Kaplica wotywna we Wrocławiu

2019-12-19 16:56 Tekst: Łukasz Wojciechowski Zdjęcia: Maciej Lulko
Kaplica wotywna przy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia 5
Autor: Maciej Lulko Widok w stronę wiaduktu obwodnicy

Architekci przetransponowali tradycyjny model sacrum do współczesnych form i znaczeń, by zwrócić uwagę na wiadukt Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Z barier energochłonnych zbudowali kaplicę, która przekracza schematy architektury sakralnej. O nowej realizacji Maćków Pracownia Projektowa pisze Łukasz Wojciechowski.

Zanim w 2011 roku otwarto Autostradową Obwodnicę Wrocławia (AOW), przez centrum miasta przejeżdżało dziennie kilkanaście tysięcy ciężarówek. W latach 80. XX wieku zbudowano estakady na placu Społecznym, jako ważną część trasy tranzytowej. Na miejscu gęstej tkanki miejskiej zniszczonej podczas II wojny światowej, na obszarze zbliżonym do kształtu trójkąta równobocznego o długości boku połowy kilometra, powstał węzeł drogowy, który zamienił ten duży obszar śródmieścia w niemal bezludną wyspę. To rozwiązanie zdominowało przestrzennie nawet 200-metrowej długości nazistowski gmach Urzędu Wojewódzkiego, który został odcięty od miasta wielopasmowymi drogami. W tym nadambitnym projekcie drogowym zakładano także zdublowanie Mostu Grunwaldzkiego i zaproponowano utworzenie podobnego bezkolizyjnego skrzyżowania na placu Grunwaldzkim. Powstanie obwodnicy uwolniło Wrocław od ruchu tranzytowego, a zachodnią część estakady na placu Społecznym niedawno wyburzono.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum