Angel River / Wrocław

2020-02-27 10:01 Tekst: Tomasz Głowacki Zdjęcia: Maciej Lulko
Zespół mieszkaniowy Angel River 1
Autor: Maciej Lulko Widok na Angel River (budynek z wieżą) i Angel Wings, w głębi Przedmieście Oławskie i dalsze południowe dzielnice Wrocławia. Skrzydła budynków kaskadowo obniżają się w stronę nabrzeża Oławy

Nabrzeże wzdłuż osiedla zostało przekształcone przez inwestora w rekreacyjny bulwar – początek planowanej Promenady Oławskiej. O realizacji Maćków Pracownia Projektowa Tomasz Głowacki.

Jeszcze nie tak dawno zamknięty, jałowy teren, okupowany do 2007 roku przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania miasta ALBA, zmienia się nie do poznania i pozytywnie wpływa na okolicę. Najbliższe sąsiedztwo, tzw. Trójkąt Bermudzki – niebezpieczny przed laty rewir między ulicami Puławskiego, Kościuszki i Traugutta, o którym śpiewał Lech Janerka w utworze z 1985 roku Strzeż się tych miejsc – także ulega przemianie. Inwestycje prowadzone przez Angel Poland Group są bowiem jednym z ważnych elementów rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego – reprezentacyjnej przed wojną dzielnicy z bogatymi kamienicami czynszowymi, która została zniszczona podczas walk o Festung Breslau, okres powojennych zaniedbań, a także przez powódź tysiąclecia. Od lat 90. XX wieku zauważalna jest nieznaczna poprawa – głównie za sprawą wymiany pokoleniowej i nabywania przez artystów mieszkań w starych kamienicach, a średniozamożnych w plombach zbudowanych pod koniec XX wieku. Jednakże dopiero po oddaniu Angel Wings zmienił się charakter miejsca i jego otoczenia.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum