Polska Polityka Architektoniczna – trzecie wydanie publikacji

2018-03-30 14:00
Polska Rada Architektury
Autor: Narodowe Centrum Kultury Posiedzenie Polskiej Rady Architektury, podczas którego zaprezentowano trzecie wydanie Polskiej Polityki Architektonicznej

Autorami tekstów w nowym wydaniu publikacji są członkowie Polskiej Rady Architektury od lat zaangażowani w działania na rzecz poprawy polskiego krajobrazu zurbanizowanego. Dziesięć autorskich wypowiedzi stanowi próbę diagnozy i pogłębienia dyskusji o kwestiach podjętych w poprzednich wydawnictwach dotyczących postulowanej polityki architektonicznej.

Podczas lutowego posiedzenia Polskiej Rady Architektury miała miejsce premiera Polskiej Polityki Architektonicznej. Trzecie wydanie publikacji powstało dzięki współpracy Narodowego Centrum Kultury z Polską Radą Architektury, Stowarzyszeniem Architektów Polskich, Krajową Radą Izby Architektów RP i Mazowiecką Okręgową Izbą Architektów (Polska Polityka Architektoniczna. Polityka jakości krajobrazu, przestrzeni publicznej, architektury. Rozwinięcie tematów, red. Krzysztof Chwalibóg, NCK 2018).

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum