Miejskie Przedszkole w Sosnowcu

2019-07-16 12:39 Tekst: Justyna Swoszowska Zdjęcia: Tomasz Zakrzewski / archifolio.pl
Przedszkole w Sosnowcu 1
Autor: Tomasz Zakrzewski / archifolio.pl Organicznie ukształtowana zabudowa przedszkola tworzy w kontekście blokowego osiedla mieszkaniowego i terenu przemysłowego po drugiej stronie bajkowy krajobraz. Na szczycie wzniesienia znajduje się podłużna, niewielka szklarnia. Naturalne obniżenie terenu wykorzystano dla zaaranżowania amfiteatralnej przestrzeni, która latem wykorzystywana jest do różnych aktywności

Pomysł na uformowanie nowej bryły projektanci wywiedli z ukształtowania terenu. Niewielka dolinka przy wschodniej granicy działki stała się pretekstem do utworzenia wzniesienia, zielonego, skośnego dachu, pisze Justyna Swoszowska.

Pionierami współczesnej pedagogiki w wieku poprzedzającym edukację szkolną są niemiecki teoretyk Friedrich Fröbel (który wprowadził tzw. freblówki) oraz włoska lekarka Maria Montessori. W Polsce upowszechnianie wychowania przedszkolnego zaczęło się w okresie II Rzeczypospolitej, dokładnie sto lat temu. Już wtedy uznano, że jakość wychowania w przedszkolu zależy z jednej strony od metod pracy, troskliwości i umiejętności wychowawców, z drugiej strony – od warunków fizycznych: od terenu, pomieszczeń i urządzeń, dostosowanych do wieku, wzrostu, sił i potrzeb dziecka, co da się osiągnąć tylko w budynkach specjalnie do tych celów wznoszonych (Przedszkola. Teren – urządzenia terenowe – budynek i jego wykonanie – urządzenie pomieszczeń, red. arch. Zdzisław Mączeński, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 1935). Lata 60., 70. i początek 80. XX wieku to okres typizacji budynków przedszkolnych. Chociaż przez lata zmieniały się standardy użytkowe i wymogi społeczne, to główne kryteria funkcjonalne kształtowania architektury przedszkolnej są wciąż podobne. Wśród dzisiejszych rozwiązań formalnych widać dwie tendencje: używanie powszechnie uznawanych za przyjazne dla dzieci form, materiałów i kolorów lub korzystanie z uniwersalnych archetypów architektonicznych.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum