobrazowe otoczenia.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum