Architektura-murator - 2020-01
Autor: Jerzy Porębski z wykorzystaniem zdjęć autorstwa M. Bykowskiego, M. Czechowicza, A. Lorens, statuetki proj. O. Zięty i logo proj. E.Bąka <p>Realizacja tego domu pozwala na radość z lepszej strony świata i, jeśli mowa o zrównoważonym rozwoju, to właśnie chyba tak winien się on przejawiać – piszą Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak w recenzji prezentowanego na naszych łamach domu dla bezdomnych w Jankowicach. Nieprzypadkowo ten wyjątkowy pod każdym względem obiekt wybraliśmy w bieżącym wydaniu „Architektury-murator” jako wiodący – z nadzieją, że wskazuje kierunek tej najlepszej, nacechowanej wrażliwością i społeczną odpowiedzialnością, części strony zawodu architekta. Projekt koresponduje z zadanym w trakcie gali 25-lecia „Architektury-murator” przez Marthę Thorne (Pritzker Prize) pytaniem: jak zmienić branżę, która teraz służy tylko wycinkowi społeczeństwa? Jak przekształcić architekturę, aby uwzględnić opinię prostych ludzi doświadczających rzeczywistej sytuacji ekonomicznej (…). Publikowaną w tym numerze międzynarodową dyskusję o przyszłości sobie i Wam dedykuję. Ewa P. Porębska</p>
Architektura-murator 01/2020

Realizacja tego domu pozwala na radość z lepszej strony świata i, jeśli mowa o zrównoważonym rozwoju, to właśnie chyba tak winien się on przejawiać – piszą Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak w recenzji prezentowanego na naszych łamach domu dla bezdomnych w Jankowicach. Nieprzypadkowo ten wyjątkowy pod każdym względem obiekt wybraliśmy w bieżącym wydaniu „Architektury-murator” jako wiodący – z nadzieją, że wskazuje kierunek tej najlepszej, nacechowanej wrażliwością i społeczną odpowiedzialnością, części strony zawodu architekta. Projekt koresponduje z zadanym w trakcie gali 25-lecia „Architektury-murator” przez Marthę Thorne (Pritzker Prize) pytaniem: jak zmienić branżę, która teraz służy tylko wycinkowi społeczeństwa? Jak przekształcić architekturę, aby uwzględnić opinię prostych ludzi doświadczających rzeczywistej sytuacji ekonomicznej (…). Publikowaną w tym numerze międzynarodową dyskusję o przyszłości sobie i Wam dedykuję. Ewa P. Porębska

Spis treści Architektura 01/2020
realizacje

Na świętokrzyskiej wsi wśród pól powstało miejsce, które stanowi nowe oblicze polskich ośrodków pomocy społecznej. Wyróżnia się architekturą wpisaną w krajobraz, dostosowaną do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także operującą dyskretną symboliką religijną. O nowej realizacji xystudio piszą Tomasz Michalak oraz Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak.

Bezdomność należy do najbardziej skomplikowanych i rosnących problemów współczesnych. Projekty w Jankowicach, Pampelunie, Ostfildern i Espoo pokazują, że świadome regulowanie skali architektury ma szczególne znaczenie dla skutecznej reakcji na skalę potrzeb – pisze Krzysztof Średziński.

Architekci przetransponowali tradycyjny model sacrum do współczesnych form i znaczeń, by zwrócić uwagę na wiadukt Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Z barier energochłonnych zbudowali kaplicę, która przekracza schematy architektury sakralnej. O nowej realizacji Maćków Pracownia Projektowa pisze Łukasz Wojciechowski.

Przyjazny i zrozumiały zarówno dla pracowników, jak i pacjentów — dzieci. Szpital Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest jednym z niewielu w Polsce, który realizuje te założenia także poprzez architekturę. O projekcie OPEN architekci pisze Marcin Sadowski.

Rezydencję wzniesiono wśród pól, łąk i lasów oraz różnorodnej i rozrastającej się zabudowy jednorodzinnej. Obiekt nie wtapia się w otoczenie Brzezinki — przeciwnie, według autorów jest jak buszujący w zbożu stalowy kombajn. O realizacji medusa group pisze Justyna Swoszowska.

przegląd

Polecamy najciekawsze wydarzenia nadchodzących miesięcy, m.in. targi BUDMA, konkurs na park w Sankt Petersburgu, trzecia edycja Young Talent Architecture Award 2020, a także wystawy w Zodiaku i w ms2 w Łodzi.

Relacjonujemy najciekawsze wydarzenia ostatnich miesięcy: konferencja Stron Cities 2030 w Johannesburgu, wręczenie nagrody 25-lecia „A-m” dla krakowskiej Manngghi oraz Honorowej Nagrody SARP.

Przegląd najnowszych projektów i opracowań konkursowych, w tym miesiącu OVO Grąbczewscy, Heinle, Wischer und Partner Architekci i Maćków Pracownia Projektowa.

W tym numerze Beata Stobiecka recenzuje dla nas książkę „Całe morze budowania. Wrocławska architektura 1956-1970” Agaty Gabiś, a Grzegorz Stiasny dwutomową publikację „Teksty modernizmu. Antologia polskiej krytyki i teorii architektury 1918–1981”.

konteksty

Z okazji przypadającego w ubiegłym roku jubileuszu 25-lecia zaplanowaliśmy wiele wydarzeń – od specjalnie przygotowanych publikacji na temat przyszłości architektury, po budowę symbolicznych instalacji wyrażających zmagania współczesnych architektów. Zwieńczeniem jubileuszu była uroczysta gala, podczas której przyznaliśmy nagrody 25-lecia. Odbyła się też międzynarodowa dyskusja na temat największych wyzwań stojących obecnie przed architekturą.

W trakcie gali podsumowującej jubileusz 25-lecia „Architektury-murator” odbyła się międzynarodowa dyskusja Krok w Przyszłość z udziałem Marthy Thorne, dyrektorki najważniejszej na świecie architektonicznej nagrody Pritzker Prize, Ivana Blasiego z Fundacji im. Miesa van der Rohe i Denisa Leontieva ze Striełki KB w Moskwie, którą poprowadził jeden z najwybitniejszych współczesnych artystów, Mirosław Bałka.

Z okazji 25-lecia redakcja miesięcznika „Architektura-murator” postanowiła uhonorować szczególne, przełomowe osiągnięcia w dziedzinie architektury. To twórcy, którzy stali się międzypokoleniowym wzorcem; budynek, który przeszedł do historii, ale też niezrealizowany projekt – symbol.

Pracę zawodową rozpoczęła lata temu na budowie, od 25 kieruje miesięcznikiem „A-m”. Wystąpienie redaktor naczelnej na Gali 25-lecia nawiązywało do kontekstu, w jakim prowadzi swoją działalność oraz stawianych przed medium celów.

Lista 250 osobowości architektury powstała, by uhonorować osoby, które pracują na rzecz jakości otoczenia. Znaleźli się na niej nie tylko architekci, bowiem nie tylko oni mają wpływ na architekturę. Obok przedstawicieli starszego pokolenia pojawiły się osoby bardzo młode – bo to im potrzebne jest przede wszystkim wsparcie i uznanie do dalszej pracy.

Ilekroć jestem w Polsce, ogromne wrażenie robią na mnie architektura i urbanistyka lat 1945-1989 i zdumiewa mnie, że poza granicami kraju nie spotykają się one z większą uwagą. Z mojego punktu widzenia Polska jest jednym z najbardziej dobitnych przykładów państw nieumiejących właściwie „sprzedać” swojej architektonicznej historii. Znany holenderski krytyk architektury o potrzebie stworzenia nowej kompleksowej opowieści o naszej architekturze doby socjalizmu, tym razem po angielsku.

praktyka

Nietypowa bryła budynku złożona z kaskadowego układu pięter jest wynikiem optymalizacji i iteracji formy oraz orientacji budynku, by jak najlepiej odpowiadała wymogom środowiskowym, konstrukcyjnym oraz wizualnym – pisze Radosław Stach.

Nowe technologie i produkty dla architektów.

zawód

Architektura w zbyt małym stopniu poddaje się kontroli swojego twórcy. Ale jeśli ktoś choć przez chwilę był architektem, pozostanie nim przez całe życie – o autorskiej technologii FiDU, tworzeniu manifestów i odpowiedzialności z Oskarem Ziętą rozmawia Maja Mozga-Górecka.

kolumny studenckie

W 2017 roku Anna Gańko i Mikołaj Łątkowski z Instytutu Kultury Polskiej UW oraz Agnieszka Lewandowska i Dariusz Hyc z Wydziału Architektury PW zainicjowali warsztaty, które łączą antropologię i architekturę.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum