Architektura-murator - 2017-11
Autor: Ewa P. Porębska <p>Publikowana w bieżącym numerze „Architektury-murator” praca studencka, wyróżniona przyznaną w tym roku po raz pierwszy nagrodą Tygrysy dla najlepszego projektu magisterskiego obronionego na Wydziale Architektury Uniwersytetu świętych Cyryla i Metodego w Skopje, ustanowioną z inicjatywy Ambasady RP, ma za zadanie upamiętnienie wyjątkowej realizacji, jaką jest Muzeum Sztuki Współczesnej, zaprojektowane przez Wacława Kłyszewskiego, Jerzego Mokrzyńskiego i Eugeniusza Wierzbickiego, a szerzej – propagowanie działalności polskich architektów w Macedonii, szczególnie po tragicznym trzęsieniu ziemi z 1963 roku, gdy odbudową z ramienia Organizacji Narodów Zjednoczonych kierował polski architekt Adolf Ciborowski. Niewątpliwie nagroda, która z założenia przyznawana ma być co roku, przypominać będzie studentom UCiM w Skopje o głoszonych przez twórców Muzeum walorach dobrej architektury, do których zaliczali skromność, użyteczność, integrację z otaczającym środowiskiem; lecz mam nadzieję będzie także okazją do przypominania o skali i wartości prac polskich architektów zagranicą.</p> <p> </p> <p><strong>Ewa P. Porębska</strong></p>
Architektura-murator 11/2017

Publikowana w bieżącym numerze „Architektury-murator” praca studencka, wyróżniona przyznaną w tym roku po raz pierwszy nagrodą Tygrysy dla najlepszego projektu magisterskiego obronionego na Wydziale Architektury Uniwersytetu świętych Cyryla i Metodego w Skopje, ustanowioną z inicjatywy Ambasady RP, ma za zadanie upamiętnienie wyjątkowej realizacji, jaką jest Muzeum Sztuki Współczesnej, zaprojektowane przez Wacława Kłyszewskiego, Jerzego Mokrzyńskiego i Eugeniusza Wierzbickiego, a szerzej – propagowanie działalności polskich architektów w Macedonii, szczególnie po tragicznym trzęsieniu ziemi z 1963 roku, gdy odbudową z ramienia Organizacji Narodów Zjednoczonych kierował polski architekt Adolf Ciborowski. Niewątpliwie nagroda, która z założenia przyznawana ma być co roku, przypominać będzie studentom UCiM w Skopje o głoszonych przez twórców Muzeum walorach dobrej architektury, do których zaliczali skromność, użyteczność, integrację z otaczającym środowiskiem; lecz mam nadzieję będzie także okazją do przypominania o skali i wartości prac polskich architektów zagranicą.
Ewa P. Porębska

Spis treści Architektura 11/2017
realizacje

Teren opracowania w zdecydowanej większości położony jest w strefie bezpośredniego zagrożenia powodzią, co miało decydujący wpływ na wszystkie elementy zagospodarowania – od płynnego sposobu ukształtowania nabrzeża od strony natarcia nurtu, poprzez unikatowy na warunki polskie sposób zabezpieczenia pawilonów usługowych, dobory materiałowe odporne na działanie wody i korozję biologiczną, aż po linearny, niezakłócający przepływu wód układ nasadzeń drzew – piszą Patryk Zaręba i Dorota Rudawa.

Bulwary nadwiślańskie stały się formalną promenadą, której specyfika użyteczności oraz dostępności wymagała wzmocnienia obiektami kubaturowymi – pawilonami, stanowiskami ekspozycyjnymi oraz nowym połączeniem z zabytkową tkanką miejską przejściem podziemnym na wysokości ulicy Bednarskiej – piszą Jowita i Mark Kubaczkowie.

Powstanie w ciągu zaledwie jednej dekady nowej „dzielnicy wodnej” możliwe było przede wszystkim dzięki dostępności funduszy unijnych, ale dużą rolę odegrały też starania Warszawy o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, a wreszcie również powołanie w 2006 roku na stanowisko pełnomocnika ds. Wisły architekta krajobrazu Marka Piwowarskiego, który okazał się jednocześnie wizjonerem i skutecznym menadżerem – pisze Tomasz Żylski.

Realizacja była skomplikowanym przedsięwzięciem zarówno z powodów hydrotechnicznych, jak i krajobrazowych i konserwatorskich. Budowa fragmentu promenady poniżej Zamku Królewskiego wiązała się z zachowaniem niezbyt długiego, kamiennego nabrzeża, którego wznoszenie rozpoczęto tuż przed wybuchem II wojny światowej. W ciągu tych dekad poziom Wisły w Warszawie znacznie się obniżył i do biegnącego pod murem oporowym tarasu architekci dodali niższy, umożliwiający cumowanie statków i łodzi. W ten sposób bulwar, który na zrealizowanych odcinkach był przed wojną dwupoziomowy, ma teraz trzy poziomy – pisze Jerzy S. Majewski.

W pełni przeszklone elewacje nowego obiektu od południa otwierają się na Pole Mokotowskie, od północy zaś na istniejące zabudowania politechniki, łącząc przestrzennie wnętrze kampusu z zielenią parkową po drugiej stronie ruchliwej arterii – o nowej realizacji Dedeco pisze Hanna Szukalska.

Według architektów projekt stanowi próbę stworzenia współczesnego kwartału, dzielnicy odpowiadającej na potrzeby mieszkańców, w której zaplanowali nie tylko budynki, ale też arterie komunikacyjne, piesze alejki, przestrzenie publiczne i funkcje uzupełniające. O realizacji pierwszej części planowanego krakowskiego osiedla pisze Marcin Brataniec.

Autorzy budynku nie szukali na siłę odniesień do zabytkowego kontekstu wrocławskiego śródmieścia. Mimo to nowo powstały kompleks wpisuje się w niego znakomicie, porządkując i uspokajając rozedrgane burzliwą historią architektoniczne otoczenie – pisze Tomasz Głowacki.

konteksty

Tematem warsztatów, zorganizowanych w Gdańsku na początku października przez redakcję „A-m” w ramach naszej tegorocznej inicjatywy INNOWACJE W ARCHITEKTURZE, było poszukiwanie nowatorskich modeli zamieszkiwania i życia w architekturze. Pod okiem architekta Macieja Miłobędzkiego z pracowni JEMS Architekci powstało 28 projektów uniwersalnych domów odpowiadających na wyzwania współczesności – relacja Agnieszki Skolimowskiej.

co się wydarzyło

W czwartej edycji Regat Architektów organizowanych przez Carpe Diem Art/Maja Ścisło udział wzięło ponad stu zawodników, którzy ścigali się na jachtach klasy 33. Regaty o Puchar Architektów wygrały połączone zespoły Grupy 5 i OP Architekten

Coroczna konferencja w Zakopanem, organizowana przez Wydział Architektury niepublicznej Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, jest okazją do zaprezentowania dorobku naukowego i dyskusji o najnowszych osiągnięciach w dziedzinie architektury i budownictwa. W trakcie tegorocznej edycji przedstawiono 32 referaty, dotyczące tak różnych zagadnień jak wykorzystanie nanotechnologii w architekturze, modelowania przestrzennego w kształtowaniu zabudowy miast czy energii słonecznej do odśnieżania nawierzchni wiaduktów i mostów – relacja Tomasza Żylskiego.

Przez cztery dni wykłady, seminaria tematyczne i debaty trwały od rana do wieczora. Równolegle można było oglądać wystawy zarówno stricte architektoniczne, jak i komercyjne. To wszystko buduje obraz współczesnej architektury. Nie do pominięcia jest okazja bezpośredniego kontaktu z kolegami ze wszystkich stron świata. UIA zrzesza bowiem organizacje architektów ze 120 krajów, reprezentujące około miliona członków – sprawozdanie Krzysztofa Chwaliboga.

Organizowany już po raz siódmy sierpniowy weekend architektury odbył się właśnie pod hasłem Miejskich modernizacji. Temat przewodni jak zawsze zaprezentowano z wykorzystaniem różnych formatów – konkursów, projekcji filmowych, wystaw i wykładów – relacja Agnieszki Skolimowskiej.

Zorganizowana przez Franke konferencja w Aarburgu miała interaktywny charakter, rozmowy i dyskusje panelowe prowadzone były równolegle z sesjami warsztatowymi i laboratoriami. Wykłady wygłosili m. in. Claus Meyer, Mateo Thun, Tyler Brûlé, Philippe Starck, którzy podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat kuchni, projektowania, zachowań konsumenckich, architektury, zrównoważonego rozwoju i technologii – relacja Beaty Tylec-Skórki

co się projektuje

Dawny szpital ss. boromeuszek wraz z tzw. dworem Uphagena na gdańskim Dolnym Mieście zostanie zaadaptowany na zespół hotelowo-mieszkaniowy według projektu biura Grupa 5 Architekci.

Przy ul. Krakowskiej w Limanowej koło Nowego Sącza powstanie nowy budynek biurowo-usługowy projektu krakowskiej pracowni MOKAA Architekci.

W podwarszawskich Ząbkach powstanie nowy zespół szkolny według projektu pracowni MAMGUSTA.

W ramach przyjętego w lipcu Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023 władze Biłgoraju przymierzają się do modernizacji placu Wolności. Projekt nowego zagospodarowania tej przestrzeni wykonała pracownia PP STUDIO.

Bydgoska opera nova powiększy się wkrótce o tzw. Czwarty krąg. Koncepcję programowo-przestrzenną obiektu przygotowało sopockie biuro Warsztat Architektury Pracownia Autorska Krzysztof Kozłowski.

Kameralne osiedle na granicy warszawskiego Ursusa z zielonymi terenami Konotopy to najnowszy projekt pracowni Kuryłowicz &amp; Associates.

Przy ul. Polnej we Wrocławiu powstanie kompleks rekreacyjny z krytą pływalnią. Koncepcję obiektu na zlecenie władz miasta przygotowała Pracownia ASPA.

Na wrocławskim Ostrowie Tumskim rozpoczęła się realizacja pięciogwiazdkowego hotelu według projektu pracowni Forum Architekci

Na wysokości ul. Karowej i Okrzei powstanie nowy most, przeznaczony wyłącznie dla pieszych i rowerzystów. Projekt przeprawy opracowało biuro Schuessler-Plan Inżynierzy.

W konkursie na zagospodarowanie kolejnego odcinka warszawskich bulwarów zwyciężyła pracownia WXCA.

czytelnia

W 2015 roku krakowski Instytut Architektury wydał dwutomową publikację, zawierającą w jednym tomie rozmowy o architekturze i 30 najważniejszych dzieł Witolda Cęckiewicza, a w kolejnym kilka krytycznych esejów odnoszących się do poszczególnych wątków jego twórczości. Natomiast jako pokłosie wystawy z 2014 roku – prezentowanej w Pałacu Sztuki na jubileusz 90-lecia profesora – Politechnika Krakowska przygotowała w 2016 roku obszerny album wypełniony dorobkiem projektowym i realizacyjnym jubilata. W obu książkach najważniejsze wydają się słowa samego architekta – recenzja Grzegorza Stiasnego.

Profesor Juan Jose Lahuerta pisze z erudycją i soczyście, popierając swoje eseje odpowiednim aparatem naukowym. W trzech dotychczas wydanych tomach Columns of Smoke przygląda się oficjalnej narracji architektonicznej nowoczesności, a szczególnie związkom między kulturą masową i architekturą. Mówi o ideach, miejscach i rzeczach, za sprawą których spotyka się ona z populizmem, manipulacją i komercją – recenzja Agnieszki Dąbrowskiej.

divercity

Najciekawsze inicjatywy i pomysły na miasto prezentowane podczas tegorocznej konferencji DiverCITY3. W tym numerze projekt Mikroprzestrzenie Miejskie na Śląsku, Nowe Centrum Tczewa, Zielona Sala Wykładowa w Lublinie oraz działania w ramach Akupunktury Miasta we Wrocławiu.

technika

Rewitalizacja terenów Portu Północnego w Kopenhadze jest obecnie największym projektem urbanistycznym w Skandynawii. Do roku 2025 planuje się tu realizację mieszkań dla 100 tys. osób. W ramach przedsięwzięcia na cele mieszkaniowe przebudowano m.in. silos zbożowy z lat 60. XX wieku. Dziś to dwunastokondygnacyjny apartamentowiec mieszczący na 17 poziomach 38 indywidualnych jednostek mieszkalnych – o nowej realizacji biura COBE pisze Maciej Lewandowski.

kolumny studenckie

Prezentujemy projekt magisterski Pavla Veljanoskiego wykonany na uniwersytecie w Skopje, za który otrzymał nowo ustanowioną nagrodę Tygrysy, przyznawaną przez miesięcznik „Architektura-murator” z inicjatywy Ambasady RP w Skopje.

zawód architekt

Praca architekta krajobrazu zaczęła nabierać systemowego charakteru. Działania związane z zagospodarowaniem terenu mają sens, gdyż atrakcyjna przestrzeń poprawia jakość życia mieszkańców – o nowym podejściu do zieleni miejskiej, świadomości ekologicznej i przyszłości zawodu architekta krajobrazu z Patrykiem Zarębą rozmawia Maja Mozga-Górecka.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum