Konkurs na wnętrza Świątyni Opatrzności Bożej

2020-02-26 17:37
Wnętrze Świątyni Opatrzności Bożej
Autor: serwis prasowy Wnętrze główne, proj. Stanisław Niemczyk, Mateusz Środoń, Andrzej Mikulski, Agnieszka Niemczyk-Janik i Anna Niemczyk-Wojtecka

Choć budowa Świątyni Opatrzności Bożej została zakończona, prace wykończeniowe nadal trwają. Trwa również dyskusja nad ostatecznym projektem wystroju świątyni – wyniki konkursu omawia Tomasz Żylski.

Świątynię Opatrzności Bożej otwarto oficjalnie 11 listopada 2016 roku. Obiekt na rzucie kwadratu, w który wpisano krzyż grecki i rotundę nawy głównej, zaprojektowała pracownia Szymborski & Szymborski. Na zamknięciu ramion krzyża zaplanowane zostały cztery portale. Symbolizują one cztery drogi, którymi Opatrzność prowadziła Polaków do wolności: Modlitwy, Cierpienia, Oręża i Kultury – czytamy w założeniach programowych. Budowa zajęła 13 lat i pochłonęła ok. 220 mln zł, z czego 60 mln zł z budżetu państwa, które sfinansowało wciąż pozostające w realizacji Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego znajdujące się w kopule gmachu. Prace wykończeniowe nadal jednak trwają. W ostatnim czasie dokończono obkładanie miedzią wejść do budynku, na ścianie ołtarzowej wykonano ustrój akustyczny z drewna i udostępniono wiernym zaaranżowaną prowizorycznie kaplicę adoracyjną, jedną z czterech zaplanowanych w obiekcie. Ostateczny wystrój kaplic, jak i całego wnętrza, ma powstać według specjalnie opracowanych projektów. Na ich koncepcję w czerwcu 2018 roku archidiecezja warszawska ogłosiła jednoetapowy konkurs. Zadanie podzielono na pięć części, obejmujących osobno wnętrze główne ze ścianą ołtarzową, witrażami i stacjami drogi krzyżowej, osobno każdą z czterech kaplic: maryjną, adoracyjną, pokutną i Grobu Pańskiego. Uczestnicy mogli złożyć pracę tylko dla jednej z części bądź dla wszystkich jednocześnie.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum