Centrum administracyjne / Indie

2020-12-21 17:15 Tekst: Radosław Stach Opracowanie: Anna Żmijewska
Centrum administracyjne w Indiach_Studio Lotus_01
Autor: © Andre J. Fanthome 1 | Widok od strony ogrodu zlokalizowanego od strony północno-wschodniej

Zastosowane rozwiązania przestrzenne oraz materiałowe nawiązują do sztuki ludowej tego regionu, jednocześnie odpowiadając na wyzwania klimatyczne - pisze Radosław Stach.

Innowacje, nowe technologie, zrównoważony rozwój to zagadnienia, które w dzisiejszym zglobalizowanym świecie są nadal bardzo różnie rozumiane w zależności od lokalizacji. Różnice nie odzwierciedlają uproszczonej stereotypizacji progresywnego świata zachodniego czy „zacofanego” wschodu bądź południa. Rewolucja przemysłowa oraz następujący po niej modernizm zapoczątkowały erę innego rozumienia świata, w którym dotychczasowa wiedza pokoleniowa musiała stać się zracjonalizowana, efektywna i korzystnie mierzalna. Był to początek szybkiej ewolucji systemu wymiany dóbr oraz ich kapitalizacji – kapitalizmu – w którym technologia i rozwiązania „aktywne” (ruchome) stanowiły synonim nowoczesności. Postępujące zmiany technologiczne zapoczątkowały procesy transformacji społeczeństwa, masowe migracje do miast i stopniowe odchodzenie od „prymitywnej” pokoleniowej wiedzy empirycznej z obszarów pozamiejskich, w tym rzemiosła, lokalnych tradycji i w końcu lokalnej architektury (charakterystycznych lokalnych rozwiązań budowlanych, materiałowych czy urbanistycznych).

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum