Historia Muzeum Piłsudskiego

2019-11-28 11:15 Tomasz Żylski
Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku
Autor: Zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego Uroczystości imieninowe Józefa Piłsudskiego przed dworkiem Milusin, 19 marca 1925 r.

Historia zatoczyła koło. Blisko 100 lat temu żołnierze ofiarowali Piłsudskiemu dworek Milusin w Sulejówku. Dziś, dzięki determinacji rodziny marszałka, udostępniony zostanie tam społeczeństwu niezwykły kompleks muzealny – o realizacji placówki Tomasz Żylski.

Pomysłodawczynią budowy Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku jest córka marszałka Jadwiga Jaraczewska (1920-2014). W latach 90., wkrótce po powrocie do Polski z emigracji, wraz z siostrą Wandą Piłsudską (1918-2001) powołała fundację i rozpoczęła starania o odzyskanie przedwojennej posiadłości. Pięciomorgowa działka z drewnianym domem należała do rodziny od 1921 roku. Dwa lata później ze składek legionistów i peowiaków w pobliżu budynku wzniesiono murowaną willę Milusin według projektu Kazimierza Skórewicza – dar Komitetu Żołnierza Polskiego dla marszałka. Piłsudscy mieszkali tam do 1926 roku. Później przeprowadzili się do Warszawy, ale do Sulejówka wielokrotnie przyjeżdżali na odpoczynek. W 2000 roku władze miasta przekazały fundacji dworek Milusin, a następnie tzw. Drewniak.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum