Hala sportowa ZSOMS w Krakowie

2018-03-30 16:20 Tekst: Piotr Bujas
krk
Autor: Juliusz Sokołowski Ujęcie wieczorne hali Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego; po zmroku oświetlenie pomieszczeń jeszcze silniej identyfikuje strefy i funkcje budynku

Nowy obiekt stanowi zwieńczenie prowadzonej od lat 80. rozbudowy zespołu. Architekci przekonali dyrekcję do realizacji hali w miejscu sali gimnastycznej, co pozwoliło zachować dziedziniec między szkołą, boiskami i ulicą – o realizacji eM4.Pracowni Architektury.Brataniec pisze Piotr Bujas.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego mieści się na terenie Osiedla Oficerskiego, które rozwijało się od początku lat 20. jako kolonia Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej. W planie parcelacji osiedla, zatwierdzonym w 1934 roku, przewidziano dwie działki na budynki szkolne, jednak realizacja nie rozpoczęła się przed wybuchem wojny. Po jej zakończeniu plan urbanistyczny zmieniono, dla zespołu edukacyjnego wyznaczając spory teren przy ul. Grochowskiej. Pozwoliło to na otoczenie obiektu dużą przestrzenią sportową połączoną z pasem zieleni wzdłuż sąsiadującej rzeki Prądnik. Szkołę, funkcjonującą początkowo jako rejonowa podstawówka, oddano do użytku w 1955 roku. W latach 60., w związku z nowym, sportowym profilem, obok sali gimnastycznej dobudowano otwarty basen, w 1974 roku nakryty halą. Ze względu na rosnącą rangę placówki i liczbę uczniów, cały zespół od lat 80. podlegał modernizacji. Prezentowany obiekt stanowi zwieńczenie tej długotrwałej rozbudowy.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum