Jerzy Łątka

2021-11-22 17:22 Rozmawiała: Maja Mozga-Górecka
Jerzy Łątka
Autor: fot. Jędrzej Sokołowski Jerzy Łątka

Chodzi o to, by pozwolić na działanie wyobraźni, dać się porwać przez literaturę i tworzone przez nią światy, ale też poddać się refleksji. O kształceniu architektonicznym oraz odwadze w pracy architekta z Jerzym Łątką rozmawia Maja Mozga-Górecka.

Podczas spotkania poświęconego edukacji w ramach cyklu Wartości w architekturze wspomniał Pan o potrzebie uczenia studentów odwagi. Ponieważ najlepiej uczyć, dając przykład, jaką odważną decyzję ma Pan na koncie jako architekt?

Wydaje mi się, że ważną i odważną decyzją w moim życiu zawodowym, zarówno naukowca, jak i projektanta, było skoncentrowanie się na badaniu możliwości papieru jako materiału budowlanego. Nie było to typowe działanie, lecz eksperymentowanie z materiałem, który nie jest kojarzony z architekturą. Zakładałem, że moja decyzja będzie różnie przyjmowana, może się wiązać nawet z wyrzuceniem poza główny nurt architektury. I rzeczywiście – spotykam się czasem z takimi reakcjami, jak politowanie. Mój wybór bywa uznawany za fanaberię, rodzaj sztuczki, a nie pracy naukowej i projektowej z prawdziwego zdarzenia. Konsekwencje podjęcia tej decyzji też były duże. Poświęciłem wszystko, by móc wyjechać do Japonii, żeby studiować i pracować u Shigeru Bana.

W Polsce praktycy z dużym dorobkiem są systemowo wypychani z dydaktyki architektonicznej. Jak według Pana, czyli dydaktyka oraz architekta, który w dorobku ma głównie obiekty w małej skali, ta sytuacja odbija się na poziomie edukacji?

Uważam to za kuriozum, że osoba z dużym dorobkiem projektowym, ale bez stopnia doktora nie może prowadzić dyplomów na wydziale, na którym wykładana jest nauka w ścisłym sensie stosowana, jaką jest architektura. Myślę też jednak, że niewłaściwe jest zachwianie równowagi w którąkolwiek stronę. Gdy brakuje praktyków, którzy mają żywy kontakt z zawodem, studenci mogą trafić na manowce.

Architekci praktycy są na bieżąco z tematyką planów miejscowych, prawa budowlanego, technologii w przemyśle budowlanym. Dobrze wiedzą, co jest istotą tego zawodu. Dysponują licznymi anegdotami na temat codziennej pracy architekta, które, choć niewpisane w programy nauczania, mogą być dla studentów bardzo pouczające. Z drugiej strony większość swojego czasu poświęcają pracy projektowej i własnym pracowniom, nie mają go więc na zaangażowanie w życie uczelni, a ich dorobek publikacyjny, naukowy, schodzi na drugi plan. Osoba, która skupia się na jakimś konkretnym zagadnieniu, np. zajmuje się naukowo energooszczędnością, ma większą wiedzę na ten temat, zna przyszłe kierunki rozwoju w tym obszarze. Projektanci nie muszą mieć takiej wiedzy, inny jest charakter ich pracy.

Dlatego uważam, że przede wszystkim musi być zachowana równowaga między liczbą praktyków i teoretyków. Dobry przykład takiego funkcjonowania uczelni widziałem na Uniwersytecie Technicznym w Delft, gdzie było wielu świetnych dydaktyków – naukowców, a z drugiej strony na stanowisku profesora zatrudniony był architekt bez doktoratu, za to z ogromnym dorobkiem projektowym.

Uważa Pan, że w edukacji architektonicznej brakuje literatury pięknej. Jakie tytuły w pierwszej kolejności miałby Pan na myśli?

To nie muszą być żadne konkretne książki, chodzi o to, by pozwolić na działanie wyobraźni, dać się porwać przez literaturę i tworzone przez nią światy, ale też poddać się refleksji.

A tytuły? Z tym bywa różnie. Czasami sięgam po literaturę iberoamerykańską (tutaj przoduje Mario Vargas Llosa), czasami po reportaże (polecam przepiękną książkę Domy Bezdomne Doroty Brauntsch). Ostatnio wróciłem do Trylogii i muszę przyznać, że znów jestem pod ogromnym wrażeniem kunsztu pisarskiego Sienkiewicza. Dzieło powstało ku pokrzepieniu serc, lecz świetnie pokazane są w nim ambicje książąt i magnatów, konflikty między różnymi grupami społecznymi. Wszystkie polskie wady, które doprowadziły do upadku Rzeczypospolitej, są tam zdiagnozowane.

Minęło sześć lat od budowy wrocławskiego Domu z papieru. Czy w międzyczasie szukał Pan alternatyw dla folii PVC zastosowanej w celu ochrony obiektu przed wilgocią?

Kwestią impregnacji elementów tekturowych i jej wpływu na środowisko zajmują się w moim zespole Agata Jasiołek, doktorantka na WA PWr oraz Szymon Misiurka, student Wydziału Chemii. Naszym celem jest, by jak najwięcej materiałów mogło zostać powtórnie przetworzonych. Porównywaliśmy już trwałość impregnacji różnymi środkami, np. wykonanych lakierem poliuretanowym oraz pokostem lnianym i woskiem. Po roku obserwacji oba rodzaje impregnacji sprawowały się bardzo podobnie, chociaż, jak się spodziewam, ten drugi, naturalny, wymagałby powtórnego użycia. Wspomniany dom z papieru został przeniesiony na kampus WA PWr, gdzie przez 1,5 roku go obserwowaliśmy, a potem został rozebrany.

Niedawno Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało nam grant, w ramach którego opracowujemy w pełni użytkową jednostkę mieszkalną z komponentów papierowych. To będzie już piąta wersja prototypu. Ma powstać do 2024 roku. Będzie oczujnikowana, by sprawdzić, jaki wpływ na materiał mają codzienne aktywności.

Spis treści Architektura 12/2021
przegląd

Relacjonujemy najciekawsze wydarzenia ostatnich miesięcy: tym razem m.in. Weekend Architektury w Gdyni, rozstrzygnięcie konkursu o Nagrodę Roku SARP 2021, a także kolejny felieton założycielek inicjatywy Bal architektek.

How will we live together? – pyta kurator tegorocznego biennale Hashim Sarkis. Jest to pytanie wielowątkowe. Dotyczy zarówno życia społecznego, ale też stosunku do środowiska naturalnego i zachodzących w nim drastycznych zmian. Anna Lorens relacjonuje dla nas 17. biennale architektury w Wenecji.

Tym razem zaproszeni przez redakcję goście dyskutowali na temat procesów kształcenia na polskich uczelniach. Dyskusję z udziałem Magdaleny Kozień-Woźniak, Jerzego Łątki i Gabrieli Rembarz poprowadził Hubert Trammer.

Przegląd najciekawszych projektów i opracowań konkursowych, w tym miesiącu: Kuryłowicz & Associates, Atelier Tektura oraz Arrow Architects i Grupa 5 Architekci.

realizacje

Przenikające się bryły starej i nowej zabudowy tworzą tajemniczy labirynt, odzwierciedlający plan dawnych przejazdów i placów między historycznymi budynkami fabrycznymi – o nowej realizacji PRC Architekci piszą Agnieszka Kalinowska-Sołtys oraz Jerzy S. Majewski [W WYDANIU CYFROWYM FILMY I DODATKOWE ZDJĘCIA].

Celem projektu było wyeksponowanie układu zabytkowego mostu kolejowego, a także przyrodniczych i krajobrazowych walorów siedliska ptaków – o realizacji pracowni MXL4 pisze Katarzyna Gucałło [W WYDANIU CYFROWYM SCHEMATY].

Realizacja łączy z pozoru odległe światy – kolej i miasto, chaos i porządek, ruch i spokój. Dyskretnie buduje kulturę przestrzeni dostępnej dla każdego – o nowej realizacji pracowni PL.architekci pisze Piotr Marciniak [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ARCHIWALNE ZDJĘCIA DWORCA].

Forma budynków, ich estetyka, kompozycja elewacji odnoszą się z kulturą i poszanowaniem do wartości lokalizacji i wymagającego sąsiedztwa – o realizacji pracowni Arch-Deco pisze Ksenia Piątkowska [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

technika

Wyzwaniem był projekt konstrukcji budynku sferycznego. Sposób ukształtowania obiektu musiał zapewnić mu ochronę przed ewentualnymi wstrząsami podczas trzęsienia ziemi – o realizacji Renzo Piano Building Workshop pisze Wiktor Kowalski [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA, SZKICE I FILM Z BUDOWY].

teoria i praktyka

Czym jest architektura? Jaką rolę powinna pełnić? Publikujemy esej dr. inż. arch. Bartłomieja Kwiatkowskiego, prof. PL, prodziekana ds. studenckich kierunku architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

konteksty

Pojawia się potrzeba takiego planowania, które uczyni miasto odpornym na różne wyzwania i tempo zmian – mówi Marlena Happach, Architektka Miasta, Dyrektorka Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy. O dzisiejszych wyzwaniach dla miasta i o jego wizji na kolejne dziesięciolecia rozmawiamy, w momencie gdy trwają prace nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

Planów STO a pusto, Powstrzymać chaos, Warszawa w młodych rękach, Co odkorkuje stolicę?... Towarzyszymy planowaniu Warszawy już od ponad 25 lat. O komentarz do zmieniających się sposobów kształtowania jej przestrzeni poprosiliśmy Grzegorza Stiasnego – architekta projektującego tu na co dzień, autora pierwszych poświęconych stołecznym problemom planistycznym wywiadów, które opublikowaliśmy w numerze 2/1995 [W WYDANIU CYFROWYM DWIE ROZMOWY GRZEGORZA STIASNEGO Z „A-M” 2/1995].

Ray Ryan dysponuje szczególnym talentem wyszukiwania architektonicznych influencerów na wczesnych etapach ich kariery zawodowej, wybierania rzeczy o wyrafinowanej jakości i przygotowywania wystaw mających intelektualną głębię. Wraz z Charlesem L. Rosenblumem przyglądamy się najnowszej ekspozycji przygotowanej przez irlandzkiego kuratora, którego w 2003 roku poprosiliśmy o wskazanie wschodzących gwiazd architektury, a jego prognozy okazały się niezwykle trafne.

praktyka

Nowości meblowe i oświetleniowe zaprezentowane na targach Warsaw Home & Contract

kolumny studenckie

Studia architektoniczne oferuje ponad 20 uczelni w kraju. Przez najbliższy rok będziemy prezentować poszczególne wydziały w nowym cyklu: Wydziały Architektury w Polsce. W tym miesiącu Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

Jednym z kryteriów, którym kierowałam się przy wyborze studiów, był ranking prowadzony przez magazyn „Perspektywy” – Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej plasował się w nim zawsze na jednym z trzech pierwszych miejsc – o tym, dlaczego warto studiować architekturę na Politechnice Krakowskiej, pisze Zuzanna Matuszna.

zawód architekt

Chodzi o to, by pozwolić na działanie wyobraźni, dać się porwać przez literaturę i tworzone przez nią światy, ale też poddać się refleksji. O kształceniu architektonicznym oraz odwadze w pracy architekta z Jerzym Łątką rozmawia Maja Mozga-Górecka.

z archiwum architektury

W cyklu „Z archiwum” przypominamy artykuł „Rozmowy o Warszawie” z „Architektury” nr 12/1969. O tym, jak widzą stolicę po 25 latach jej odbudowy, mówili wówczas architekci: Piotr Biegański, Jan Bogusławski, Romuald Gutt, Jerzy Hryniewiecki, Zbigniew Ihnatowicz, Zbigniew Karpiński, Czesław Kotela, Adam Kowalewski, Tadeusz Mrówczyński, Jacek Nowicki, Stefan Putowski, Józef Sigalin, Zygmunt Stępiński, Zbigniew Wacławek oraz Tadeusz Zieliński. O komentarz do tej publikacji poprosiliśmy Konrada Kuczę-Kuczyńskiego [TYLKO W WYDANIU CYFROWYM].

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum