Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich

2021-01-20 15:40 Opinie: Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak, Jerzy S. Majewski Zdjęcia: Marcin Czechowicz
Muzeum Martyrologii Wsi Polskich
Autor: Marcin Czechowicz 1 | Kolejne segmenty wspinają się po stoku wzgórza. Jednocześnie wraz z kolejnymi segmentami stopień rozczłonkowania żelbetowych ścian jest coraz większy. W środkowych segmentach przeprucia są przeszklone, a ich wnętrze zamknięte

Mauzoleum w Michniowie nabiera znaczenia uniwersalnego. Wykracza ponad wojenną tragedię własnego narodu, budząc refleksje i skojarzenia szersze od tych prezentowanych w scenariuszu wystawy. O nowej realizacji projektu Nizio Design International piszą Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak oraz Jerzy S. Majewski. Publikujemy też tekst założeń autorskich i historię powstania mauzoleum.

Historia mauzoleum: Tomasz Żylski

Według szacunków w czasie II wojny światowej hitlerowcy spacyfikowali ponad 800 miejscowości znajdujących się w obecnych granicach Polski. W odwecie za pomoc osobom ukrywającym się przed prześladowaniami, walkę w oddziałach partyzanckich czy niewywiązywanie się z dostaw obowiązkowych kontyngentów mieszkańców rozstrzeliwano, pozbawiano dobytku, wywożono do obozów koncentracyjnych bądź na przymusowe roboty. Symbolem tych działań stał się Michniów w województwie świętokrzyskim, w którym w dniach 12 i 13 lipca 1943 roku Niemcy wymordowali niemal wszystkich Polaków, po czym doszczętnie spalili domy i zabudowania gospodarcze. Szacuje się, że w wyniku dwudniowej akcji życie straciły 204 osoby, w tym 53 kobiety i 48 dzieci. 15 lipca okupanci zarządzili pochowanie ofiar w zbiorowej mogile niedaleko lokalnej szkoły. Zabronili jednak w jakikolwiek sposób upamiętnienia miejsca pochówku.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum