Architektura-murator - 2019-05
Autor: Jerzy Porębski z wykorzystaniem wizualizacji Minimum Fleet oraz logo 25-lecia „Architektury-murator” projektu Edgara Bąka <p>W nowym modelu Polski wszystko co proste staje się skomplikowane i trudne, a zwłaszcza tak proste i prymitywne zadania jak budowa budynku – pisał Karol Siciński w 1955 roku z okazji oddania do użytku Domu Architekta w Kazimierzu. Miał porównanie, zważywszy, że w Kazimierzu działał już od 1916 roku – początkowo na rzecz inwentaryzacji zabytków, a po II wojnie światowej zajmował się odbudową miasta i tworzeniem planów urbanistycznych. To jemu w dużej mierze Kazimierz Dolny zawdzięcza dziś swój niepowtarzalny, malowniczy charakter. Publikowana w tym numerze „Architektury-murator” szkoła autorstwa Tomasza Studniarka i Małgorzaty Pilinkiewicz z zespołem oparta jest na pierwotnym, pochodzącym z 1919 roku projekcie Karola Sicińskiego, z dwukrotną przebudową w latach 1929 i 1953. Biorąc pod uwagę legendę Sicińskiego, należy uznać, że zrealizowany w wyniku konkursu projekt stanowił dla architektów z archistudio poważne wyzwanie, któremu z właściwą temu zespołowi skromnością i wyczuciem sprostali. Ewa P. Porębska</p>
Architektura-murator 05/2019

W nowym modelu Polski wszystko co proste staje się skomplikowane i trudne, a zwłaszcza tak proste i prymitywne zadania jak budowa budynku – pisał Karol Siciński w 1955 roku z okazji oddania do użytku Domu Architekta w Kazimierzu. Miał porównanie, zważywszy, że w Kazimierzu działał już od 1916 roku – początkowo na rzecz inwentaryzacji zabytków, a po II wojnie światowej zajmował się odbudową miasta i tworzeniem planów urbanistycznych. To jemu w dużej mierze Kazimierz Dolny zawdzięcza dziś swój niepowtarzalny, malowniczy charakter. Publikowana w tym numerze „Architektury-murator” szkoła autorstwa Tomasza Studniarka i Małgorzaty Pilinkiewicz z zespołem oparta jest na pierwotnym, pochodzącym z 1919 roku projekcie Karola Sicińskiego, z dwukrotną przebudową w latach 1929 i 1953. Biorąc pod uwagę legendę Sicińskiego, należy uznać, że zrealizowany w wyniku konkursu projekt stanowił dla architektów z archistudio poważne wyzwanie, któremu z właściwą temu zespołowi skromnością i wyczuciem sprostali.
Ewa P. Porębska

Spis treści Architektura 05/2019
przegląd

Najciekawsze wydarzenia nadchodzących miesięcy – m.in. wystawa biura Lewicki Łatak w Berlinie, Łódź Design Festival, warsztaty Mood for Wood i Vienna Biennale.

Relacjonujemy najciekawsze wydarzenia ostatnich miesięcy – Pritzker dla Arata Isozaki, wyniki konkursów TEORIA i PRAKTYKA 2018 oraz Brick Award.

Przegląd najnowszych projektów i opracowań konkursowych: JEMS, BDR Architekci, AKM, WXCA, Piotr Bujnowski i Martin Troethan, Major Architekci oraz MWM.

W tym numerze swoje ulubione lektury wybrał i opisał dla nas Marek Wawrzyniak, architekt, współzałożyciel rybnickiej pracowni toprojekt. Recenzujemy też najciekawsze, niedawno wydane książki o architekturze: „Wyroby. Pomysłowość wokół nas” Olgi Drendy oraz „Designing Change” Erica Firleya.

konteksty

W Carlo Ratti Associati oraz w Senseable City Lab wierzymy, że dzielenie się, akt, który od samego początku wyznacza miasto, może spowodować niespodzianki, nieoczekiwane spotkania kluczowe dla innowacji. Zastanawiamy się też, w jaki sposób wykorzystać technologie cyfrowe, by wpływać na interakcje międzyludzkie, w tym wspierać nowe modele współdzielenia. Carlo Ratti, dyrektor działającego w ramach Massachusetts Institute of Technology miejskiego laboratorium, opowiada Michałowi Piaseckiemu o trendach, które w najbliższej przyszłości zmienią styl życia w miastach.

realizacje

Dawny gmach szkoły powstał według projektu Karola Sicińskiego, autora powojennej odbudowy miasta. Nowa koncepcja jest pełna nawiązań do jego dzieła, bez naśladownictwa, a ze zrozumieniem istoty wizji poprzednika – o realizacji nowej szkoły w historycznym zespole urbanistycznym piszą Ewa Kuryłowicz i Krzysztof Mycielski, a trudne zagadnienie techniczne związane z usytuowaniem budynku na skarpie wyjaśniają konstruktorzy Piotr Dzidek i Grzegorz Komraus. W numerze także wypowiedź autorów projektu, Małgorzaty Pilinkiewicz i Tomasza Studniarka, oraz krótka historia okoliczności powstania obiektu.

Konkurs na projekt szkoły spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Nie tylko dlatego, że dotyczył placówki edukacyjnej, rzadko będącej przedmiotem zmagań architektonicznych, ale też z uwagi na legendę Kazimierza, już od XIX wieku przyciągającego malarzy i architektów – pisze Tomasz Żylski.

Hotel jest ekologiczny, mimo że nie objęto go żadną ze stosowanych w Polsce certyfikacji. Najważniejsze okazało się efektywne i elastyczne wykorzystanie przestrzeni oraz ograniczenie zużycia energii do niezbędnego minimum – pisze Monika Arczyńska.

Jedyną ekstrawagancją w minimalistycznej architekturze budynku jest rzeźbiarsko potraktowany hol. Czarna wstęga schodów ze złotymi obręczami kontrastuje ze ścianami z surowego betonu o specjalnie dobranej fakturze – pisze Jerzy S. Majewski.

Inspiracją dla architektów stał się kamienny mur znaleziony na działce. Podobnym materiałem wykończono frontową elewację, z którą kontrastują biała bryła dachu i wykonana z wielkoformatowych płyt posadzka tarasu – pisze Magdalena Pios.

Rozbudowana i konsekwentna instalacja fotowoltaiczna nie jest tylko dodatkiem, mającym zapewnić niezbędne punkty we wnioskach o dofinansowanie, ale sposobem na stworzenie przemyślanych form architektonicznych – pisze Tomasz Michalak.

wnętrza

Na ośmiu kondygnacjach butikowego coworku w centrum Warszawy zaprojektowano prywatne biura, przestrzeń wspólną i konferencyjną, świetlicę dla dzieci oraz kawiarnię przypominająca lobby hotelowe – pisze Olga Strużyna-Mazurkiewicz.

praktyka

W jednym z największych portów na świecie powstało muzeum nauki i techniki według projektu biura Bernard Tschumi Architects. Projektanci starali się, aby obiekt formą nawiązywał do industrialnej historii miejsca, stąd wprowadzenie stożkowatych brył inspirowanych fabrycznymi kominami. Stożki są nie tylko jednym z ważniejszych elementów wyrazu architektonicznego budynku, ale stanowią również trzony konstrukcyjne, definiując podział przestrzeni, doświetlając ją oraz umożliwiając zwiedzanie wzdłuż umocowanych wspornikowo na ich wewnętrznych ścianach ramp – pisze Radosław Stach.

Wyposażenie komfortowych przestrzeni coworkingowych

Nowe produkty i specjalistyczne technologie dla architektów.

kolumny studenckie

Prezentujemy projekty magisterskie wykonane na WBIA ZUT w Szczecinie, nominowane do nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego oraz Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA-SARP.

zawód architekt

Dla nas, wychowanych w duchu Śląskiej Szkoły Architektury, układy funkcjonalne są najważniejsze, a forma jest ich pochodną – o projektowaniu wobec tradycji miejsca, skomplikowanej architekturze sądów oraz zamiłowaniu do konkursów z Tomaszem Studniarkiem rozmawia Maja Mozga-Górecka.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum